# Başlık Yayınlanma Tarihi
301 Aktan ve Kaptanoğlu’nun İhracı Kabul Edilemez. Akademinin Onuru Olan Hocalarımızın Yanındayız! 08.02.2017
302 Hastaların Kişisel Bilgilerinin Toplanması Hukuka Aykırıdır 06.02.2017
303 TTB Aile Hekimliği Kolu: Görevimiz Toplum Sağlığı; Telefon Nöbeti Değil! 03.02.2017
304 Özel Sağlık Kuruluşları Ücret Tarifeleri İçin Sağlık Bakanlığı Onayına Gerek Yok! 31.01.2017
305 Ticarileşme, Sağlık Hizmetleri ve Akademik Özgürlük Çalıştayı İstanbul’da Yapıldı 27.01.2017
306 TTB Heyeti Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Müsteşarı İle Görüştü 26.01.2017
307 TTB Heyeti Sağlık Bakanı Akdağ İle Görüştü 26.01.2017
308 Savaş Bir Halk Sağlığı Sorunudur 24.01.2017
309 Cinsel Saldırılara Karşı Tutum 23.01.2017
310 Çalıştay: Cinsel Saldırı Tutum Belgemizi Oluşturuyoruz 17.01.2017
311 İlan ve Reklam Vergisi Hakkında İBB yazısı 16.01.2017
312 Dr. Sıdıka Hikmet Erk'i Kaybettik 16.01.2017
313 Prof. Dr. Gürhan Fişek’i Kaybettik 16.01.2017
314 Felsefe Etkinlikleri 16: İnsan Hakları ve Neoliberalizm 13.01.2017
315 Türk Tabipleri Birliği Hekimliğin Sesidir! 10.01.2017
316 Aile Hekimlerine Hafta Sonu Sürprizi! 07.01.2017
317 Korkmuyoruz, Vazgeçmiyoruz 04.01.2017
318 Katliamlara Alışmayacağız! İnsanlık Kazanacak, Yaşam Kazanacak! 01.01.2017
319 Psikososyal Dayanışma Ağı İstanbul’dan Açıklama 01.01.2017
320 Aile Hekimlerine Yeni Birim Baskısı 28.12.2016
321 TTB, AHEF, Sendika ve Derneklerden Sağlık Bakanlığı'na Açık Çağrı 28.12.2016
322 İstanbul Meslek Odaları Koordinasyonu’ndan Ortak Panel Kararı 28.12.2016
323 Psikososyal Dayanışma Ağı'ndan Beşiktaş ve Kayseri Saldırılarından Etkilenenlere Psikososyal Destek Açıklaması 26.12.2016
324 İşyeri Hekimleri Meclisi 3. Toplantısını Gerçekleştirdi 26.12.2016
325 Barış Talebi Yargılanamaz 22.12.2016
326 Acı Kaybımız 22.12.2016
327 KHB Beyoğlu Genel Sekreterliği’ni Ziyaret 21.12.2016
328 TTB’den Rusya Tabipler Birliği’ne Taziye Mesajı 21.12.2016
329 İhraç Edilen Hekimlerin Özelde Çalışmasının Önünde Engel Yok 20.12.2016
330 Katliam Yüzünü Bu Kez Kayseri'de Gösterdi 19.12.2016
331 TTB HUV 2017 Katsayı Listesi Belirlendi 19.12.2016
332 İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi Yeni Dönem Temsilcilerini Seçti 19.12.2016
333 Kayseri Katliamını Lanetliyoruz. Karanlığa Teslim Olmayacağız! 17.12.2016
334 İhraç Edilen Hekimler Özel Sağlık Kuruluşlarında Çalışabilirler 16.12.2016
335 Yeni Dönem Temsilci Seçimlerimiz Devam Ediyor 15.12.2016
336 Sağlık Bilgilerimiz Korunmalıdır 15.12.2016
337 2017 Yılı İşyeri Hekimliği Asgari Sözleşme Ücretleri Belirlendi 15.12.2016
338 Sağlıkta Şiddeti Özendirici Yayınlara Karşı TTB’den Uyarı 14.12.2016
339 22. Tıpta Uzmanlık Eğitimi Kurultayı İstanbul’da Yapıldı 14.12.2016
340 Kardeşlik Umudumuza Yönelen Bombalara Teslim Olmayacağız:
İnadına Barış, İnadına Demokrasi!
13.12.2016
341 TTB ve İstanbul Tabip Odası Heyeti Yaralıları Ziyaret Etti 11.12.2016
342 Öfkeliyiz, Yastayız! Katliamlara Alışarak Yaşamayacağız! 11.12.2016
343 Şimdi Cumhuriyet Zamanı. Cumhuriyet Okumak Dayanışmadır, Direniştir! 08.12.2016
344 Birinci Basamak Sağlık Örgütleri Toplantısı Yapıldı 08.12.2016
345 TTB Sürücü ve Adaylarında Aranacak Sağlık Şartları Çalıştayı Yapıldı 08.12.2016
346 Dr. Abüzer Meral’i Jurnalcilere Kurban Vermeyeceğiz 07.12.2016
347 Babamın Kanatları Tabip Odası Özel Gösterimi Yapıldı 07.12.2016
348 “Medikolegal Açıdan İyi Hekimlik Sempozyumu”nun İlki Tabip Odası’nda Gerçekleşti 05.12.2016
349 TTB, DİSK, KESK Ve TMMOB’dan Aladağ Açıklaması 02.12.2016
350 İstanbul Meslek Odaları Koordinasyonu Toplandı 01.12.2016