# Başlık Yayınlanma Tarihi
3651 AKP Giderayak Sağlığı Kaosa Sürüklüyor 18.08.2010
3652 Söyledik Birkez Daha Söylüyoruz 18.08.2010
3653 Hekimler Yaşadıklarını Paylaşıyorlar 18.08.2010
3654 Eğitim Hastahanelerinde Uzman / Başasistan Sürgünü Durduruldu! Danıştay Sağlık Bakanlığının Keyfi Uygulamalarına Dur Dediİ! 18.08.2010
3655 Prf.Dr.Üstün Korugan'ı Kaybettik 18.08.2010
3656 WYETH İLAÇLARI A.Ş.'nin Açıklaması 18.08.2010
3657 Hekimlerin 5 Kasım 2003 Bildirgesi 18.08.2010
3658 Sağlık Bakanlığına "Aile Doktoru" Başvuruları 18.08.2010
3659 İşyeri Hekimliğinde Danıştay Kararı 18.08.2010
3660 İTO: "Hekimlerin Dinlenme Hakkının Engellenmesi, Hasta 18.08.2010
3661 "Politik Psikiyatri" 18.08.2010
3662 Radyasyon İznindeki Sağlık Personeline Artık Döner Sermaye Verilecek 18.08.2010
3663 TTB Genel Yönetim Kurulu Toplantısı Yapıldı 18.08.2010
3664 TTB 51. Büyük Kongresi Yapıldı 18.08.2010
3665 VII. Tıpta Uzmanlık Eğitimi Kurultayı Toplantısı 18.08.2010
3666 Diş Hekimi SEVİNÇ ÖZGÜNER 22.Ölüm Yıldönümünde Anıldı 18.08.2010
3667 Sanovel İlaç Sanayi İşçileri Ziyaret Edildi! 18.08.2010
3668 Yenidoğan Yoğun Bakım Birimlerinde Bebek Ölümleriyle İlgili Komisyon Raporu 18.08.2010
3669 Sağlıkta "Dönüşüm" Programı Çöktü, Fatura Hekimlere Çıkarılmaya Çalışılıyor 18.08.2010
3670 Branş Nöbetleri 18.08.2010
3671 70 Kuruşa Tomografi, 80 Kuruşa Manyetik Rezonans: Sağlık Hakkına 1 Temmuz Darbesi 18.08.2010
3672 Nükleer Enerjiden Vazgeçin 18.08.2010
3673 Emek Platformu Basın Açıklaması 18.08.2010
3674 "Cumhurbaşkanlığı Seçimleri" 18.08.2010
3675 "Dna Verileri Ve Türkiye Milli Dna Veri Bankası Kanunu Tasarısı" İlgili Tarafların Görüşü Alınmadan Yasalaşmamalıdır! 18.08.2010
3676 Hekimlerin 14 Mart 2007 Bildirgesi 18.08.2010
3677 Herkese Sağlık Güvenli Gelecek Hakkı İçin Birleşik Mücadeleye 18.08.2010
3678 Okmeydanı'nda IV.Murat Devri (İstanbul Tabip Odası Basın Açıklaması ) 18.08.2010
3679 Okmeydanı'nda IV.Murat Devri (-İl Sağlık Müdürlüğüne Yollanılan Yazı ) 18.08.2010
3680 Okmeydanı'nda IV.Murat Devri (-Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimliğine Yollanılan Yazı) 18.08.2010
3681 Sosyal Güvenlik Reformu Çöktü! Sağlıkta "Dönüşüm" Programı da Derhal Durdurulmalıdır! 18.08.2010
3682 Dr. Füsun Sayek, II. Eğitim Hastaneleri Kurultayı 18.08.2010
3683 Hekimler Birkez daha Mesleklerine ve Geleceklerine Sahip Çıktılar 18.08.2010
3684 1998 - 2000 İstanbul Tabip Odası Çalışma Raporu 18.08.2010
3685 Danıştay'dan İşyeri Hekimliği'nde yeni karar 18.08.2010
3686 İstanbul Tabip Odası Yönetim Kurulu Tarafından, Belediyelerin Tıbbi Atık Bertaraf Ücreti Ödenmesi İçin Vergi İhbarnamesi Gönderdiği Hekimlere, Dava Açmaları Halinde Destek Olmak Amacıyla Hukuk Bürosu 18.08.2010
3687 Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Yeni Mezunlarını Verdi . 02.07.2010
3688 Popülizm ve Sağlık* Prof. Dr. A. Özdemir AKTAN 25.06.2010
3689 Ilımlı İslam Ve Bilim* / Prof.Dr.A.Özdemir AKTAN 25.06.2010
3690 İstanbul Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Özdemir Aktan Ssgss Tasarısına Karşı Uyarıyor: Çanlar Hepimiz İçin Çalıyor 25.06.2010
3691 Uluslar Arsı İsraile Karşı Boykot Sempozyumu Düzenlendi 24.06.2010
3692 Derbent Buluşması 12-13 Haziran Tarihinde Gerçekleşti 24.06.2010
3693 Sigara Yasasının Yumuşatılması İnsan Haklarına Aykırı 24.06.2010
3694 Ayakta Teşhis Ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik Ve Değişiklikler 23.06.2010
3695 Tam Gün Uygulamasıyla Sorular-Yanıtlar 23.06.2010
3696 Aile Hekimliği Uygulaması İstanbulda Ağır Bedeller Ödeticek 23.06.2010
3697 2010 Nisan ayı Toplantısı 20.04.2010
3698 24 Şubat 2010 Tarihli Özel Hekimlik Komisyonu Toplantı Tutanağı 17.03.2010
3699 2010 Ocak Ayı Toplantısı 02.01.2010
3700 Avrupa Genel Pratisyenler Birliği (UEMO) Başkanı Dr.Christina Fabian: Aile Hekimliği her derde deva değil 15.10.2005