# Başlık Yayınlanma Tarihi
101 Özel Sağlık Sektöründe Çalışma Biçimleri – Sözleşmeler Çalıştayı İstanbul’da gerçekleştirildi 25.12.2018
102 TTB’nin 2019 Yılı Bütçe Değerlendirmesi 21.12.2018
103 Acı Kaybımız! Dr. Musa Kazım Sarı Vefat Etmiştir! 21.12.2018
104 14 Mart Tıp Haftası Dr. Nejat Yazıcıoğlu İşçi Sağlığı Hizmet ve Araştırma Ödülleri 19.12.2018
105 Gerçeklere, Hukuka Bağlı Adalet Toplumların Oksijenidir 14.12.2018
106 14 Mart Tıp Haftası Ödüllü Fotoğraf Yarışması 14.12.2018
107 7. İstanbul Tabip Odası Kış Okulu 13.12.2018
108 Çalışma Hakkı ve Hekimler Paneli Gerçekleştirildi 12.12.2018
109 TTB Özel Hekimlik Uygulamaları 2019 Yılı Katsayı Listesi belirlendi 12.12.2018
110 Türk Sanat Müziği Korosu Genel Toplantısı 11.12.2018
111 Cinsel Saldırı/Sağlık Çalışanlarının Sorumlulukları paneli gerçekleştirildi 10.12.2018
112 Anayasa Mahkemesi’nin iptal ettiği düzenlemenin benzeri ”30 Dakika Genelgesi” ile yeniden dayatılıyor 08.12.2018
113 Edebiyat Matinesi: Dr. Ercan Kesal ile söyleşi ve imza günü 07.12.2018
114 Meslektaşlarımıza duyuru 07.12.2018
115 Sağlıkta Güvenli Çalışma Koşulları Eğitimi Yapıldı 06.12.2018
116 Birlikte Yönetmek İçin Temsilcilerimizi Seçmeye Devam Ediyoruz! 05.12.2018
117 Danıştay Kişisel Sağlık Verileri’nin Toplanmasına Dair Yönetmeliğin yürütmesini bir kez daha durdurdu 05.12.2018
118 Cinselliğin Farklı Yüzleri Panel Dizisi 3 05.12.2018
119 Felsefe Toplantıları 37: Özgür İrade 05.12.2018
120 Dr. Melike Erdem Aramızdan Kopartılışının 6. Yılında Anıldı 30.11.2018
121 Özel Akgün Tem Hastanesi Hekimlerin, Sağlık Çalışanlarının Ücretlerini Ve Tazminat Haklarını Gasp Etti! 23.11.2018
122 Bir kez daha, asla! 23.11.2018
123 Karamayınları İzleme Örgütü’nün 2018 Raporu Açıklandı 21.11.2018
124 Felsefe Toplantıları: Felsefe Atölyesi-3 20.11.2018
125 Dr. Yaşar Ulutaş’ın Aile Hekimliği Sözleşme Feshi Kabul Edilemez! 20.11.2018
126 Torba Yasa ne getiriyor, ne götürüyor? 19.11.2018
127 Tütün kontrolü ile ilgili gelişmelere ilişkin TTB görüşü 19.11.2018
128 Dr. Nejat Yazıcıoğlu’nu Sevgi, Saygı, Özlemle Andık 19.11.2018
129 Çalıştay: Özel Sağlık Sektöründe Çalışma Biçimleri / Sözleşmeler 15.11.2018
130 Dr. Nejat Yazıcıoğlu’nu Sevgi, Saygı ve Özlemle Anıyoruz 15.11.2018
131 Cinselliği Konuşuyoruz Panel Dizisi 2: Cinsel Saldırı; Sağlık Çalışanlarının Sorumlulukları 15.11.2018
132 Ne Yasak, Ne Haraç/Biz Doktoruz, Doktorluk Yapmak İstiyoruz! 14.11.2018
133 Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü Saygıyla Anıyoruz 09.11.2018
134 Meslek Odalarından Ortak Çağrı: Sağlık Torba Yasa Tasarısı Geri Çekilsin 09.11.2018
135 Sağlık Torba Yasa Teklifine Karşı Mücadelemiz Sürüyor 11 Kasım 2018 Pazar Günü Ankara’dayız! 09.11.2018
136 Hekimlerin çalışma hakkını gasp eden düzenlemeye DTB ve CPME’den tepki 08.11.2018
137 Acil Toplantı Çağrısı: Öyle Değil! Bu Tehdit Hepimize! 08.11.2018
138 Panel: Çalışma Hakkı ve Hekimler 08.11.2018
139 Aile Hekimlerinde risk değerlendirilmesi 07.11.2018
140 Oda Başkanımız Dr. Pınar Saip Sağlık Torba Yasası gündemiyle Halk TV'ye konuk oldu 07.11.2018
141 Dünya Tabipler Birliği ‘Sağlık Torba Yasası’ ile ilgili gelişmeleri izliyor 07.11.2018
142 Felsefe Toplantısı 35: Felsefi Şüphecilik 06.11.2018
143 Sağlık Torba Yasası’na Karşı Tüm Ülkede ve İstanbul’da Nöbetteydik 06.11.2018
144 Zorunlu Sigorta Poliçeleri Hakkında Önemli Duyuru 06.11.2018
145 Hepimizin iş güvencesini, çalışma hakkını tehdit eden kanun teklifine karşı alanlardaydık 03.11.2018
146 İstanbul Tabip Odası’nda Şiirli Gece 01.11.2018
147 Sağlıkla İlgili Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi Hakkında Bilgi Notu 01.11.2018
148 Sağlıkta Şiddet Yasasını İstiyoruz Nöbetindeydik 31.10.2018
149 BUNUN ADI “SAĞLIKTA ŞİDDET YASASI” DEĞİL, “KATMERLİ OHAL!” 31.10.2018
150 Ulaş Arıkan’ı Sevgiyle Anıyoruz 30.10.2018