# Başlık Yayınlanma Tarihi
2801 Sağlık Çalışanları 19-20 Nisan G(ö)REVi Hakkında Halkı Bilgilendirdi 18.04.2011
2802 Sağlıkta Dönüşüm Programı’na Biber Gazı Sıkıldı 15.04.2011
2803 ‘Tam Gün’le İlgili Danıştay Kararının İşyeri Hekimliğine Etkisi 15.04.2011
2804 Özel Hekimlik Komisyonu Toplantısı 12.04.2011 Salı Günü Saat 19.00 Da Yoğun Bir Gündemle İstanbul Tabip Odası’nda Gerçekleştirildi 14.04.2011
2805 Hastanede Biber Gazı 14.04.2011
2806 19-20 Nisan G(ö)REV Etkinliği Basın Açıklamasıyla Kamuoyuna Duyuruldu 14.04.2011
2807 Grev Öncesi Hekimler Buluştu 14.04.2011
2808 Aile Hekimliği Uygulamalarını İzleme Kurulu İl Sağlık Müdürlüğü'yle Görüştü 14.04.2011
2809 Meslek Örgütünün Etkinliklerine Katılmak “Suç” Mudur? Bu Nedenle Hukuki Bir Yaptırım Uygulanabilir Mi? 13.04.2011
2810 Greve Giderken İstanbul Tabip Odası Uzmanlık Dernekleriyle Buluştu 12.04.2011
2811 Özel Hastaneler Yönetmeliğinde Değişiklik 12.04.2011
2812 Şimdi Birarada Olma, Birlikte Davranmanın Vaktidir! 09.04.2011
2813 İstanbul’da Sağlık Geçici Çözümlerle Yönetilmeye Çalışılmakta, Tam Bir Karmaşa Yaşanmaktadır! 08.04.2011
2814 Danıştayın Tam Gün Kararı İle Aynı Güne Denk Gelen(!) Yönetmelik Değişikliği 08.04.2011
2815 Danıştay 5. Daire Tam Gün Kararı 07.04.2011
2816 Çocuk İstismarını Önlemek Adına Gündeme Getirilen Yasalar Çocuklar İçin Tehlikelidir 06.04.2011
2817 9 Eylül Üniversitesi’nden Mesajımızdır: 06.04.2011
2818 Muayenehanelerde Kişisel Sağlık Kayıtlarının Bildirimi Ve Sağlık Personeli Yönünden Yürütmeyi Durdurma 05.04.2011
2819 TTB-UDEK Etik Çalışma Grubu Çalıştayı 05.04.2011
2820 Halihazırda Aile Hekimliği Yapan Dolayısıyla Zaten Belli Sayıda Hastaya Bakan Aile Hekimlerine Yeni Hasta “Zimmetleme”/ “Emanet Etme” Uygulaması Hakkında 04.04.2011
2821 Mayınsız Bir Dünya, Mayınsız Bir Türkiye Çağrısı 04.04.2011
2822 Karamayınları Yeryüzünden Silinsin 01.04.2011
2823 Acı Kaybımız, Dr. Sezgi Altınok’u Kaybettik 01.04.2011
2824 Döner Sermaye Kesintisi Yapılacağı Bildirilen Hekimlere Acil Ve Önemli Duyuru 01.04.2011
2825 TSM Hekimlerine Duyuru 01.04.2011
2826 "Sağlıkta Özelleştirmeye Karşı Çok Ses Tek Yürek" Etkinlik Programı Devam Ediyor 01.04.2011
2827 THİV’in Acil Destek Birimi Projesi Nisan’da Yaşama Geçiyor 01.04.2011
2828 Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik’e İlişkin Hukuki Değerlendirme 31.03.2011
2829 “Tam Gün”le İlgili, İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü Tebligatlarına İlişkin Genişletilmiş Dilekçe Örnekleri 31.03.2011
2830 Acı Kaybımız, Prof. Dr. Sevtap Sipahi Demirkök’ü Kaybettik 31.03.2011
2831 Güvenceli İş, İnsanca Bir Yaşam İsteyenler Ankara Mitingi'nde Buluşuyor 30.03.2011
2832 Hekime Yönelik Şiddet Bitmiyor 28.03.2011
2833 “Tam Gün”le İlgili, İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü Tarafından Hazırlanan Yazılar Tebliğ Edilmeye Başlandı 28.03.2011
2834 Nükleere İnat Yaşasın Hayat 28.03.2011
2835 Taksim Eğitim Araştırma Hastanesi’nde Şiddet Konuşuldu! 26.03.2011
2836 Yara İzlerimizle Yüzleşme 26.03.2011
2837 Şiddetten Kaçınmayı Değil Tedavi Etmeyi İstiyoruz 25.03.2011
2838 Aile Hekimliği Sözlesmelerinde Damga Vergisi Hakkında Duyuru 25.03.2011
2839 TSM,112 ve AÇSAP' larda Çalışan Hekimler İçin Acil ve Önemli Duyuru 24.03.2011
2840 Yan Dal Başvuru Dosyası Yetersiz Bulunan/Kabul Edilmeyen Hekimler için Bilgi Notu 23.03.2011
2841 BMJ Editörüne Yanıt 23.03.2011
2842 Hekimlere Yönelik Şiddet Vakalarına Bir Yenisi Bayrampaşa’da Eklendi 22.03.2011
2843 Sağlık Bakanlığına Bağlık Kamu Kuruluşlarında Döner Sermaye Ödemelerinde Yaşanan Problemler Ve Hukuki Düzenleme 21.03.2011
2844 Tıp Haftası Taksim Yürüyüşünde 3000 Hekim Buluştu 21.03.2011
2845 Yaşamları Parçalanırken Kaderleri Birleşenler 3 Nisan’da Ankara’da! 18.03.2011
2846 "Susmayacağız" 18.03.2011
2847 Hekim Ve Sağlık Çalışanlarına Yönelen Şiddetin Sorumlusu Sağlık Bakanı’dır… 17.03.2011
2848 Mezar Kazıcılarımızı Durduralım! Akkuyu’da Nükleer Santrale Hayır! 17.03.2011
2849 Bu Kez ASM Hekimine Şiddet 17.03.2011
2850 İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Acil’de Hekime Yönelik Şiddet 17.03.2011