# Başlık Yayınlanma Tarihi
3751 İTO: "1. basamak, piyasa koşullarına çekilmektedir." 18.08.2010
3752 Aşı Tartışmaları Hakkında Türk Pediatri Kurumu'nun Açıklaması 18.08.2010
3753 "12 Milyonluk Kente, 3672 Yoğun Bakım Yatağı?" 18.08.2010
3754 İstanbul Tabip Odası, Sağlık Müdürü İle Özel Hastanelerde Hekimlerinin Sorununu Görüştü 18.08.2010
3755 "Mecburi Hizmet" Atamaları Daha da Genişleyerek Yeniden Geliyor 18.08.2010
3756 Özel Hekimlerin Vergi Sorunu İstanbul Defterdarı ile Görüşüldü 18.08.2010
3757 5 Kasım Görevi Nedeniyle Açılan ve 255 Yıl Hapis İstemiyle Yargılandığımız Dava, Beraat Kararı İle Sonuçlandı 18.08.2010
3758 İstanbul Tabip Odası'na Nokta Dergisi Okurlarından 'Doruktakiler' Ödülü 18.08.2010
3759 TTB Merkez Konseyi ve Tabip Odaları Yönetim Kurullarına 18.08.2010
3760 Doçent ve Profesör Kadrosuna Atanacaklara "6 Ay Süre İle Yurt Dışında Bilimsel Çalışmalarda Bulunma Şartı" Uygulanmayacak 18.08.2010
3761 Sağlık Bakanlığı'ndan Bilimsel Toplantılara Katılım İzni 18.08.2010
3762 "Sağlık piyasa kurallarına teslim edilemez" 18.08.2010
3763 Sağlık Bakanlığı "İhale ile Tabip Alımını" Şimdilik Durdurdu 18.08.2010
3764 TTB Yöneticileri, Sağlık Bakanı'na Hakaret Davasından Beraat etti 18.08.2010
3765 "İşçi Sağlığı Birikimi Dağıtılmak İsteniyor" 18.08.2010
3766 Sağlık Bakanlığı Şef ve Şef Yardımcılığı Sınavını Durdurduğunu Açıkladı 18.08.2010
3767 Danıştay, Şef ve Şef Yardımcılığı Sınavının Yürütmesini Durdurdu 18.08.2010
3768 Avrupa'da Hekimlerin Çalışma Saatleri Yeniden Düzenlendi 18.08.2010
3769 Cumhurbaşkanı, 1219 Sayılı Kanunda Değişiklik Öngören Kanunu TBMM'ye İade Etti. 18.08.2010
3770 İ.Ü. Rektörü YÖK Düzeninde İcraatlarına Devam Ediyor 18.08.2010
3771 "Bölücü Doktorlar" 18.08.2010
3772 Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetlerinde Satın Alma Dönemini Başlattı 18.08.2010
3773 Dinden, Devletten, Sermayeden Bağımsız, Özerk ve Demokratik Üniversite 18.08.2010
3774 Danıştay Karar Verdi; Özel Hastane Ya da Poliklinikte Çalışan Hekimler de Muayenehane Açabilecek 18.08.2010
3775 İlaç Fiyatlarını Avrupa Belirleyecek 18.08.2010
3776 Dr. Cengiz Çetin anısına bu yıl 4. sü yapılan "Asistan Tez Yarışması" Sonuçlandı. 18.08.2010
3777 İstanbul Tabip Odası Başkanı Prof.Dr.Gürsoy: "Temel Sorun Ekim Eksikliği Değil" 18.08.2010
3778 İstanbul'da 14 Mart Tıbbiyeliler Bayramı 18.08.2010
3779 Prof. Dr. Nusret Fişek'in Yaşam Öyküsü 18.08.2010
3780 Dr.Cengiz Çetin Tez Yarışması Sonuçları 18.08.2010
3781 22 Nisan 2001 tarihinde Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Oditoryumu'nda yapılan İstanbul Tabip Odası Ara Genel Kurul Kararları (22.04.2001) 18.08.2010
3782 İstanbul Tabip Odası 2000 - 2001 Dönemi ÇALIŞMA RAPORU (22.04.2001) 18.08.2010
3783 Anayasa Mahkemesi AKP kadrolaşmasını tescilledi 18.08.2010
3784 Hrant Dink'in Ölümünün 100.Günü Nedeniyle yapılan Anma Etkinliğine İTO Destek Verdi 18.08.2010
3785 Hekimlere Yapılan Saldırıları Kınıyoruz 18.08.2010
3786 Sağlık Bakanlığından Somut İşbirliği Çağrımıza Yanıt Bekliyoruz (TTB Merkez Konseyi açıklaması) 18.08.2010
3787 İyi Hekimlik Cezalandırılıyor 18.08.2010
3788 İTO İnsan Hakları Komisyonu Basın Açıklaması 18.08.2010
3789 İsrail Hükümetini, ABD Emperyalizmini ve İşbirlikçi Hükümetleri Durduralım! 18.08.2010
3790 AKP Giderayak Sağlığı Kaosa Sürüklüyor 18.08.2010
3791 Söyledik Birkez Daha Söylüyoruz 18.08.2010
3792 Hekimler Yaşadıklarını Paylaşıyorlar 18.08.2010
3793 Eğitim Hastahanelerinde Uzman / Başasistan Sürgünü Durduruldu! Danıştay Sağlık Bakanlığının Keyfi Uygulamalarına Dur Dediİ! 18.08.2010
3794 Prf.Dr.Üstün Korugan'ı Kaybettik 18.08.2010
3795 WYETH İLAÇLARI A.Ş.'nin Açıklaması 18.08.2010
3796 Hekimlerin 5 Kasım 2003 Bildirgesi 18.08.2010
3797 Sağlık Bakanlığına "Aile Doktoru" Başvuruları 18.08.2010
3798 İşyeri Hekimliğinde Danıştay Kararı 18.08.2010
3799 İTO: "Hekimlerin Dinlenme Hakkının Engellenmesi, Hasta 18.08.2010
3800 "Politik Psikiyatri" 18.08.2010