# Başlık Yayınlanma Tarihi
2751 Hekime Yönelik Bir Şiddet Daha 30.05.2011
2752 Laboratuvar Ve Müesseselere Yapılan “Tam Gün” Tebligatları Hakkında 28.05.2011
2753 Onur'umuzu Savunuyoruz 27.05.2011
2754 Mesai Sonrası Çalışan Öğretim Üyelerine Ek Ödeme Yapılmaması Hakkında Dava 27.05.2011
2755 Mesai Sonrası Çalışanlara Ek Ödeme Verilmemesine Karşı İptal Davası Açıldı 27.05.2011
2756 Bağımsız mesleki faaliyetin hedef alındığının farkındayız 27.05.2011
2757 İstanbul Tabip Odası Özel Hekimlik Komisyonu Yürütme Kurulu Seçimleri Yapıldı 26.05.2011
2758 Aile Hekimlerinin Tabip Odalarına Üyeliği Hakkında TTB Bilgi Yazısı 25.05.2011
2759 Sağlıklı Seçim, Seçimlerde Sağlık 25.05.2011
2760 Onur(u)muzu Savunuyoruz, Savunacağız… 24.05.2011
2761 Dişhekimi Sevinç Özgüner’in Savunduğu Değerler Hafızalarımızdan Ve Yüreğimizden Silinmeyecek 24.05.2011
2762 Avrupa’da Da “Çok Ses Tek Yürek” İstanbul Tabip Odası Tam Üye Olarak FEMS’te 24.05.2011
2763 Muayenehane Hekimleri Toplantısı 17 Mayıs 2011’de Tabip Odası’nda Yapıldı 20.05.2011
2764 Hastanemizi Tecrit Ettirmeyeceğiz 18.05.2011
2765 Damga Vergisi İadesi İçin Dava Açmak İsteyen Aile Hekimlerine Bilgi Notu Ve Dava Dilekçesi Örneği 17.05.2011
2766 TTB Ve TMMOB Temsilcilerinden Oluşan Heyet Kütahya’da 16.05.2011
2767 Dr. İlyas Güleç'i Yitirdik 16.05.2011
2768 Hekime Yönelik Şiddet Bitmiyor 12.05.2011
2769 Hemşireler Gününü Kutluyoruz 12.05.2011
2770 Kadıköy Cumhuriyet Başsavcılığı;Özel Hastanenin Hekimin İmzası Taklit Ederek Sözleşme Düzenleyip SGK’ya Verdiğini Tespit Etti 11.05.2011
2771 Haydarpaşa Numune Asistanları Bugün ‘Eğitim’deydiler 11.05.2011
2772 İstanbul Tabip Odası 2010-2011 Ara Genel Kurulu Gerçekleştirildi 09.05.2011
2773 İşyeri Hekimlerine Duyuru 06.05.2011
2774 Numune’de Asistan Hekimler Eylemdeydi 05.05.2011
2775 Acı Kaybımız! 04.05.2011
2776 Hekime Yönelik Şiddet Bitmiyor 04.05.2011
2777 Hiçbir Yere Çekip Gitmiyoruz, Buradaydık, Buradayız, Burada Kalacağız! 03.05.2011
2778 Sağlık Bakanlığı’nın Çalışma İzni Ve Ruhsat İptallerine Yürütmeyi Durdurma 03.05.2011
2779 G(ö)REVDEN 1 MAYIS’a Taksim Meydanındaydık 02.05.2011
2780 Cumhurbaşkanı'na Mektup 02.05.2011
2781 Aile Hekimlerine Ek Mesai Uygulaması 29.04.2011
2782 GöREV'den 1 MAYIS'A Hekimler Emeğine Sahip Çıkmalı 29.04.2011
2783 Sağlık Çalışanlarına Yönelik Şiddete Hayır Denildi! 28.04.2011
2784 Tıp Fakültelerinde Performansa Dayalı Ek Ödemenin İptali İçin Dava Açıldı 27.04.2011
2785 Tıp Fakültelerinde “Zoraki İşbirliği"nin İptali İstendi 27.04.2011
2786 İstanbul Tabip Odası G(ö)REV Etkinliği Değerlendirme Toplantısı Yapıldı 27.04.2011
2787 İçişleri Bakanı İle Görüşme 27.04.2011
2788 Durum Acil, Çok Acil! 27.04.2011
2789 Hekime Yönelik Şiddette Son Nokta “Kaymakam Şiddeti” 26.04.2011
2790 Meslektaşlarımızın Dikkatine... 25.04.2011
2791 Hekime Yönelik Bir Şiddet Daha... 25.04.2011
2792 Bakan(lık) Sahada! 25.04.2011
2793 Nükleer Öldürür, Yaşam Hakkımızı Savunacağız 25.04.2011
2794 Nükleer Santrallere, Yaşamı Yok Eden Enerji Üretimlerine Hayır Demek İçin Kadıköy Mitingindeyiz 22.04.2011
2795 İstanbul’da G(ö)REV Eylemi 2.Gün Raporu 21.04.2011
2796 G(ö)REV Etkinliğinin İkinci Gününde De Katılım Yoğundu 20.04.2011
2797 İyi Hekimlik Nitelikli Sağlık Hizmeti İçin G(ö)REV Eylemi Bugün Başladı 19.04.2011
2798 19-20 Nisan Günleri GöREVdeyiz! Sağlık Hizmeti Sunamayacağız 19.04.2011
2799 19-20 Nisan G(ö)REV Programı 18.04.2011
2800 Döner Sermaye Kesintisi Yapmak Üzere“Beyan Ve Taahhütname” Belgesini Doldurmaları İstenen Hekimlere Acil Duyuru 18.04.2011