# Başlık Yayınlanma Tarihi
3551 İŞYERİ HEKİMLERİ SORUNLARINI TARTIŞTI 19.08.2010
3552 "DANIŞTAY'DAN YÜRÜTMEYİ DURDURMA" 19.08.2010
3553 İstanbul Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Özdemir Aktan Ssgss Tasarısına Karşı Uyarıyor: Çanlar Hepimiz İçin Çalıyor 19.08.2010
3554 SSGSS’ye karşı Ankara’da yürüdük 19.08.2010
3555 Performansa Dayalı Ücretlendirme Sistemini İnceleme Anketi 19.08.2010
3556 65 Yaş Sınırlamasına Danıştay'dan Yürütmeyi Durdurma Kararı 19.08.2010
3557 Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavını Düzenleyen Yönetmelik Değiştirildi 19.08.2010
3558 14 Nisan "Cumhuriyet Mitingi" Değerlendirmesi 19.08.2010
3559 Okmeydanı'nda IV.Murat Devri 19.08.2010
3560 İşyeri Hekimleri Yetkilendirme Genelgesi ertelendi 19.08.2010
3561 Üyelerimize Duyuru (Aldatıcı avukatlık hizmet talepleri hakkında) 19.08.2010
3562 Zihinnsel engelli çocuklar için haftada 1 saat gönüllü çalışmak ister misiniz? 19.08.2010
3563 Hekimler Bir Kez Daha Mesleklerine ve Geleceklerine Sahip Çıktılar 19.08.2010
3564 Yabancı Doktordan Vazgeçildi 19.08.2010
3565 Emekli meslektaşlarımızın dikkatine! 19.08.2010
3566 Temel Sağlık Yasalarında Değişiklik Yapan "Torba Yasa" TBMM'de Kabul Edildi. 19.08.2010
3567 Sağlık Sistemimizin Candamarı Eğitim Hastanelerimizi Siyasi Kadrolaşmaya Alet Etmeye Çalışan Anlayışı Reddediyoruz 19.08.2010
3568 Yurt dışına bilimsel etkinlik amaçlı çıkışlarda harç alınmıyor 19.08.2010
3569 TTB Merkez Konseyi Sağlık Bakanı ile görüştü 19.08.2010
3570 Yeni Dönem Temsilciler Kurulu Divanı Belirlendi 19.08.2010
3571 Prof.Dr. Göksel Kalaycı duruşmasında karar açıklandı 19.08.2010
3572 2005 Mali Yılı Bütçe Uygulama Talimatı 19.08.2010
3573 Alman doktorlar süresiz grevde 19.08.2010
3574 Yan dal uzmanlık eğitimi 19.08.2010
3575 Anayasa Mahkemesi Eğitim Hastanelerinde Kadrolaşmaya Dur Dedi! 18.08.2010
3576 Dr. Serbülent Öztürk'ü kaybettik 18.08.2010
3577 Göksel Kalaycı'nın anıtı öldürüldüğü otoparkta 18.08.2010
3578 SB İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğünden Duyuru (Concerta hakk.) 18.08.2010
3579 Kırmızı Reçete kapsamına alınan yeni ilaçlar 18.08.2010
3580 "Ulusal Doktor Veri Tabanı/Doktor Bilgi Bankası" 18.08.2010
3581 TTB 54. Büyük Kongresi yapıldı 18.08.2010
3582 SSK Hekim Yetkisi Genelgesi'nin Tabip Odasından onay alınmasını gerekli görmeyen hükümlerinin yürütmesi durduruldu 18.08.2010
3583 İstanbul Tabip Odası seçimlerini Demokratik Katılım Grubu adayları kazandı 18.08.2010
3584 Döner sermaye payında kesintiye durdurma 18.08.2010
3585 Sevinç Özgüner'i Andık 18.08.2010
3586 Sağlık Bakanlığı Eş Durumu Atamalarında Yaşanan Sıkıntıların Sonlanması İçin Nihayet Bir Adım Attı 18.08.2010
3587 Israrlı çabalarımız, Sağlık Bakanlığı'nın hukuka aykırı olarak sürdürdüğü "çifte muayenehane yasağı" uygulamasını ve inadını kırdı 18.08.2010
3588 TTB ve Tabip Odalarının özel sağlık alanında asgari ücreti belirleme yetkisine el konuluyor! 18.08.2010
3589 TTB Yasası kabul edildi 18.08.2010
3590 Performansa dayalı döner sermaye hakkında iptal kararı verilmediği ortaya çıktı 18.08.2010
3591 Bireysel silahlanmaya karşı Çalışma Grubu 18.08.2010
3592 İşyeri Hekimliği: Danıştay'dan Önemli Karar 18.08.2010
3593 Almanyada Doktorlar Eylemde 18.08.2010
3594 Bebek ölümleri ile ilgili komisyon raporu açıklandı 18.08.2010
3595 AKP'nin eğitim hastanelerindeki kadrolaşma politikası açık bir işgal harekatına dönüştü 18.08.2010
3596 İstanbul İdare Mahkemeleri, SSK Hastanelerinin devri esnasında, hekimlerin fatura inceleme komisyonlarında görevlendirilmesini hukuka aykırı bularak, yürütmenin durdurulmasına karar verdi. 18.08.2010
3597 İstanbul 6. İdare Mahkemesi, (Eski) SSK Hastanelerinde Görev Yapan Aile Hekimlerine Ek Ücret Ödenmemesi İşlemini Hukuka Uygun Bulmayarak, Yürütmenin Durdurulmasına Karar Verdi 18.08.2010
3598 SSK'dan ek ücretlerini alamayan aile hekimi asistanlarına önemli duyuru 18.08.2010
3599 İşyeri Hekimleri Reçetelerinin Sözleşmeli Özel Eczanelerden Alınması İle İlgili İşlemler 18.08.2010
3600 Van'da "Huzursuz" Olan "Türban Eylemcisi"Jet Hızıyla Ankara'da Klinik Şefliğine Atandı! 18.08.2010