# Başlık Yayınlanma Tarihi
3651 Sağlık Sistemimizin Candamarı Eğitim Hastanelerimizi Siyasi Kadrolaşmaya Alet Etmeye Çalışan Anlayışı Reddediyoruz 19.08.2010
3652 Yurt dışına bilimsel etkinlik amaçlı çıkışlarda harç alınmıyor 19.08.2010
3653 TTB Merkez Konseyi Sağlık Bakanı ile görüştü 19.08.2010
3654 Yeni Dönem Temsilciler Kurulu Divanı Belirlendi 19.08.2010
3655 Prof.Dr. Göksel Kalaycı duruşmasında karar açıklandı 19.08.2010
3656 2005 Mali Yılı Bütçe Uygulama Talimatı 19.08.2010
3657 Alman doktorlar süresiz grevde 19.08.2010
3658 Yan dal uzmanlık eğitimi 19.08.2010
3659 Anayasa Mahkemesi Eğitim Hastanelerinde Kadrolaşmaya Dur Dedi! 18.08.2010
3660 Dr. Serbülent Öztürk'ü kaybettik 18.08.2010
3661 Göksel Kalaycı'nın anıtı öldürüldüğü otoparkta 18.08.2010
3662 SB İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğünden Duyuru (Concerta hakk.) 18.08.2010
3663 Kırmızı Reçete kapsamına alınan yeni ilaçlar 18.08.2010
3664 "Ulusal Doktor Veri Tabanı/Doktor Bilgi Bankası" 18.08.2010
3665 TTB 54. Büyük Kongresi yapıldı 18.08.2010
3666 SSK Hekim Yetkisi Genelgesi'nin Tabip Odasından onay alınmasını gerekli görmeyen hükümlerinin yürütmesi durduruldu 18.08.2010
3667 İstanbul Tabip Odası seçimlerini Demokratik Katılım Grubu adayları kazandı 18.08.2010
3668 Döner sermaye payında kesintiye durdurma 18.08.2010
3669 Sevinç Özgüner'i Andık 18.08.2010
3670 Sağlık Bakanlığı Eş Durumu Atamalarında Yaşanan Sıkıntıların Sonlanması İçin Nihayet Bir Adım Attı 18.08.2010
3671 Israrlı çabalarımız, Sağlık Bakanlığı'nın hukuka aykırı olarak sürdürdüğü "çifte muayenehane yasağı" uygulamasını ve inadını kırdı 18.08.2010
3672 TTB ve Tabip Odalarının özel sağlık alanında asgari ücreti belirleme yetkisine el konuluyor! 18.08.2010
3673 TTB Yasası kabul edildi 18.08.2010
3674 Performansa dayalı döner sermaye hakkında iptal kararı verilmediği ortaya çıktı 18.08.2010
3675 Bireysel silahlanmaya karşı Çalışma Grubu 18.08.2010
3676 İşyeri Hekimliği: Danıştay'dan Önemli Karar 18.08.2010
3677 Almanyada Doktorlar Eylemde 18.08.2010
3678 Bebek ölümleri ile ilgili komisyon raporu açıklandı 18.08.2010
3679 AKP'nin eğitim hastanelerindeki kadrolaşma politikası açık bir işgal harekatına dönüştü 18.08.2010
3680 İstanbul İdare Mahkemeleri, SSK Hastanelerinin devri esnasında, hekimlerin fatura inceleme komisyonlarında görevlendirilmesini hukuka aykırı bularak, yürütmenin durdurulmasına karar verdi. 18.08.2010
3681 İstanbul 6. İdare Mahkemesi, (Eski) SSK Hastanelerinde Görev Yapan Aile Hekimlerine Ek Ücret Ödenmemesi İşlemini Hukuka Uygun Bulmayarak, Yürütmenin Durdurulmasına Karar Verdi 18.08.2010
3682 SSK'dan ek ücretlerini alamayan aile hekimi asistanlarına önemli duyuru 18.08.2010
3683 İşyeri Hekimleri Reçetelerinin Sözleşmeli Özel Eczanelerden Alınması İle İlgili İşlemler 18.08.2010
3684 Van'da "Huzursuz" Olan "Türban Eylemcisi"Jet Hızıyla Ankara'da Klinik Şefliğine Atandı! 18.08.2010
3685 Pakistan'da Yaşanan Acıları Biraz Olsun Dindirmek İçin Gönüllü Olmak İster misiniz? 18.08.2010
3686 İşyeri Hekimlerinin Yazdığı Reçetelerde Yaşanan Sorunlarla İlgili Gelişmeler 18.08.2010
3687 Prof.Dr.Göksel Kalaycı hocamızı anmak ve şiddete dur demek için protesto yürüyüşüne üç bin kişi katıldı 18.08.2010
3688 İki ayrı özel sağlık kuruluşunda çalışma yasağına ilişkin bir mahkeme kararı daha 18.08.2010
3689 Prof.Dr.Göksel Kalaycı için Silivri'de de toplantı yapıldı 18.08.2010
3690 TTB Behçet Aysan 2005 Yılı Şiir Ödülü Onur Caymaz'a Verildi 18.08.2010
3691 TTB'den Başbakan ve Sağlık Bakanı Hakkında Suç Duyurusu 18.08.2010
3692 Mezhep Fişlemesi Durduruluyor 18.08.2010
3693 TTB, Pakistan Depremi Yardım Çalışmalarına Katkıda Bulunmaya Hazır 18.08.2010
3694 Türkiye Psikiyatri Derneği ve TTB ortak basın açıklaması 18.08.2010
3695 Aşı bulaşıcı hastalıklara karşı en etkin, en ucuz ve uygulanması en kolay yöntemdir 18.08.2010
3696 İTO: "1. basamak, piyasa koşullarına çekilmektedir." 18.08.2010
3697 Aşı Tartışmaları Hakkında Türk Pediatri Kurumu'nun Açıklaması 18.08.2010
3698 "12 Milyonluk Kente, 3672 Yoğun Bakım Yatağı?" 18.08.2010
3699 İstanbul Tabip Odası, Sağlık Müdürü İle Özel Hastanelerde Hekimlerinin Sorununu Görüştü 18.08.2010
3700 "Mecburi Hizmet" Atamaları Daha da Genişleyerek Yeniden Geliyor 18.08.2010