# Başlık Yayınlanma Tarihi
3101 Acı Kaybımız 27.09.2010
3102 Muayenehaneler İçin Bir Düzenleme Daha! 27.09.2010
3103 Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası'na ilişkin tebliğe dava açıldı 27.09.2010
3104 Özel Hastaneler Yönetmeliği’nde Son Değişiklik 24.09.2010
3105 İMOK, DİSK ve KESK Muhalif Parti ve Kurumlara Yönelik Bertaraf Etme Operasyonlarını Kınadı 23.09.2010
3106 Aile Hekimliği İzleme Kurulu Toplantısı Yapıldı 23.09.2010
3107 Üniversite Hastanelerinin Geleceğinin Tartışıldığı Toplantı Cerrahpaşa'da Profesörler Salonu’nda Yapıldı. 21.09.2010
3108 Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Temsilcilerini Seçti 21.09.2010
3109 Bağımsız Çalışmayı Ortadan Kaldıran Yönetmelik Hükümleri Yargıda 20.09.2010
3110 Marmara Tabip Odaları Toplantısı Yapıldı 20.09.2010
3111 Darbeler Sağlığa Zararlıdır 20.09.2010
3112 Yedikule Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde Hekime Şiddet 17.09.2010
3113 Dünya Tabipler Birliği'nin “Finans Krizi ve Sağlığa Etkileri - Gelecek için Dersler” toplantısı 16.09.2010
3114 İstanbul Tabip Odası Temsilci Seçimleri 15.09.2010
3115 Dünya İkincisi Basketbolcularımızı Kutluyor,Tanjevic'e Ömrüne Bereket Diyoruz... 12.09.2010
3116 İstanbul Meslek Odalarının Referandum Açıklaması 08.09.2010
3117 İnsan Hakları Savunucusu Prof. Dr. Metin Özek'i Kaybettik 07.09.2010
3118 Döner Sermaye Sabit Ödemeleri Hakkında Bilgi Notu 04.09.2010
3119 Sağlık Örgütlerinden Barış Çağrısı 04.09.2010
3120 İstanbul YETER diyor! 27.08.2010
3121 Danıştay "Tam Gün" İle İlgili Yürütmeyi Durdurma Kararına "Devam" Dedi 27.08.2010
3122 Tuzla Devlet Hastanesi’nde Hekime Yönelik Şiddet 27.08.2010
3123 Kamuda Çalışan Hekimlerin Emekli Olmadan Kurumlarından Ayrılmaları Halinde Emekli İkramiyesi Almalarına İlişkin Bilgi 27.08.2010
3124 Zeynep Kamil Eğitim Araştırma Hastanesi’nde Hekime Şiddet 27.08.2010
3125 1 Ağustos 2010 Tarihli Torba Yasa Ve Tamgün Gündemli İşyeri Hekimliği Toplantısı Yapıldı 27.08.2010
3126 17 Ağustos Marmara Depremi Yıldönümü 27.08.2010
3127 Dr. İlhan Doğan Ve Dr. Akif Akalın'a Veda 27.08.2010
3128 Sağlık Bakanı Muayenehaneleri Neden İstemiyor? 27.08.2010
3129 İşçi Sağlığı, İş Güvenliği Hizmetleri, Taşeron Firmaların Kâr Hırsına Kurban Edilemez! 27.08.2010
3130 Bu Koroda Sende Yerini Al 27.08.2010
3131 Zorunlu Mesleki Sorumluluk Sigortası Hakkında Bilgilendirme 27.08.2010
3132 Zorunlu Mesleki Sorumluluk Sigortasına İlişkin Üyelerimize Acil Duyuru! 27.08.2010
3133 Herkese Eşit Nitelikli Sağlık Hakkı İçin Dr. Naki Bulut’un Yanındayız! 27.08.2010
3134 40 Saatlik Mesai Düzenlemesinin Yeniden Yapılması Talebimiz Valiliğe İletilmiştir 27.08.2010
3135 Zorunlu Mesleki Sorumluluk Sigortasında Son Durum 27.08.2010
3136 Dörtyol Ve İnegöl’deki Provokasyonları Kınıyoruz 27.08.2010
3137 “Sayın” Sağlık Bakanı’nı,Doktorlara Yönelik Sevgisiz, Hürmetsiz, Değerbilmez Üslup Tutumundan Vazgeçmeye Davet Ediyoruz! 27.08.2010
3138 “Zorunlu Mesleki Sorumluluk Sigortası Ne Getiriyor? Ne Götürüyor?” Konulu Panel Gerçekleştirildi 27.08.2010
3139 Silivri Bölge Toplantısına Çağrı‏ 27.08.2010
3140 Zorunlu Mesleki Sorumluluk Sigortası İle İlgili Önceki Yazılar 27.08.2010
3141 “Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası”Nda Hekimlerin Dikkatine! 27.08.2010
3142 İstanbul Tabip Odası “Tam Gün’de Son Durum, Ne Yapmalı?” Konulu Toplantılar Gerçekleştirdi 27.08.2010
3143 Anayasa Mahkemesi’nin İptal Kararına İlişkin Yöneltilen Soru Ve Cevaplar 27.08.2010
3144 Sağlık Bakanı Dr. Recep Akdağ, Anayasa Mahkemesi’nin Kararını Israrla Yanlış Yorumlamaktan Vazgeçmeli Ve Sonucu Kabullenmelidir! 27.08.2010
3145 Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne Çağrımızdır: 27.08.2010
3146 Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk 27.08.2010
3147 "Tam Gün'de Son Durum Ve Ne Yapmalı 27.08.2010
3148 Adil Ve Objektif Olmayan Şekilde Şef Ve Şef Yardımcılığı Sınavına Tabi Tutulan Bütün Hekimlere Duyuru 27.08.2010
3149 Tamgün Yasası Kısmen İptal 27.08.2010
3150 İstanbul’da Aile Hekimliği Uygulaması Hastane Kapatarak Başlatılıyor! 27.08.2010