# Başlık Yayınlanma Tarihi
3651 SINAVSIZ ŞEF VE ŞEF YARDIMCISI ATAMALARI VE EKİM AYINDA İLAN EDİLEN KADROLARA İLİŞKİN TUTUM BELİRLEME TOPLANTILARI YAPILDI. 20.08.2010
3652 PROF. DR. NUSRET FİŞEK ANILDI 20.08.2010
3653 DÜNYA ALTERNATİF SU FORUMU HAZIRLIK TOPLANTISI 20.08.2010
3654 CİNSEL İSTİSMARIN BEDEN VE RUH SAĞLIĞINI BOZMAMA İHTİMALİ YOKTUR 20.08.2010
3655 GÖSTERMELİK İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YASA TASARISI PROTESTO EDİLDİ 20.08.2010
3656 ETİK KURULUMUZ TOPLANDI 20.08.2010
3657 SENDİKAYA ÜYE OLANLARA SÜRGÜN 20.08.2010
3658 İŞYERİ HEKİMİ REÇETELERİNDEN KATKI PAYI ALIMINI DURDURDUK 20.08.2010
3659 SU PLATFORMU'NDAN ÇAĞRI 20.08.2010
3660 SÜRGÜNLERE PROTESTO 20.08.2010
3661 TTB ve İTO' DAN : İŞKENCE İNSANLIK SUÇUDUR 20.08.2010
3662 ODA'MIZ İŞYERİ HEKİMİ REÇETELERİNDEN KATKI PAYI ALINMASINA İTİRAZ ETTİ 20.08.2010
3663 UZMANLIK EĞİTİMİ ÇALIŞMA GRUBU YENİ BAŞKAN VE SEKRETERİNİ SEÇTİ 20.08.2010
3664 İŞTE GSS .... 20.08.2010
3665 METRİS BASIN AÇIKLAMASI 20.08.2010
3666 TAŞERON İŞÇİLERİN YANINDAYIZ 20.08.2010
3667 AKP’NİN BAYRAM HEDİYESİ: SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU 20.08.2010
3668 SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİ NE GETİRİYOR ? NE GÖTÜRÜYOR ? 20.08.2010
3669 MARMARA BÖLGESİ TIP FAKÜLTESİ DEKANLARI TOPLANDI 20.08.2010
3670 KURUM HEKİMLERİ TOPLANDI 20.08.2010
3671 DİSK, KESK, TMMOB VE TTB' DEN ORTAK BASIN AÇIKLAMASI 20.08.2010
3672 RUH SAĞLIĞI PLATFORMU' NDAN DÜNYA RUH SAĞLIĞI GÜNÜ BASIN BİLDİRGESİ 20.08.2010
3673 PRATİSYEN HEKİM KOMİSYONU TOPLANDI 20.08.2010
3674 İLAÇTA PROMOSYON 20.08.2010
3675 UZMANLIK EĞİTİMİ ÇALIŞMA GRUBUNDAN 20.08.2010
3676 SSGSS'YE KARŞI BİRLEŞİK MÜCADELE 20.08.2010
3677 EMEKLİLİK VE SAĞLIK HAKKIMIZIN GASP EDİLMESİNE İZİN VERMEYECEĞİZ 20.08.2010
3678 HASTA YAKINLARININ SOPALI ŞİDDETİ 19.08.2010
3679 HSGGP: MÜCADELEMİZ SÜRÜYOR 19.08.2010
3680 KONFERANS 19.08.2010
3681 12 EYLÜL’DEN ERGENEKON’A KONTRGERİLLA DAĞITILSIN, DARBECİLER YARGILANSIN 19.08.2010
3682 İSTİHDAM PAKETİ SENDİKALAR VE MESLEK ÖRGÜTLERİ İLE TARTIŞILDI 19.08.2010
3683 SENDİKALAŞTIKLARI İÇİN İŞTEN ATILAN İŞÇİLERİN YANINDAYDIK 19.08.2010
3684 HERKESE SAĞLIK GÜVENLİ GELECEK PLATFORMU BASIN AÇIKLAMASI 19.08.2010
3685 HEKİME ŞİDDET DURMUYOR 19.08.2010
3686 BAŞKANIMIZ GAZETECİLER CEMİYETİNİ ZİYARET ETTİ 19.08.2010
3687 HEKİMLERE SORUŞTURMA 19.08.2010
3688 SÜRGÜNÜ KINIYORUZ 19.08.2010
3689 IRAK TABİPLER BİRLİĞİ ODAMIZI ZİYARET ETTİ 19.08.2010
3690 İŞYERİ HEKİMLERİ SORUNLARINI TARTIŞTI 19.08.2010
3691 "DANIŞTAY'DAN YÜRÜTMEYİ DURDURMA" 19.08.2010
3692 İstanbul Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Özdemir Aktan Ssgss Tasarısına Karşı Uyarıyor: Çanlar Hepimiz İçin Çalıyor 19.08.2010
3693 SSGSS’ye karşı Ankara’da yürüdük 19.08.2010
3694 Performansa Dayalı Ücretlendirme Sistemini İnceleme Anketi 19.08.2010
3695 65 Yaş Sınırlamasına Danıştay'dan Yürütmeyi Durdurma Kararı 19.08.2010
3696 Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavını Düzenleyen Yönetmelik Değiştirildi 19.08.2010
3697 14 Nisan "Cumhuriyet Mitingi" Değerlendirmesi 19.08.2010
3698 Okmeydanı'nda IV.Murat Devri 19.08.2010
3699 İşyeri Hekimleri Yetkilendirme Genelgesi ertelendi 19.08.2010
3700 Üyelerimize Duyuru (Aldatıcı avukatlık hizmet talepleri hakkında) 19.08.2010