# Başlık Yayınlanma Tarihi
2851 Özel Hastaneler Yönetmeliğinde Değişiklik 12.04.2011
2852 Şimdi Birarada Olma, Birlikte Davranmanın Vaktidir! 09.04.2011
2853 İstanbul’da Sağlık Geçici Çözümlerle Yönetilmeye Çalışılmakta, Tam Bir Karmaşa Yaşanmaktadır! 08.04.2011
2854 Danıştayın Tam Gün Kararı İle Aynı Güne Denk Gelen(!) Yönetmelik Değişikliği 08.04.2011
2855 Danıştay 5. Daire Tam Gün Kararı 07.04.2011
2856 Çocuk İstismarını Önlemek Adına Gündeme Getirilen Yasalar Çocuklar İçin Tehlikelidir 06.04.2011
2857 9 Eylül Üniversitesi’nden Mesajımızdır: 06.04.2011
2858 Muayenehanelerde Kişisel Sağlık Kayıtlarının Bildirimi Ve Sağlık Personeli Yönünden Yürütmeyi Durdurma 05.04.2011
2859 TTB-UDEK Etik Çalışma Grubu Çalıştayı 05.04.2011
2860 Halihazırda Aile Hekimliği Yapan Dolayısıyla Zaten Belli Sayıda Hastaya Bakan Aile Hekimlerine Yeni Hasta “Zimmetleme”/ “Emanet Etme” Uygulaması Hakkında 04.04.2011
2861 Mayınsız Bir Dünya, Mayınsız Bir Türkiye Çağrısı 04.04.2011
2862 Karamayınları Yeryüzünden Silinsin 01.04.2011
2863 Acı Kaybımız, Dr. Sezgi Altınok’u Kaybettik 01.04.2011
2864 Döner Sermaye Kesintisi Yapılacağı Bildirilen Hekimlere Acil Ve Önemli Duyuru 01.04.2011
2865 TSM Hekimlerine Duyuru 01.04.2011
2866 "Sağlıkta Özelleştirmeye Karşı Çok Ses Tek Yürek" Etkinlik Programı Devam Ediyor 01.04.2011
2867 THİV’in Acil Destek Birimi Projesi Nisan’da Yaşama Geçiyor 01.04.2011
2868 Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik’e İlişkin Hukuki Değerlendirme 31.03.2011
2869 “Tam Gün”le İlgili, İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü Tebligatlarına İlişkin Genişletilmiş Dilekçe Örnekleri 31.03.2011
2870 Acı Kaybımız, Prof. Dr. Sevtap Sipahi Demirkök’ü Kaybettik 31.03.2011
2871 Güvenceli İş, İnsanca Bir Yaşam İsteyenler Ankara Mitingi'nde Buluşuyor 30.03.2011
2872 Hekime Yönelik Şiddet Bitmiyor 28.03.2011
2873 “Tam Gün”le İlgili, İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü Tarafından Hazırlanan Yazılar Tebliğ Edilmeye Başlandı 28.03.2011
2874 Nükleere İnat Yaşasın Hayat 28.03.2011
2875 Taksim Eğitim Araştırma Hastanesi’nde Şiddet Konuşuldu! 26.03.2011
2876 Yara İzlerimizle Yüzleşme 26.03.2011
2877 Şiddetten Kaçınmayı Değil Tedavi Etmeyi İstiyoruz 25.03.2011
2878 Aile Hekimliği Sözlesmelerinde Damga Vergisi Hakkında Duyuru 25.03.2011
2879 TSM,112 ve AÇSAP' larda Çalışan Hekimler İçin Acil ve Önemli Duyuru 24.03.2011
2880 Yan Dal Başvuru Dosyası Yetersiz Bulunan/Kabul Edilmeyen Hekimler için Bilgi Notu 23.03.2011
2881 BMJ Editörüne Yanıt 23.03.2011
2882 Hekimlere Yönelik Şiddet Vakalarına Bir Yenisi Bayrampaşa’da Eklendi 22.03.2011
2883 Sağlık Bakanlığına Bağlık Kamu Kuruluşlarında Döner Sermaye Ödemelerinde Yaşanan Problemler Ve Hukuki Düzenleme 21.03.2011
2884 Tıp Haftası Taksim Yürüyüşünde 3000 Hekim Buluştu 21.03.2011
2885 Yaşamları Parçalanırken Kaderleri Birleşenler 3 Nisan’da Ankara’da! 18.03.2011
2886 "Susmayacağız" 18.03.2011
2887 Hekim Ve Sağlık Çalışanlarına Yönelen Şiddetin Sorumlusu Sağlık Bakanı’dır… 17.03.2011
2888 Mezar Kazıcılarımızı Durduralım! Akkuyu’da Nükleer Santrale Hayır! 17.03.2011
2889 Bu Kez ASM Hekimine Şiddet 17.03.2011
2890 İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Acil’de Hekime Yönelik Şiddet 17.03.2011
2891 Hekime Yönelik Bir Şiddet Daha 16.03.2011
2892 Büyük Hekim Buluşması İçin Meslektaşlarıma Teşekkür Ediyorum 15.03.2011
2893 Hekimler Ve Sağlık Çalışanları Saldırıya Uğradı 14.03.2011
2894 Danıştay İdari Dava Dairleri Kurulunun Kararı Sonrasında Tam Gün 14.03.2011
2895 Onbinlerce Sağlık Çalışanı “Çok Ses Tek Yürek” Oldu 14.03.2011
2896 Asistan Hekimler NTV’de Canlı Yayına Çıktı 10.03.2011
2897 İşyeri Hekimliği Yenileme Eğitimleri Hakkında Duyuru 10.03.2011
2898 Silikozis Hastalarının Yanındayız 08.03.2011
2899 DİDDK "Tam Gün" Hakkında Gerekçeli Kararını Açıkladı 07.03.2011
2900 Torba Yasa Kapsamında Getirilen “Öğrenci Affı” Ve Yükseköğretim Kurumları İle İlişiği Kesilen 04.03.2011