# Başlık Yayınlanma Tarihi
301 Dr. Raşit Tükel ve Dr. Taner Gören Görevlerine Döndüler 12.02.2018
302 Prof. Dr. Raşit Tükel ve Prof. Dr. Taner Gören Görevlerine Döndüler 12.02.2018
303 Prof. Dr. Onur Hamzaoğlu Serbest Bırakılmalıdır 12.02.2018
304 Şehir Hastaneleri Çalıştayı Çalışma Grubu Raporları Açıklandı 10.02.2018
305 9 Şubat Sigarayı Bırakma Günü Dolayısıyla TTB’den Açıklama 09.02.2018
306 TTB Merkez Konseyi’nden Açıklama 07.02.2018
307 TTB Merkez Konseyi Üyeleri Serbest Bırakıldı 05.02.2018
308 Noam Chomsky: TTB’yi Korumak İçin Her Türlü Önlem Alınmalı! 05.02.2018
309 TTB Merkez Konseyi Üyeleri Serbest Bırakılsın 05.02.2018
310 TTB Merkez Konseyi’ne Yönelik Gözaltılar Lancet ve BMJ’de 05.02.2018
311 35 Tabip Odası’ndan Ortak Talep: TTB Merkez Konseyi Üyeleri Serbest Bırakılsın 05.02.2018
312 Adıyaman, Gökalp ve Horasan Serbest Bırakıldı 02.02.2018
313 İşte Yeni Türkiye: Tıbbiyelilere Karşı Hacamatçılar 02.02.2018
314 Hekimler Boyun Eğmeyecek, Hekimlik Değerlerini Savunmayı Sürdüreceğiz 02.02.2018
315 “Hekimler ve Ulusal Tabip Birlikleri Savaşın İnsani Açıdan Yol Açacağı Sonuçlar Konusunda Hükümetleri ve Devlet Dışı Aktörleri Uyarmalıdır” 02.02.2018
316 Uluslararası Hekim Ve İnsan Hakları Örgütlerinden Hükümete Kınama, TTB’ye Destek Yağıyor 01.02.2018
317 Tıbbi Atık Sözleşmeleriyle İlgili Bilgilendirme Notu 01.02.2018
318 CHP İstanbul İl Başkanı Dr. Canan Kaftancıoğlu’na Ziyaret 01.02.2018
319 Uluslararası Hekim Örgütlerinin Yöneticilerinden Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Mektup 01.02.2018
320 Basın Açıklamasına Çağrı: TTB Merkez Konseyi Üyeleri Acilen Serbest Bırakılmalıdır 01.02.2018
321 TTB Yüksek Onur Kurulu: TTB Merkez Konseyi Üyeleri Serbest Bırakılsın! 31.01.2018
322 Avrupa Hekimler Daimi Komitesi Türk Tabipleri Birliği Yöneticilerinin Gözaltına Alınmasını Kınadı 31.01.2018
323 TTB Merkez Konseyi Üyelerinin Gözaltı Sürecine İlişkin Bilgi Notu 30.01.2018
324 Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi Üyeleri Onurumuzdur 30.01.2018
325 Dünya Tabipleri Birliğinden Açıklama 30.01.2018
326 İstanbul Tabip Odasından Basına ve Kamuoyuna Açıklama 30.01.2018
327 Türk Tabipleri Birliği’nden Kamuoyuna Açıklama 27.01.2018
328 Basketbol Takımımız Galibiyet Serisini Sürdürüyor 26.01.2018
329 Birinci Basamakta Spora Katılım Belgesi Hazırlama Rehberi Yayımlandı 26.01.2018
330 Riskli Bebek ve Erken Müdahale Semineri Yapıldı 25.01.2018
331 Devlet Politikaları Çocukların Haklarına İhanet Etmemelidir! 23.01.2018
332 İstanbul Vali Yardımcısı Bahattin Atçı’yla Görüşme 22.01.2018
333 Felsefe Etkinlikleri 29: Aydınlanma, Modernizm ve Frankfurt Okulu 22.01.2018
334 TTB'den Şehir Hastaneleri Çalıştayı 22.01.2018
335 Dr. Hayri Davas’ı Yitirmenin Büyük Üzüntüsü İçindeyiz 22.01.2018
336 Acıbadem Grubu’nun Hekimleri Şirket Kurmaya Zorlaması Kabul Edilemez! 19.01.2018
337 Direnişteki Ayfer Dışkaya’ya Dayanışma Ziyareti 12.01.2018
338 Riskli Bebek ve Erken Müdahale Semineri 11.01.2018
339 Yine Bir Özel Hastane, Yine Hekim Ücreti Gaspı… 11.01.2018
340 Birinci Basamakta Toplum Tabanlı Kanser Taramaları Sempozyumu 17 Şubat’ta 10.01.2018
341 Eğitim Toplantısı: Üst Ekstremite Tuzak Nöropatileri 08.01.2018
342 Çocuk Yaşta Evliliği Özendiren, Çocukları İstismar Etmeye Yönelik Söylem Ve Girişimlere Son Verilmelidir! 05.01.2018
343 Taşeron Sağlık İşçilerinin Kadroya Geçirilmesi Sürecinde Eşitsizlik, Haksızlık Ve Adaletsizliğe İzin Vermeyeceğiz! 05.01.2018
344 Evde Sağlık Hizmetlerinde Kişisel Veri Paylaşımına İlişkin Düzenleme İptal Edildi 05.01.2018
345 Türk Tabipleri Birliği Başkanı Dr. Raşit Tükel’in Yeni Yıl Mesajı 31.12.2017
346 SGK’dan Hekimlere Soruşturma ve Ceza Uygulamaları Hakkında 29.12.2017
347 Aile Hekimlerinin İzinleri Konulu Genel Yazıların Yürütmesi Durduruldu 28.12.2017
348 Marmara Tabip Odaları Bölge Toplantısı Yapıldı 27.12.2017
349 İşyeri Hekimlerine E-Reçete Uygulamasına Dair Duyuru 27.12.2017
350 SGK ile Sağlık Hizmet Sunucuları Arasındaki Hukuki İlişki ve Hekimlerin Hukuki Sorumlulukları Toplantısı Yapıldı 22.12.2017