# Başlık Yayınlanma Tarihi
3051 Temel Sağlık Yasalarında Değişiklik Yapan "Torba Yasa" TBMM'de Kabul Edildi. 19.08.2010
3052 Sağlık Sistemimizin Candamarı Eğitim Hastanelerimizi Siyasi Kadrolaşmaya Alet Etmeye Çalışan Anlayışı Reddediyoruz 19.08.2010
3053 Yurt dışına bilimsel etkinlik amaçlı çıkışlarda harç alınmıyor 19.08.2010
3054 TTB Merkez Konseyi Sağlık Bakanı ile görüştü 19.08.2010
3055 Yeni Dönem Temsilciler Kurulu Divanı Belirlendi 19.08.2010
3056 Prof.Dr. Göksel Kalaycı duruşmasında karar açıklandı 19.08.2010
3057 2005 Mali Yılı Bütçe Uygulama Talimatı 19.08.2010
3058 Alman doktorlar süresiz grevde 19.08.2010
3059 Yan dal uzmanlık eğitimi 19.08.2010
3060 Anayasa Mahkemesi Eğitim Hastanelerinde Kadrolaşmaya Dur Dedi! 18.08.2010
3061 Dr. Serbülent Öztürk'ü kaybettik 18.08.2010
3062 Göksel Kalaycı'nın anıtı öldürüldüğü otoparkta 18.08.2010
3063 SB İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğünden Duyuru (Concerta hakk.) 18.08.2010
3064 Kırmızı Reçete kapsamına alınan yeni ilaçlar 18.08.2010
3065 "Ulusal Doktor Veri Tabanı/Doktor Bilgi Bankası" 18.08.2010
3066 TTB 54. Büyük Kongresi yapıldı 18.08.2010
3067 SSK Hekim Yetkisi Genelgesi'nin Tabip Odasından onay alınmasını gerekli görmeyen hükümlerinin yürütmesi durduruldu 18.08.2010
3068 İstanbul Tabip Odası seçimlerini Demokratik Katılım Grubu adayları kazandı 18.08.2010
3069 Döner sermaye payında kesintiye durdurma 18.08.2010
3070 Sevinç Özgüner'i Andık 18.08.2010
3071 Sağlık Bakanlığı Eş Durumu Atamalarında Yaşanan Sıkıntıların Sonlanması İçin Nihayet Bir Adım Attı 18.08.2010
3072 Israrlı çabalarımız, Sağlık Bakanlığı'nın hukuka aykırı olarak sürdürdüğü "çifte muayenehane yasağı" uygulamasını ve inadını kırdı 18.08.2010
3073 TTB ve Tabip Odalarının özel sağlık alanında asgari ücreti belirleme yetkisine el konuluyor! 18.08.2010
3074 TTB Yasası kabul edildi 18.08.2010
3075 Performansa dayalı döner sermaye hakkında iptal kararı verilmediği ortaya çıktı 18.08.2010
3076 Bireysel silahlanmaya karşı Çalışma Grubu 18.08.2010
3077 İşyeri Hekimliği: Danıştay'dan Önemli Karar 18.08.2010
3078 Almanyada Doktorlar Eylemde 18.08.2010
3079 Bebek ölümleri ile ilgili komisyon raporu açıklandı 18.08.2010
3080 AKP'nin eğitim hastanelerindeki kadrolaşma politikası açık bir işgal harekatına dönüştü 18.08.2010
3081 İstanbul İdare Mahkemeleri, SSK Hastanelerinin devri esnasında, hekimlerin fatura inceleme komisyonlarında görevlendirilmesini hukuka aykırı bularak, yürütmenin durdurulmasına karar verdi. 18.08.2010
3082 İstanbul 6. İdare Mahkemesi, (Eski) SSK Hastanelerinde Görev Yapan Aile Hekimlerine Ek Ücret Ödenmemesi İşlemini Hukuka Uygun Bulmayarak, Yürütmenin Durdurulmasına Karar Verdi 18.08.2010
3083 SSK'dan ek ücretlerini alamayan aile hekimi asistanlarına önemli duyuru 18.08.2010
3084 İşyeri Hekimleri Reçetelerinin Sözleşmeli Özel Eczanelerden Alınması İle İlgili İşlemler 18.08.2010
3085 Van'da "Huzursuz" Olan "Türban Eylemcisi"Jet Hızıyla Ankara'da Klinik Şefliğine Atandı! 18.08.2010
3086 Pakistan'da Yaşanan Acıları Biraz Olsun Dindirmek İçin Gönüllü Olmak İster misiniz? 18.08.2010
3087 İşyeri Hekimlerinin Yazdığı Reçetelerde Yaşanan Sorunlarla İlgili Gelişmeler 18.08.2010
3088 Prof.Dr.Göksel Kalaycı hocamızı anmak ve şiddete dur demek için protesto yürüyüşüne üç bin kişi katıldı 18.08.2010
3089 İki ayrı özel sağlık kuruluşunda çalışma yasağına ilişkin bir mahkeme kararı daha 18.08.2010
3090 Prof.Dr.Göksel Kalaycı için Silivri'de de toplantı yapıldı 18.08.2010
3091 TTB Behçet Aysan 2005 Yılı Şiir Ödülü Onur Caymaz'a Verildi 18.08.2010
3092 TTB'den Başbakan ve Sağlık Bakanı Hakkında Suç Duyurusu 18.08.2010
3093 Mezhep Fişlemesi Durduruluyor 18.08.2010
3094 TTB, Pakistan Depremi Yardım Çalışmalarına Katkıda Bulunmaya Hazır 18.08.2010
3095 Türkiye Psikiyatri Derneği ve TTB ortak basın açıklaması 18.08.2010
3096 Aşı bulaşıcı hastalıklara karşı en etkin, en ucuz ve uygulanması en kolay yöntemdir 18.08.2010
3097 İTO: "1. basamak, piyasa koşullarına çekilmektedir." 18.08.2010
3098 Aşı Tartışmaları Hakkında Türk Pediatri Kurumu'nun Açıklaması 18.08.2010
3099 "12 Milyonluk Kente, 3672 Yoğun Bakım Yatağı?" 18.08.2010
3100 İstanbul Tabip Odası, Sağlık Müdürü İle Özel Hastanelerde Hekimlerinin Sorununu Görüştü 18.08.2010