# Başlık Yayınlanma Tarihi
3101 İ.Ü. Rektörü YÖK Düzeninde İcraatlarına Devam Ediyor 18.08.2010
3102 "Bölücü Doktorlar" 18.08.2010
3103 Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetlerinde Satın Alma Dönemini Başlattı 18.08.2010
3104 Dinden, Devletten, Sermayeden Bağımsız, Özerk ve Demokratik Üniversite 18.08.2010
3105 Danıştay Karar Verdi; Özel Hastane Ya da Poliklinikte Çalışan Hekimler de Muayenehane Açabilecek 18.08.2010
3106 İlaç Fiyatlarını Avrupa Belirleyecek 18.08.2010
3107 Dr. Cengiz Çetin anısına bu yıl 4. sü yapılan "Asistan Tez Yarışması" Sonuçlandı. 18.08.2010
3108 İstanbul Tabip Odası Başkanı Prof.Dr.Gürsoy: "Temel Sorun Ekim Eksikliği Değil" 18.08.2010
3109 İstanbul'da 14 Mart Tıbbiyeliler Bayramı 18.08.2010
3110 Prof. Dr. Nusret Fişek'in Yaşam Öyküsü 18.08.2010
3111 Dr.Cengiz Çetin Tez Yarışması Sonuçları 18.08.2010
3112 22 Nisan 2001 tarihinde Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Oditoryumu'nda yapılan İstanbul Tabip Odası Ara Genel Kurul Kararları (22.04.2001) 18.08.2010
3113 İstanbul Tabip Odası 2000 - 2001 Dönemi ÇALIŞMA RAPORU (22.04.2001) 18.08.2010
3114 Anayasa Mahkemesi AKP kadrolaşmasını tescilledi 18.08.2010
3115 Hrant Dink'in Ölümünün 100.Günü Nedeniyle yapılan Anma Etkinliğine İTO Destek Verdi 18.08.2010
3116 Hekimlere Yapılan Saldırıları Kınıyoruz 18.08.2010
3117 Sağlık Bakanlığından Somut İşbirliği Çağrımıza Yanıt Bekliyoruz (TTB Merkez Konseyi açıklaması) 18.08.2010
3118 İyi Hekimlik Cezalandırılıyor 18.08.2010
3119 İTO İnsan Hakları Komisyonu Basın Açıklaması 18.08.2010
3120 İsrail Hükümetini, ABD Emperyalizmini ve İşbirlikçi Hükümetleri Durduralım! 18.08.2010
3121 AKP Giderayak Sağlığı Kaosa Sürüklüyor 18.08.2010
3122 Söyledik Birkez Daha Söylüyoruz 18.08.2010
3123 Hekimler Yaşadıklarını Paylaşıyorlar 18.08.2010
3124 Eğitim Hastahanelerinde Uzman / Başasistan Sürgünü Durduruldu! Danıştay Sağlık Bakanlığının Keyfi Uygulamalarına Dur Dediİ! 18.08.2010
3125 Prf.Dr.Üstün Korugan'ı Kaybettik 18.08.2010
3126 WYETH İLAÇLARI A.Ş.'nin Açıklaması 18.08.2010
3127 Hekimlerin 5 Kasım 2003 Bildirgesi 18.08.2010
3128 Sağlık Bakanlığına "Aile Doktoru" Başvuruları 18.08.2010
3129 İşyeri Hekimliğinde Danıştay Kararı 18.08.2010
3130 İTO: "Hekimlerin Dinlenme Hakkının Engellenmesi, Hasta 18.08.2010
3131 "Politik Psikiyatri" 18.08.2010
3132 Radyasyon İznindeki Sağlık Personeline Artık Döner Sermaye Verilecek 18.08.2010
3133 TTB Genel Yönetim Kurulu Toplantısı Yapıldı 18.08.2010
3134 TTB 51. Büyük Kongresi Yapıldı 18.08.2010
3135 VII. Tıpta Uzmanlık Eğitimi Kurultayı Toplantısı 18.08.2010
3136 Diş Hekimi SEVİNÇ ÖZGÜNER 22.Ölüm Yıldönümünde Anıldı 18.08.2010
3137 Sanovel İlaç Sanayi İşçileri Ziyaret Edildi! 18.08.2010
3138 Yenidoğan Yoğun Bakım Birimlerinde Bebek Ölümleriyle İlgili Komisyon Raporu 18.08.2010
3139 Sağlıkta "Dönüşüm" Programı Çöktü, Fatura Hekimlere Çıkarılmaya Çalışılıyor 18.08.2010
3140 Branş Nöbetleri 18.08.2010
3141 70 Kuruşa Tomografi, 80 Kuruşa Manyetik Rezonans: Sağlık Hakkına 1 Temmuz Darbesi 18.08.2010
3142 Nükleer Enerjiden Vazgeçin 18.08.2010
3143 Emek Platformu Basın Açıklaması 18.08.2010
3144 "Cumhurbaşkanlığı Seçimleri" 18.08.2010
3145 "Dna Verileri Ve Türkiye Milli Dna Veri Bankası Kanunu Tasarısı" İlgili Tarafların Görüşü Alınmadan Yasalaşmamalıdır! 18.08.2010
3146 Hekimlerin 14 Mart 2007 Bildirgesi 18.08.2010
3147 Herkese Sağlık Güvenli Gelecek Hakkı İçin Birleşik Mücadeleye 18.08.2010
3148 Okmeydanı'nda IV.Murat Devri (İstanbul Tabip Odası Basın Açıklaması ) 18.08.2010
3149 Okmeydanı'nda IV.Murat Devri (-İl Sağlık Müdürlüğüne Yollanılan Yazı ) 18.08.2010
3150 Okmeydanı'nda IV.Murat Devri (-Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimliğine Yollanılan Yazı) 18.08.2010