# Başlık Yayınlanma Tarihi
3651 İstanbul Tabip Odası'na Nokta Dergisi Okurlarından 'Doruktakiler' Ödülü 18.08.2010
3652 TTB Merkez Konseyi ve Tabip Odaları Yönetim Kurullarına 18.08.2010
3653 Doçent ve Profesör Kadrosuna Atanacaklara "6 Ay Süre İle Yurt Dışında Bilimsel Çalışmalarda Bulunma Şartı" Uygulanmayacak 18.08.2010
3654 Sağlık Bakanlığı'ndan Bilimsel Toplantılara Katılım İzni 18.08.2010
3655 "Sağlık piyasa kurallarına teslim edilemez" 18.08.2010
3656 Sağlık Bakanlığı "İhale ile Tabip Alımını" Şimdilik Durdurdu 18.08.2010
3657 TTB Yöneticileri, Sağlık Bakanı'na Hakaret Davasından Beraat etti 18.08.2010
3658 "İşçi Sağlığı Birikimi Dağıtılmak İsteniyor" 18.08.2010
3659 Sağlık Bakanlığı Şef ve Şef Yardımcılığı Sınavını Durdurduğunu Açıkladı 18.08.2010
3660 Danıştay, Şef ve Şef Yardımcılığı Sınavının Yürütmesini Durdurdu 18.08.2010
3661 Avrupa'da Hekimlerin Çalışma Saatleri Yeniden Düzenlendi 18.08.2010
3662 Cumhurbaşkanı, 1219 Sayılı Kanunda Değişiklik Öngören Kanunu TBMM'ye İade Etti. 18.08.2010
3663 İ.Ü. Rektörü YÖK Düzeninde İcraatlarına Devam Ediyor 18.08.2010
3664 "Bölücü Doktorlar" 18.08.2010
3665 Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetlerinde Satın Alma Dönemini Başlattı 18.08.2010
3666 Dinden, Devletten, Sermayeden Bağımsız, Özerk ve Demokratik Üniversite 18.08.2010
3667 Danıştay Karar Verdi; Özel Hastane Ya da Poliklinikte Çalışan Hekimler de Muayenehane Açabilecek 18.08.2010
3668 İlaç Fiyatlarını Avrupa Belirleyecek 18.08.2010
3669 Dr. Cengiz Çetin anısına bu yıl 4. sü yapılan "Asistan Tez Yarışması" Sonuçlandı. 18.08.2010
3670 İstanbul Tabip Odası Başkanı Prof.Dr.Gürsoy: "Temel Sorun Ekim Eksikliği Değil" 18.08.2010
3671 İstanbul'da 14 Mart Tıbbiyeliler Bayramı 18.08.2010
3672 Prof. Dr. Nusret Fişek'in Yaşam Öyküsü 18.08.2010
3673 Dr.Cengiz Çetin Tez Yarışması Sonuçları 18.08.2010
3674 22 Nisan 2001 tarihinde Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Oditoryumu'nda yapılan İstanbul Tabip Odası Ara Genel Kurul Kararları (22.04.2001) 18.08.2010
3675 İstanbul Tabip Odası 2000 - 2001 Dönemi ÇALIŞMA RAPORU (22.04.2001) 18.08.2010
3676 Anayasa Mahkemesi AKP kadrolaşmasını tescilledi 18.08.2010
3677 Hrant Dink'in Ölümünün 100.Günü Nedeniyle yapılan Anma Etkinliğine İTO Destek Verdi 18.08.2010
3678 Hekimlere Yapılan Saldırıları Kınıyoruz 18.08.2010
3679 Sağlık Bakanlığından Somut İşbirliği Çağrımıza Yanıt Bekliyoruz (TTB Merkez Konseyi açıklaması) 18.08.2010
3680 İyi Hekimlik Cezalandırılıyor 18.08.2010
3681 İTO İnsan Hakları Komisyonu Basın Açıklaması 18.08.2010
3682 İsrail Hükümetini, ABD Emperyalizmini ve İşbirlikçi Hükümetleri Durduralım! 18.08.2010
3683 AKP Giderayak Sağlığı Kaosa Sürüklüyor 18.08.2010
3684 Söyledik Birkez Daha Söylüyoruz 18.08.2010
3685 Hekimler Yaşadıklarını Paylaşıyorlar 18.08.2010
3686 Eğitim Hastahanelerinde Uzman / Başasistan Sürgünü Durduruldu! Danıştay Sağlık Bakanlığının Keyfi Uygulamalarına Dur Dediİ! 18.08.2010
3687 Prf.Dr.Üstün Korugan'ı Kaybettik 18.08.2010
3688 WYETH İLAÇLARI A.Ş.'nin Açıklaması 18.08.2010
3689 Hekimlerin 5 Kasım 2003 Bildirgesi 18.08.2010
3690 Sağlık Bakanlığına "Aile Doktoru" Başvuruları 18.08.2010
3691 İşyeri Hekimliğinde Danıştay Kararı 18.08.2010
3692 İTO: "Hekimlerin Dinlenme Hakkının Engellenmesi, Hasta 18.08.2010
3693 "Politik Psikiyatri" 18.08.2010
3694 Radyasyon İznindeki Sağlık Personeline Artık Döner Sermaye Verilecek 18.08.2010
3695 TTB Genel Yönetim Kurulu Toplantısı Yapıldı 18.08.2010
3696 TTB 51. Büyük Kongresi Yapıldı 18.08.2010
3697 VII. Tıpta Uzmanlık Eğitimi Kurultayı Toplantısı 18.08.2010
3698 Diş Hekimi SEVİNÇ ÖZGÜNER 22.Ölüm Yıldönümünde Anıldı 18.08.2010
3699 Sanovel İlaç Sanayi İşçileri Ziyaret Edildi! 18.08.2010
3700 Yenidoğan Yoğun Bakım Birimlerinde Bebek Ölümleriyle İlgili Komisyon Raporu 18.08.2010