# Başlık Yayınlanma Tarihi
3551 Hekimlere Yapılan Saldırıları Kınıyoruz 18.08.2010
3552 Sağlık Bakanlığından Somut İşbirliği Çağrımıza Yanıt Bekliyoruz (TTB Merkez Konseyi açıklaması) 18.08.2010
3553 İyi Hekimlik Cezalandırılıyor 18.08.2010
3554 İTO İnsan Hakları Komisyonu Basın Açıklaması 18.08.2010
3555 İsrail Hükümetini, ABD Emperyalizmini ve İşbirlikçi Hükümetleri Durduralım! 18.08.2010
3556 AKP Giderayak Sağlığı Kaosa Sürüklüyor 18.08.2010
3557 Söyledik Birkez Daha Söylüyoruz 18.08.2010
3558 Hekimler Yaşadıklarını Paylaşıyorlar 18.08.2010
3559 Eğitim Hastahanelerinde Uzman / Başasistan Sürgünü Durduruldu! Danıştay Sağlık Bakanlığının Keyfi Uygulamalarına Dur Dediİ! 18.08.2010
3560 Prf.Dr.Üstün Korugan'ı Kaybettik 18.08.2010
3561 WYETH İLAÇLARI A.Ş.'nin Açıklaması 18.08.2010
3562 Hekimlerin 5 Kasım 2003 Bildirgesi 18.08.2010
3563 Sağlık Bakanlığına "Aile Doktoru" Başvuruları 18.08.2010
3564 İşyeri Hekimliğinde Danıştay Kararı 18.08.2010
3565 İTO: "Hekimlerin Dinlenme Hakkının Engellenmesi, Hasta 18.08.2010
3566 "Politik Psikiyatri" 18.08.2010
3567 Radyasyon İznindeki Sağlık Personeline Artık Döner Sermaye Verilecek 18.08.2010
3568 TTB Genel Yönetim Kurulu Toplantısı Yapıldı 18.08.2010
3569 TTB 51. Büyük Kongresi Yapıldı 18.08.2010
3570 VII. Tıpta Uzmanlık Eğitimi Kurultayı Toplantısı 18.08.2010
3571 Diş Hekimi SEVİNÇ ÖZGÜNER 22.Ölüm Yıldönümünde Anıldı 18.08.2010
3572 Sanovel İlaç Sanayi İşçileri Ziyaret Edildi! 18.08.2010
3573 Yenidoğan Yoğun Bakım Birimlerinde Bebek Ölümleriyle İlgili Komisyon Raporu 18.08.2010
3574 Sağlıkta "Dönüşüm" Programı Çöktü, Fatura Hekimlere Çıkarılmaya Çalışılıyor 18.08.2010
3575 Branş Nöbetleri 18.08.2010
3576 70 Kuruşa Tomografi, 80 Kuruşa Manyetik Rezonans: Sağlık Hakkına 1 Temmuz Darbesi 18.08.2010
3577 Nükleer Enerjiden Vazgeçin 18.08.2010
3578 Emek Platformu Basın Açıklaması 18.08.2010
3579 "Cumhurbaşkanlığı Seçimleri" 18.08.2010
3580 "Dna Verileri Ve Türkiye Milli Dna Veri Bankası Kanunu Tasarısı" İlgili Tarafların Görüşü Alınmadan Yasalaşmamalıdır! 18.08.2010
3581 Hekimlerin 14 Mart 2007 Bildirgesi 18.08.2010
3582 Herkese Sağlık Güvenli Gelecek Hakkı İçin Birleşik Mücadeleye 18.08.2010
3583 Okmeydanı'nda IV.Murat Devri (İstanbul Tabip Odası Basın Açıklaması ) 18.08.2010
3584 Okmeydanı'nda IV.Murat Devri (-İl Sağlık Müdürlüğüne Yollanılan Yazı ) 18.08.2010
3585 Okmeydanı'nda IV.Murat Devri (-Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimliğine Yollanılan Yazı) 18.08.2010
3586 Sosyal Güvenlik Reformu Çöktü! Sağlıkta "Dönüşüm" Programı da Derhal Durdurulmalıdır! 18.08.2010
3587 Dr. Füsun Sayek, II. Eğitim Hastaneleri Kurultayı 18.08.2010
3588 Hekimler Birkez daha Mesleklerine ve Geleceklerine Sahip Çıktılar 18.08.2010
3589 1998 - 2000 İstanbul Tabip Odası Çalışma Raporu 18.08.2010
3590 Danıştay'dan İşyeri Hekimliği'nde yeni karar 18.08.2010
3591 İstanbul Tabip Odası Yönetim Kurulu Tarafından, Belediyelerin Tıbbi Atık Bertaraf Ücreti Ödenmesi İçin Vergi İhbarnamesi Gönderdiği Hekimlere, Dava Açmaları Halinde Destek Olmak Amacıyla Hukuk Bürosu 18.08.2010
3592 Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Yeni Mezunlarını Verdi . 02.07.2010
3593 Popülizm ve Sağlık* Prof. Dr. A. Özdemir AKTAN 25.06.2010
3594 Ilımlı İslam Ve Bilim* / Prof.Dr.A.Özdemir AKTAN 25.06.2010
3595 İstanbul Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Özdemir Aktan Ssgss Tasarısına Karşı Uyarıyor: Çanlar Hepimiz İçin Çalıyor 25.06.2010
3596 Uluslar Arsı İsraile Karşı Boykot Sempozyumu Düzenlendi 24.06.2010
3597 Derbent Buluşması 12-13 Haziran Tarihinde Gerçekleşti 24.06.2010
3598 Sigara Yasasının Yumuşatılması İnsan Haklarına Aykırı 24.06.2010
3599 Ayakta Teşhis Ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik Ve Değişiklikler 23.06.2010
3600 Tam Gün Uygulamasıyla Sorular-Yanıtlar 23.06.2010