# Başlık Yayınlanma Tarihi
3601 "Sağlık piyasa kurallarına teslim edilemez" 18.08.2010
3602 Sağlık Bakanlığı "İhale ile Tabip Alımını" Şimdilik Durdurdu 18.08.2010
3603 TTB Yöneticileri, Sağlık Bakanı'na Hakaret Davasından Beraat etti 18.08.2010
3604 "İşçi Sağlığı Birikimi Dağıtılmak İsteniyor" 18.08.2010
3605 Sağlık Bakanlığı Şef ve Şef Yardımcılığı Sınavını Durdurduğunu Açıkladı 18.08.2010
3606 Danıştay, Şef ve Şef Yardımcılığı Sınavının Yürütmesini Durdurdu 18.08.2010
3607 Avrupa'da Hekimlerin Çalışma Saatleri Yeniden Düzenlendi 18.08.2010
3608 Cumhurbaşkanı, 1219 Sayılı Kanunda Değişiklik Öngören Kanunu TBMM'ye İade Etti. 18.08.2010
3609 İ.Ü. Rektörü YÖK Düzeninde İcraatlarına Devam Ediyor 18.08.2010
3610 "Bölücü Doktorlar" 18.08.2010
3611 Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetlerinde Satın Alma Dönemini Başlattı 18.08.2010
3612 Dinden, Devletten, Sermayeden Bağımsız, Özerk ve Demokratik Üniversite 18.08.2010
3613 Danıştay Karar Verdi; Özel Hastane Ya da Poliklinikte Çalışan Hekimler de Muayenehane Açabilecek 18.08.2010
3614 İlaç Fiyatlarını Avrupa Belirleyecek 18.08.2010
3615 Dr. Cengiz Çetin anısına bu yıl 4. sü yapılan "Asistan Tez Yarışması" Sonuçlandı. 18.08.2010
3616 İstanbul Tabip Odası Başkanı Prof.Dr.Gürsoy: "Temel Sorun Ekim Eksikliği Değil" 18.08.2010
3617 İstanbul'da 14 Mart Tıbbiyeliler Bayramı 18.08.2010
3618 Prof. Dr. Nusret Fişek'in Yaşam Öyküsü 18.08.2010
3619 Dr.Cengiz Çetin Tez Yarışması Sonuçları 18.08.2010
3620 22 Nisan 2001 tarihinde Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Oditoryumu'nda yapılan İstanbul Tabip Odası Ara Genel Kurul Kararları (22.04.2001) 18.08.2010
3621 İstanbul Tabip Odası 2000 - 2001 Dönemi ÇALIŞMA RAPORU (22.04.2001) 18.08.2010
3622 Anayasa Mahkemesi AKP kadrolaşmasını tescilledi 18.08.2010
3623 Hrant Dink'in Ölümünün 100.Günü Nedeniyle yapılan Anma Etkinliğine İTO Destek Verdi 18.08.2010
3624 Hekimlere Yapılan Saldırıları Kınıyoruz 18.08.2010
3625 Sağlık Bakanlığından Somut İşbirliği Çağrımıza Yanıt Bekliyoruz (TTB Merkez Konseyi açıklaması) 18.08.2010
3626 İyi Hekimlik Cezalandırılıyor 18.08.2010
3627 İTO İnsan Hakları Komisyonu Basın Açıklaması 18.08.2010
3628 İsrail Hükümetini, ABD Emperyalizmini ve İşbirlikçi Hükümetleri Durduralım! 18.08.2010
3629 AKP Giderayak Sağlığı Kaosa Sürüklüyor 18.08.2010
3630 Söyledik Birkez Daha Söylüyoruz 18.08.2010
3631 Hekimler Yaşadıklarını Paylaşıyorlar 18.08.2010
3632 Eğitim Hastahanelerinde Uzman / Başasistan Sürgünü Durduruldu! Danıştay Sağlık Bakanlığının Keyfi Uygulamalarına Dur Dediİ! 18.08.2010
3633 Prf.Dr.Üstün Korugan'ı Kaybettik 18.08.2010
3634 WYETH İLAÇLARI A.Ş.'nin Açıklaması 18.08.2010
3635 Hekimlerin 5 Kasım 2003 Bildirgesi 18.08.2010
3636 Sağlık Bakanlığına "Aile Doktoru" Başvuruları 18.08.2010
3637 İşyeri Hekimliğinde Danıştay Kararı 18.08.2010
3638 İTO: "Hekimlerin Dinlenme Hakkının Engellenmesi, Hasta 18.08.2010
3639 "Politik Psikiyatri" 18.08.2010
3640 Radyasyon İznindeki Sağlık Personeline Artık Döner Sermaye Verilecek 18.08.2010
3641 TTB Genel Yönetim Kurulu Toplantısı Yapıldı 18.08.2010
3642 TTB 51. Büyük Kongresi Yapıldı 18.08.2010
3643 VII. Tıpta Uzmanlık Eğitimi Kurultayı Toplantısı 18.08.2010
3644 Diş Hekimi SEVİNÇ ÖZGÜNER 22.Ölüm Yıldönümünde Anıldı 18.08.2010
3645 Sanovel İlaç Sanayi İşçileri Ziyaret Edildi! 18.08.2010
3646 Yenidoğan Yoğun Bakım Birimlerinde Bebek Ölümleriyle İlgili Komisyon Raporu 18.08.2010
3647 Sağlıkta "Dönüşüm" Programı Çöktü, Fatura Hekimlere Çıkarılmaya Çalışılıyor 18.08.2010
3648 Branş Nöbetleri 18.08.2010
3649 70 Kuruşa Tomografi, 80 Kuruşa Manyetik Rezonans: Sağlık Hakkına 1 Temmuz Darbesi 18.08.2010
3650 Nükleer Enerjiden Vazgeçin 18.08.2010