# Başlık Yayınlanma Tarihi
2801 Aile Hekimliği Uygulamasının Üç Ayı Değerlendirildi 22.02.2011
2802 İstanbul Tabip Odası “Hekimlikte Sendikalaşma Çalışma Grubu” Toplantılarına Başladı 21.02.2011
2803 Acı Kaybımız! Kadın Hastalıkları Ve Doğum Uzmanı Dr. Serdar Karayel Vefat Etmiştir 19.02.2011
2804 “Üniversite Hastaneleri Geleceğini Tartışıyor” Toplantılar Dizisinin Üçüncüsü S.B. Marmara Tıp Fakültesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Yapıldı 18.02.2011
2805 Hapishaneler İzleme Kurulu Kuruldu 17.02.2011
2806 Usta Çizer İsmail Gülgeç’i Kaybettik 17.02.2011
2807 Aile Hekimleri İstifa Ediyor! 16.02.2011
2808 Hukuki Değerlendirmeler: 06.01.2011 Tarihli Ayaktan Teşhis ve Ted. Yönetmeliği ve 14.01.2011 Tarihli Özel Hastaneler Yönetmeliği Hk. 16.02.2011
2809 Muayenehane, Laboratuvar ve Müesseselerle İlgili Güncel Sorular ve Yanıtlar 15.02.2011
2810 Acı Kaybımız Dr. Mehmet Akif Turgut’u Kaybettik 15.02.2011
2811 Acı Kaybımız : Balıklı Rum Hastanesi Başhekimi Dr. Lambo Psaropulos Vefat Etmiştir 14.02.2011
2812 Asistan Hekimler Yine Meydanlardaydı! 13.02.2011
2813 TRT Müdürü Özür Dilemelidir 11.02.2011
2814 Kamu Kurum Ve Kuruluşlarında Görev Yapmaktayken, Aile Hekimliğini Tercih Eden Hekimlere Duyuru 11.02.2011
2815 Çok Ses, Tek Yürek! 10.02.2011
2816 Öğretim Görevlilerinden Sağlık Bakanı'na Tepki 10.02.2011
2817 OSTİM Ve İVEDİK’teki İş Cinayetleri Son Olsun! 09.02.2011
2818 TSM Yönergesinde İkinci Kez Yürütmeyi Durdurma Kararı 09.02.2011
2819 3 Ağustos Yönetmeliği Yargı Kararı Ve Hukuki Değerlendirme 08.02.2011
2820 Muayenehanelerin Fiziki Koşullarına İlişkin 3 Ağustos Tarihli Yönetmelik Değişikliklerinin Yürütmesi Durduruldu 07.02.2011
2821 JFK Hastanesinde “Sistematik Ücret Gaspı” Devam Ediyor 07.02.2011
2822 Bakırköy Sadi Konuk EAH’de Hekime Yönelik Şiddet 06.02.2011
2823 İstanbul’un Hekimleri “Artık Yeter” Dedi, Sorunların Çözümü İçin Çok Ses, Tek Yürek Oldu 06.02.2011
2824 Hipokrat Ayakta Uyuyor* 06.02.2011
2825 Mesleğimizi Serbest İcra Etme Hakkımıza Sahip Çıkıyoruz! 04.02.2011
2826 AKP İktidarının Şiddetine, Polis Devleti Girişimlerine Teslim Olmayacağız! 04.02.2011
2827 6 Ocak 2011 Tarihli Yönetmelik Hk. Önemli Duyuru 03.02.2011
2828 Toplum Sağlığı Merkezleri Kurulması Ve Çalıştırılmasına Dair 27.01.2010 Tarihli Yönerge Ve Yargı Kararı 02.02.2011
2829 Aile Sağlığı Merkezlerinde Görevlendirilen “Geçici Aile Hekimleri” İçin Bilgi Notu 02.02.2011
2830 Okmeydanı EAH’nde Sağlıkta Son Durum Konuşuldu 02.02.2011
2831 Öğretim Üyeleri “Performans Sistemine” Hayır Dedi! 02.02.2011
2832 Hekim Ücretlerini Ödemeyen Özel Hastanelere Uyarı 31.01.2011
2833 Hekime Yönelik Şiddet Bitmiyor 31.01.2011
2834 Hekimler Ücretleri İçin Şirket Kurmaya Zorlanamaz! 28.01.2011
2835 Biz… Hepimiz … İyi Hekimlik Yapmak Nitelikli Sağlık Hizmeti Üretmek İstiyoruz 27.01.2011
2836 Biz Karşı Çıkarsak Torba Yasa Meclis’ten Geçemez! 27.01.2011
2837 Nemtrans İşçilerine Destek Ziyareti Gerçekleştirildi! 25.01.2011
2838 TTB GYK Toplandı: "Şimdi Eylem Zamanı!" 24.01.2011
2839 Şiddete Sıfır Tolerans Eğitim Çalışma Grubu Toplandı 23.01.2011
2840 Aile Hekimliğinden Vazgeçip, Kamu Görevine Dönmek İsteyen Hekimlere Duyuru 23.01.2011
2841 Döner Sermaye Alanlara İşyeri Hekimliği Yasaklanamaz 20.01.2011
2842 TSM Yönergesine Durdurma Kararı 17.01.2011
2843 Danıştay İdari Dava Daireleri Kararı'na İlişkin Açıklama 14.01.2011
2844 Tam Günde Son Durum ! 13.01.2011
2845 Av.Dr.Hasan Çankaya Anısına Tıp Hukuku Günleri “Tıbbi Uygulama Hataları” Konu Başlığı İle Yapıldı 13.01.2011
2846 Sosyalleştirmeden Özelleştirmeye, Sağlık Ocağından Aile Hekimliğine 12.01.2011
2847 Mesai Saati Düzenlemesiyle İlgili Valiliğe Yazı Yazıldı 12.01.2011
2848 Aile Hekimliği Uygulamaları İzleme Kurulu 3.Toplantısını Gerçekleştirdi 12.01.2011
2849 TTB Birinci Basamak Sağlık Hizmetleri Raporunu Açıkladı 12.01.2011
2850 Yoksullar Hekimsiz , Hekimler Güvencesiz İstanbul’da Yaşanan Aile Hekimliği Uygulamasında Gerçeklerle Yüzleşmenin Vaktidir! 11.01.2011