# Başlık Yayınlanma Tarihi
3151 TEMSİLCİLER KURULU DİVANI TOPLANDI 20.08.2010
3152 TTB EMEKÇİLERE KRİZDEN ÇIKIŞIN YOLUNU GÖSTERİYOR 20.08.2010
3153 HEKİM EMEĞİ ÇALIŞTAYI YAPILDI 20.08.2010
3154 ENGELLİLERİN SAĞLIK HİZMETLERİNE ERİŞİM HAKKI ENGELLENİYOR 20.08.2010
3155 Aile Hekimliği Durdurulsun 20.08.2010
3156 SU YAŞAMDIR, SATILAMAZ! 20.08.2010
3157 AYAKTA TEŞHİS VE TEDAVİ YAPILAN ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARI HAKKINDA YÖNETMELİKTE YÜRÜTMEYİ DURDURMA KARARI 20.08.2010
3158 ÇOCUK HAKLARI KOMİSYONU TOPLANDI 20.08.2010
3159 ÇOCUKLARI HER TÜR İHMAL VE İSTİSMARDAN KORUMAK DEVLETİN GÖREVİDİR 20.08.2010
3160 TTB GYK TOPLANDI: İŞ BAŞINA! 20.08.2010
3161 SINAVSIZ ŞEF VE ŞEF YARDIMCISI ATAMALARI VE EKİM AYINDA İLAN EDİLEN KADROLARA İLİŞKİN TUTUM BELİRLEME TOPLANTILARI YAPILDI. 20.08.2010
3162 PROF. DR. NUSRET FİŞEK ANILDI 20.08.2010
3163 DÜNYA ALTERNATİF SU FORUMU HAZIRLIK TOPLANTISI 20.08.2010
3164 CİNSEL İSTİSMARIN BEDEN VE RUH SAĞLIĞINI BOZMAMA İHTİMALİ YOKTUR 20.08.2010
3165 GÖSTERMELİK İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YASA TASARISI PROTESTO EDİLDİ 20.08.2010
3166 ETİK KURULUMUZ TOPLANDI 20.08.2010
3167 SENDİKAYA ÜYE OLANLARA SÜRGÜN 20.08.2010
3168 İŞYERİ HEKİMİ REÇETELERİNDEN KATKI PAYI ALIMINI DURDURDUK 20.08.2010
3169 SU PLATFORMU'NDAN ÇAĞRI 20.08.2010
3170 SÜRGÜNLERE PROTESTO 20.08.2010
3171 TTB ve İTO' DAN : İŞKENCE İNSANLIK SUÇUDUR 20.08.2010
3172 ODA'MIZ İŞYERİ HEKİMİ REÇETELERİNDEN KATKI PAYI ALINMASINA İTİRAZ ETTİ 20.08.2010
3173 UZMANLIK EĞİTİMİ ÇALIŞMA GRUBU YENİ BAŞKAN VE SEKRETERİNİ SEÇTİ 20.08.2010
3174 İŞTE GSS .... 20.08.2010
3175 METRİS BASIN AÇIKLAMASI 20.08.2010
3176 TAŞERON İŞÇİLERİN YANINDAYIZ 20.08.2010
3177 AKP’NİN BAYRAM HEDİYESİ: SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU 20.08.2010
3178 SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİ NE GETİRİYOR ? NE GÖTÜRÜYOR ? 20.08.2010
3179 MARMARA BÖLGESİ TIP FAKÜLTESİ DEKANLARI TOPLANDI 20.08.2010
3180 KURUM HEKİMLERİ TOPLANDI 20.08.2010
3181 DİSK, KESK, TMMOB VE TTB' DEN ORTAK BASIN AÇIKLAMASI 20.08.2010
3182 RUH SAĞLIĞI PLATFORMU' NDAN DÜNYA RUH SAĞLIĞI GÜNÜ BASIN BİLDİRGESİ 20.08.2010
3183 PRATİSYEN HEKİM KOMİSYONU TOPLANDI 20.08.2010
3184 İLAÇTA PROMOSYON 20.08.2010
3185 UZMANLIK EĞİTİMİ ÇALIŞMA GRUBUNDAN 20.08.2010
3186 SSGSS'YE KARŞI BİRLEŞİK MÜCADELE 20.08.2010
3187 EMEKLİLİK VE SAĞLIK HAKKIMIZIN GASP EDİLMESİNE İZİN VERMEYECEĞİZ 20.08.2010
3188 HASTA YAKINLARININ SOPALI ŞİDDETİ 19.08.2010
3189 HSGGP: MÜCADELEMİZ SÜRÜYOR 19.08.2010
3190 KONFERANS 19.08.2010
3191 12 EYLÜL’DEN ERGENEKON’A KONTRGERİLLA DAĞITILSIN, DARBECİLER YARGILANSIN 19.08.2010
3192 İSTİHDAM PAKETİ SENDİKALAR VE MESLEK ÖRGÜTLERİ İLE TARTIŞILDI 19.08.2010
3193 SENDİKALAŞTIKLARI İÇİN İŞTEN ATILAN İŞÇİLERİN YANINDAYDIK 19.08.2010
3194 HERKESE SAĞLIK GÜVENLİ GELECEK PLATFORMU BASIN AÇIKLAMASI 19.08.2010
3195 HEKİME ŞİDDET DURMUYOR 19.08.2010
3196 BAŞKANIMIZ GAZETECİLER CEMİYETİNİ ZİYARET ETTİ 19.08.2010
3197 HEKİMLERE SORUŞTURMA 19.08.2010
3198 SÜRGÜNÜ KINIYORUZ 19.08.2010
3199 IRAK TABİPLER BİRLİĞİ ODAMIZI ZİYARET ETTİ 19.08.2010
3200 İŞYERİ HEKİMLERİ SORUNLARINI TARTIŞTI 19.08.2010