# Başlık Yayınlanma Tarihi
3601 SB İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğünden Duyuru (Concerta hakk.) 18.08.2010
3602 Kırmızı Reçete kapsamına alınan yeni ilaçlar 18.08.2010
3603 "Ulusal Doktor Veri Tabanı/Doktor Bilgi Bankası" 18.08.2010
3604 TTB 54. Büyük Kongresi yapıldı 18.08.2010
3605 SSK Hekim Yetkisi Genelgesi'nin Tabip Odasından onay alınmasını gerekli görmeyen hükümlerinin yürütmesi durduruldu 18.08.2010
3606 İstanbul Tabip Odası seçimlerini Demokratik Katılım Grubu adayları kazandı 18.08.2010
3607 Döner sermaye payında kesintiye durdurma 18.08.2010
3608 Sevinç Özgüner'i Andık 18.08.2010
3609 Sağlık Bakanlığı Eş Durumu Atamalarında Yaşanan Sıkıntıların Sonlanması İçin Nihayet Bir Adım Attı 18.08.2010
3610 Israrlı çabalarımız, Sağlık Bakanlığı'nın hukuka aykırı olarak sürdürdüğü "çifte muayenehane yasağı" uygulamasını ve inadını kırdı 18.08.2010
3611 TTB ve Tabip Odalarının özel sağlık alanında asgari ücreti belirleme yetkisine el konuluyor! 18.08.2010
3612 TTB Yasası kabul edildi 18.08.2010
3613 Performansa dayalı döner sermaye hakkında iptal kararı verilmediği ortaya çıktı 18.08.2010
3614 Bireysel silahlanmaya karşı Çalışma Grubu 18.08.2010
3615 İşyeri Hekimliği: Danıştay'dan Önemli Karar 18.08.2010
3616 Almanyada Doktorlar Eylemde 18.08.2010
3617 Bebek ölümleri ile ilgili komisyon raporu açıklandı 18.08.2010
3618 AKP'nin eğitim hastanelerindeki kadrolaşma politikası açık bir işgal harekatına dönüştü 18.08.2010
3619 İstanbul İdare Mahkemeleri, SSK Hastanelerinin devri esnasında, hekimlerin fatura inceleme komisyonlarında görevlendirilmesini hukuka aykırı bularak, yürütmenin durdurulmasına karar verdi. 18.08.2010
3620 İstanbul 6. İdare Mahkemesi, (Eski) SSK Hastanelerinde Görev Yapan Aile Hekimlerine Ek Ücret Ödenmemesi İşlemini Hukuka Uygun Bulmayarak, Yürütmenin Durdurulmasına Karar Verdi 18.08.2010
3621 SSK'dan ek ücretlerini alamayan aile hekimi asistanlarına önemli duyuru 18.08.2010
3622 İşyeri Hekimleri Reçetelerinin Sözleşmeli Özel Eczanelerden Alınması İle İlgili İşlemler 18.08.2010
3623 Van'da "Huzursuz" Olan "Türban Eylemcisi"Jet Hızıyla Ankara'da Klinik Şefliğine Atandı! 18.08.2010
3624 Pakistan'da Yaşanan Acıları Biraz Olsun Dindirmek İçin Gönüllü Olmak İster misiniz? 18.08.2010
3625 İşyeri Hekimlerinin Yazdığı Reçetelerde Yaşanan Sorunlarla İlgili Gelişmeler 18.08.2010
3626 Prof.Dr.Göksel Kalaycı hocamızı anmak ve şiddete dur demek için protesto yürüyüşüne üç bin kişi katıldı 18.08.2010
3627 İki ayrı özel sağlık kuruluşunda çalışma yasağına ilişkin bir mahkeme kararı daha 18.08.2010
3628 Prof.Dr.Göksel Kalaycı için Silivri'de de toplantı yapıldı 18.08.2010
3629 TTB Behçet Aysan 2005 Yılı Şiir Ödülü Onur Caymaz'a Verildi 18.08.2010
3630 TTB'den Başbakan ve Sağlık Bakanı Hakkında Suç Duyurusu 18.08.2010
3631 Mezhep Fişlemesi Durduruluyor 18.08.2010
3632 TTB, Pakistan Depremi Yardım Çalışmalarına Katkıda Bulunmaya Hazır 18.08.2010
3633 Türkiye Psikiyatri Derneği ve TTB ortak basın açıklaması 18.08.2010
3634 Aşı bulaşıcı hastalıklara karşı en etkin, en ucuz ve uygulanması en kolay yöntemdir 18.08.2010
3635 İTO: "1. basamak, piyasa koşullarına çekilmektedir." 18.08.2010
3636 Aşı Tartışmaları Hakkında Türk Pediatri Kurumu'nun Açıklaması 18.08.2010
3637 "12 Milyonluk Kente, 3672 Yoğun Bakım Yatağı?" 18.08.2010
3638 İstanbul Tabip Odası, Sağlık Müdürü İle Özel Hastanelerde Hekimlerinin Sorununu Görüştü 18.08.2010
3639 "Mecburi Hizmet" Atamaları Daha da Genişleyerek Yeniden Geliyor 18.08.2010
3640 Özel Hekimlerin Vergi Sorunu İstanbul Defterdarı ile Görüşüldü 18.08.2010
3641 5 Kasım Görevi Nedeniyle Açılan ve 255 Yıl Hapis İstemiyle Yargılandığımız Dava, Beraat Kararı İle Sonuçlandı 18.08.2010
3642 İstanbul Tabip Odası'na Nokta Dergisi Okurlarından 'Doruktakiler' Ödülü 18.08.2010
3643 TTB Merkez Konseyi ve Tabip Odaları Yönetim Kurullarına 18.08.2010
3644 Doçent ve Profesör Kadrosuna Atanacaklara "6 Ay Süre İle Yurt Dışında Bilimsel Çalışmalarda Bulunma Şartı" Uygulanmayacak 18.08.2010
3645 Sağlık Bakanlığı'ndan Bilimsel Toplantılara Katılım İzni 18.08.2010
3646 "Sağlık piyasa kurallarına teslim edilemez" 18.08.2010
3647 Sağlık Bakanlığı "İhale ile Tabip Alımını" Şimdilik Durdurdu 18.08.2010
3648 TTB Yöneticileri, Sağlık Bakanı'na Hakaret Davasından Beraat etti 18.08.2010
3649 "İşçi Sağlığı Birikimi Dağıtılmak İsteniyor" 18.08.2010
3650 Sağlık Bakanlığı Şef ve Şef Yardımcılığı Sınavını Durdurduğunu Açıkladı 18.08.2010