# Başlık Yayınlanma Tarihi
3801 Sağlık Bakanlığına "Aile Doktoru" Başvuruları 18.08.2010
3802 İşyeri Hekimliğinde Danıştay Kararı 18.08.2010
3803 İTO: "Hekimlerin Dinlenme Hakkının Engellenmesi, Hasta 18.08.2010
3804 "Politik Psikiyatri" 18.08.2010
3805 Radyasyon İznindeki Sağlık Personeline Artık Döner Sermaye Verilecek 18.08.2010
3806 TTB Genel Yönetim Kurulu Toplantısı Yapıldı 18.08.2010
3807 TTB 51. Büyük Kongresi Yapıldı 18.08.2010
3808 VII. Tıpta Uzmanlık Eğitimi Kurultayı Toplantısı 18.08.2010
3809 Diş Hekimi SEVİNÇ ÖZGÜNER 22.Ölüm Yıldönümünde Anıldı 18.08.2010
3810 Sanovel İlaç Sanayi İşçileri Ziyaret Edildi! 18.08.2010
3811 Yenidoğan Yoğun Bakım Birimlerinde Bebek Ölümleriyle İlgili Komisyon Raporu 18.08.2010
3812 Sağlıkta "Dönüşüm" Programı Çöktü, Fatura Hekimlere Çıkarılmaya Çalışılıyor 18.08.2010
3813 Branş Nöbetleri 18.08.2010
3814 70 Kuruşa Tomografi, 80 Kuruşa Manyetik Rezonans: Sağlık Hakkına 1 Temmuz Darbesi 18.08.2010
3815 Nükleer Enerjiden Vazgeçin 18.08.2010
3816 Emek Platformu Basın Açıklaması 18.08.2010
3817 "Cumhurbaşkanlığı Seçimleri" 18.08.2010
3818 "Dna Verileri Ve Türkiye Milli Dna Veri Bankası Kanunu Tasarısı" İlgili Tarafların Görüşü Alınmadan Yasalaşmamalıdır! 18.08.2010
3819 Hekimlerin 14 Mart 2007 Bildirgesi 18.08.2010
3820 Herkese Sağlık Güvenli Gelecek Hakkı İçin Birleşik Mücadeleye 18.08.2010
3821 Okmeydanı'nda IV.Murat Devri (İstanbul Tabip Odası Basın Açıklaması ) 18.08.2010
3822 Okmeydanı'nda IV.Murat Devri (-İl Sağlık Müdürlüğüne Yollanılan Yazı ) 18.08.2010
3823 Okmeydanı'nda IV.Murat Devri (-Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimliğine Yollanılan Yazı) 18.08.2010
3824 Sosyal Güvenlik Reformu Çöktü! Sağlıkta "Dönüşüm" Programı da Derhal Durdurulmalıdır! 18.08.2010
3825 Dr. Füsun Sayek, II. Eğitim Hastaneleri Kurultayı 18.08.2010
3826 Hekimler Birkez daha Mesleklerine ve Geleceklerine Sahip Çıktılar 18.08.2010
3827 1998 - 2000 İstanbul Tabip Odası Çalışma Raporu 18.08.2010
3828 Danıştay'dan İşyeri Hekimliği'nde yeni karar 18.08.2010
3829 İstanbul Tabip Odası Yönetim Kurulu Tarafından, Belediyelerin Tıbbi Atık Bertaraf Ücreti Ödenmesi İçin Vergi İhbarnamesi Gönderdiği Hekimlere, Dava Açmaları Halinde Destek Olmak Amacıyla Hukuk Bürosu 18.08.2010
3830 Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Yeni Mezunlarını Verdi . 02.07.2010
3831 Popülizm ve Sağlık* Prof. Dr. A. Özdemir AKTAN 25.06.2010
3832 Ilımlı İslam Ve Bilim* / Prof.Dr.A.Özdemir AKTAN 25.06.2010
3833 İstanbul Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Özdemir Aktan Ssgss Tasarısına Karşı Uyarıyor: Çanlar Hepimiz İçin Çalıyor 25.06.2010
3834 Uluslar Arsı İsraile Karşı Boykot Sempozyumu Düzenlendi 24.06.2010
3835 Derbent Buluşması 12-13 Haziran Tarihinde Gerçekleşti 24.06.2010
3836 Sigara Yasasının Yumuşatılması İnsan Haklarına Aykırı 24.06.2010
3837 Ayakta Teşhis Ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik Ve Değişiklikler 23.06.2010
3838 Tam Gün Uygulamasıyla Sorular-Yanıtlar 23.06.2010
3839 Aile Hekimliği Uygulaması İstanbulda Ağır Bedeller Ödeticek 23.06.2010
3840 2010 Nisan ayı Toplantısı 20.04.2010
3841 24 Şubat 2010 Tarihli Özel Hekimlik Komisyonu Toplantı Tutanağı 17.03.2010
3842 2010 Ocak Ayı Toplantısı 02.01.2010
3843 Avrupa Genel Pratisyenler Birliği (UEMO) Başkanı Dr.Christina Fabian: Aile Hekimliği her derde deva değil 15.10.2005
3844 Sağlık Bakanlığı'na Aile Hekimliği Uyarısı 24.08.2005