# Başlık Yayınlanma Tarihi
2701 G(ö)REVDEN 1 MAYIS’a Taksim Meydanındaydık 02.05.2011
2702 Cumhurbaşkanı'na Mektup 02.05.2011
2703 Aile Hekimlerine Ek Mesai Uygulaması 29.04.2011
2704 GöREV'den 1 MAYIS'A Hekimler Emeğine Sahip Çıkmalı 29.04.2011
2705 Sağlık Çalışanlarına Yönelik Şiddete Hayır Denildi! 28.04.2011
2706 Tıp Fakültelerinde Performansa Dayalı Ek Ödemenin İptali İçin Dava Açıldı 27.04.2011
2707 Tıp Fakültelerinde “Zoraki İşbirliği"nin İptali İstendi 27.04.2011
2708 İstanbul Tabip Odası G(ö)REV Etkinliği Değerlendirme Toplantısı Yapıldı 27.04.2011
2709 İçişleri Bakanı İle Görüşme 27.04.2011
2710 Durum Acil, Çok Acil! 27.04.2011
2711 Hekime Yönelik Şiddette Son Nokta “Kaymakam Şiddeti” 26.04.2011
2712 Meslektaşlarımızın Dikkatine... 25.04.2011
2713 Hekime Yönelik Bir Şiddet Daha... 25.04.2011
2714 Bakan(lık) Sahada! 25.04.2011
2715 Nükleer Öldürür, Yaşam Hakkımızı Savunacağız 25.04.2011
2716 Nükleer Santrallere, Yaşamı Yok Eden Enerji Üretimlerine Hayır Demek İçin Kadıköy Mitingindeyiz 22.04.2011
2717 İstanbul’da G(ö)REV Eylemi 2.Gün Raporu 21.04.2011
2718 G(ö)REV Etkinliğinin İkinci Gününde De Katılım Yoğundu 20.04.2011
2719 İyi Hekimlik Nitelikli Sağlık Hizmeti İçin G(ö)REV Eylemi Bugün Başladı 19.04.2011
2720 19-20 Nisan Günleri GöREVdeyiz! Sağlık Hizmeti Sunamayacağız 19.04.2011
2721 19-20 Nisan G(ö)REV Programı 18.04.2011
2722 Döner Sermaye Kesintisi Yapmak Üzere“Beyan Ve Taahhütname” Belgesini Doldurmaları İstenen Hekimlere Acil Duyuru 18.04.2011
2723 Sağlık Çalışanları 19-20 Nisan G(ö)REVi Hakkında Halkı Bilgilendirdi 18.04.2011
2724 Sağlıkta Dönüşüm Programı’na Biber Gazı Sıkıldı 15.04.2011
2725 ‘Tam Gün’le İlgili Danıştay Kararının İşyeri Hekimliğine Etkisi 15.04.2011
2726 Özel Hekimlik Komisyonu Toplantısı 12.04.2011 Salı Günü Saat 19.00 Da Yoğun Bir Gündemle İstanbul Tabip Odası’nda Gerçekleştirildi 14.04.2011
2727 Hastanede Biber Gazı 14.04.2011
2728 19-20 Nisan G(ö)REV Etkinliği Basın Açıklamasıyla Kamuoyuna Duyuruldu 14.04.2011
2729 Grev Öncesi Hekimler Buluştu 14.04.2011
2730 Aile Hekimliği Uygulamalarını İzleme Kurulu İl Sağlık Müdürlüğü'yle Görüştü 14.04.2011
2731 Meslek Örgütünün Etkinliklerine Katılmak “Suç” Mudur? Bu Nedenle Hukuki Bir Yaptırım Uygulanabilir Mi? 13.04.2011
2732 Greve Giderken İstanbul Tabip Odası Uzmanlık Dernekleriyle Buluştu 12.04.2011
2733 Özel Hastaneler Yönetmeliğinde Değişiklik 12.04.2011
2734 Şimdi Birarada Olma, Birlikte Davranmanın Vaktidir! 09.04.2011
2735 İstanbul’da Sağlık Geçici Çözümlerle Yönetilmeye Çalışılmakta, Tam Bir Karmaşa Yaşanmaktadır! 08.04.2011
2736 Danıştayın Tam Gün Kararı İle Aynı Güne Denk Gelen(!) Yönetmelik Değişikliği 08.04.2011
2737 Danıştay 5. Daire Tam Gün Kararı 07.04.2011
2738 Çocuk İstismarını Önlemek Adına Gündeme Getirilen Yasalar Çocuklar İçin Tehlikelidir 06.04.2011
2739 9 Eylül Üniversitesi’nden Mesajımızdır: 06.04.2011
2740 Muayenehanelerde Kişisel Sağlık Kayıtlarının Bildirimi Ve Sağlık Personeli Yönünden Yürütmeyi Durdurma 05.04.2011
2741 TTB-UDEK Etik Çalışma Grubu Çalıştayı 05.04.2011
2742 Halihazırda Aile Hekimliği Yapan Dolayısıyla Zaten Belli Sayıda Hastaya Bakan Aile Hekimlerine Yeni Hasta “Zimmetleme”/ “Emanet Etme” Uygulaması Hakkında 04.04.2011
2743 Mayınsız Bir Dünya, Mayınsız Bir Türkiye Çağrısı 04.04.2011
2744 Karamayınları Yeryüzünden Silinsin 01.04.2011
2745 Acı Kaybımız, Dr. Sezgi Altınok’u Kaybettik 01.04.2011
2746 Döner Sermaye Kesintisi Yapılacağı Bildirilen Hekimlere Acil Ve Önemli Duyuru 01.04.2011
2747 TSM Hekimlerine Duyuru 01.04.2011
2748 "Sağlıkta Özelleştirmeye Karşı Çok Ses Tek Yürek" Etkinlik Programı Devam Ediyor 01.04.2011
2749 THİV’in Acil Destek Birimi Projesi Nisan’da Yaşama Geçiyor 01.04.2011
2750 Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik’e İlişkin Hukuki Değerlendirme 31.03.2011