# Başlık Yayınlanma Tarihi
3601 KONFERANS 19.08.2010
3602 12 EYLÜL’DEN ERGENEKON’A KONTRGERİLLA DAĞITILSIN, DARBECİLER YARGILANSIN 19.08.2010
3603 İSTİHDAM PAKETİ SENDİKALAR VE MESLEK ÖRGÜTLERİ İLE TARTIŞILDI 19.08.2010
3604 SENDİKALAŞTIKLARI İÇİN İŞTEN ATILAN İŞÇİLERİN YANINDAYDIK 19.08.2010
3605 HERKESE SAĞLIK GÜVENLİ GELECEK PLATFORMU BASIN AÇIKLAMASI 19.08.2010
3606 HEKİME ŞİDDET DURMUYOR 19.08.2010
3607 BAŞKANIMIZ GAZETECİLER CEMİYETİNİ ZİYARET ETTİ 19.08.2010
3608 HEKİMLERE SORUŞTURMA 19.08.2010
3609 SÜRGÜNÜ KINIYORUZ 19.08.2010
3610 IRAK TABİPLER BİRLİĞİ ODAMIZI ZİYARET ETTİ 19.08.2010
3611 İŞYERİ HEKİMLERİ SORUNLARINI TARTIŞTI 19.08.2010
3612 "DANIŞTAY'DAN YÜRÜTMEYİ DURDURMA" 19.08.2010
3613 İstanbul Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Özdemir Aktan Ssgss Tasarısına Karşı Uyarıyor: Çanlar Hepimiz İçin Çalıyor 19.08.2010
3614 SSGSS’ye karşı Ankara’da yürüdük 19.08.2010
3615 Performansa Dayalı Ücretlendirme Sistemini İnceleme Anketi 19.08.2010
3616 65 Yaş Sınırlamasına Danıştay'dan Yürütmeyi Durdurma Kararı 19.08.2010
3617 Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavını Düzenleyen Yönetmelik Değiştirildi 19.08.2010
3618 14 Nisan "Cumhuriyet Mitingi" Değerlendirmesi 19.08.2010
3619 Okmeydanı'nda IV.Murat Devri 19.08.2010
3620 İşyeri Hekimleri Yetkilendirme Genelgesi ertelendi 19.08.2010
3621 Üyelerimize Duyuru (Aldatıcı avukatlık hizmet talepleri hakkında) 19.08.2010
3622 Zihinnsel engelli çocuklar için haftada 1 saat gönüllü çalışmak ister misiniz? 19.08.2010
3623 Hekimler Bir Kez Daha Mesleklerine ve Geleceklerine Sahip Çıktılar 19.08.2010
3624 Yabancı Doktordan Vazgeçildi 19.08.2010
3625 Emekli meslektaşlarımızın dikkatine! 19.08.2010
3626 Temel Sağlık Yasalarında Değişiklik Yapan "Torba Yasa" TBMM'de Kabul Edildi. 19.08.2010
3627 Sağlık Sistemimizin Candamarı Eğitim Hastanelerimizi Siyasi Kadrolaşmaya Alet Etmeye Çalışan Anlayışı Reddediyoruz 19.08.2010
3628 Yurt dışına bilimsel etkinlik amaçlı çıkışlarda harç alınmıyor 19.08.2010
3629 TTB Merkez Konseyi Sağlık Bakanı ile görüştü 19.08.2010
3630 Yeni Dönem Temsilciler Kurulu Divanı Belirlendi 19.08.2010
3631 Prof.Dr. Göksel Kalaycı duruşmasında karar açıklandı 19.08.2010
3632 2005 Mali Yılı Bütçe Uygulama Talimatı 19.08.2010
3633 Alman doktorlar süresiz grevde 19.08.2010
3634 Yan dal uzmanlık eğitimi 19.08.2010
3635 Anayasa Mahkemesi Eğitim Hastanelerinde Kadrolaşmaya Dur Dedi! 18.08.2010
3636 Dr. Serbülent Öztürk'ü kaybettik 18.08.2010
3637 Göksel Kalaycı'nın anıtı öldürüldüğü otoparkta 18.08.2010
3638 SB İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğünden Duyuru (Concerta hakk.) 18.08.2010
3639 Kırmızı Reçete kapsamına alınan yeni ilaçlar 18.08.2010
3640 "Ulusal Doktor Veri Tabanı/Doktor Bilgi Bankası" 18.08.2010
3641 TTB 54. Büyük Kongresi yapıldı 18.08.2010
3642 SSK Hekim Yetkisi Genelgesi'nin Tabip Odasından onay alınmasını gerekli görmeyen hükümlerinin yürütmesi durduruldu 18.08.2010
3643 İstanbul Tabip Odası seçimlerini Demokratik Katılım Grubu adayları kazandı 18.08.2010
3644 Döner sermaye payında kesintiye durdurma 18.08.2010
3645 Sevinç Özgüner'i Andık 18.08.2010
3646 Sağlık Bakanlığı Eş Durumu Atamalarında Yaşanan Sıkıntıların Sonlanması İçin Nihayet Bir Adım Attı 18.08.2010
3647 Israrlı çabalarımız, Sağlık Bakanlığı'nın hukuka aykırı olarak sürdürdüğü "çifte muayenehane yasağı" uygulamasını ve inadını kırdı 18.08.2010
3648 TTB ve Tabip Odalarının özel sağlık alanında asgari ücreti belirleme yetkisine el konuluyor! 18.08.2010
3649 TTB Yasası kabul edildi 18.08.2010
3650 Performansa dayalı döner sermaye hakkında iptal kararı verilmediği ortaya çıktı 18.08.2010