# Başlık Yayınlanma Tarihi
951 Haldun Taner Kabare Dün Bugün 04.01.2016
952 Edebiyat Matineleri Edirne’de 04.01.2016
953 Artık Yeter! Yaşatırken Öldürülmek İstemiyoruz! 31.12.2015
954 Acımız Büyük… Yine Bir Sağlık Çalışanı Öldürüldü! 31.12.2015
955 Yılbaşı Gecesi Diyarbakır’da Meslektaşlarımızla Nöbetteyiz! 31.12.2015
956 Diyarbakır’da Sağlıkçılar Savaşa Karşı Beyaz Eylemde! 31.12.2015
957 Felsefe Etkinlikleri 7: Psikiyatrinin Felsefi Sorunları 30.12.2015
958 Hekimler Beyaz Önlükleri ve Beyaz Bayraklarıyla Barış İstedi 28.12.2015
959 Yaşatmak İçin Barışa Ses Ver 28.12.2015
960 Savaş Öldürür, Biz Yaşatacağız 25.12.2015
961 Ruh Sağlığımız Bozulmadan, Barış Hemen Şimdi! 23.12.2015
962 2016 Yılı İşyeri Hekimliği Asgari Sözleşme Ücretleri Belirlendi 22.12.2015
963 Cinsiyetçi, Çocuk İstismarcılığını Hoş Gören Zihniyete Protesto 18.12.2015
964 Serbest Meslek Mensubu ve Şirket Sahibi/Ortağı Hekimler İçin E-Tebligat Hakkında Bilgilendirme 17.12.2015
965 AKP'nin Savaş Politikalarına Karşı Yaşam ve Sağlık Hakkını Savunuyoruz 17.12.2015
966 Reklam Ve Haksız Rekabet İçeren Yayınlar Mercek Altında! 15.12.2015
967 Sağlık Merkezlerine Ve Sağlık Çalışanlarına Yönelik Saldırıları Kınıyor, Sağlık Bakanlığ’ını Göreve Davet Ediyoruz! 14.12.2015
968 Temsilciler Kurulu (TK) Aralık 2015 Toplantı Notları 14.12.2015
969 İstanbul Tabip Odasından Aile Hekimlerini Fazla Çalıştırma Dayatmasından Ve Soruşturmalardan Vazgeçin Çağrısı 09.12.2015
970 Felsefe Etkinlikleri 6 - Soruların Gücü Adına: Sokrates 09.12.2015
971 Asistan Hekimler Okmeydanı EAH’de Basın Açıklaması Gerçekleştirdi 08.12.2015
972 Rüzgârın Hatıraları'nı Birlikte İzliyoruz! 08.12.2015
973 1. LGBTİ Ruh Sağlığı Sempozyumu Yapıldı 08.12.2015
974 TTB Aile Hekimleri Ege Bölge Buluşması 12 Aralık'ta İzmir'de 01.12.2015
975 Anayasa Mahkemesi Bugün Aldığı Kararları İlan Etti, Torba Yasa’nın İki Maddesi Hakkında Yürütmenin Durdurulması Kararı Verildi 01.12.2015
976 Dr. Melike Erdem’i Sevgi ve Hüzünle Anıyoruz 30.11.2015
977 DİSK, KESK, TMMOB, TTB: Sıra Kimde? Türkiye Nereye? 27.11.2015
978 Aile hekimleri Sağlık Bakanı'nı bir kez daha düşünmeye davet ediyor! 26.11.2015
979 25 Kasım 2015 Kadına Karşı Şiddetle Uluslararası Mücadele Günü 24.11.2015
980 Dr. Aynur Dağdemir Silivri’de Anıldı 24.11.2015
981 Kadına ve Sağlıkçıya Yönelik Şiddet Sona Ersin! 24.11.2015
982 Dr. Nejat Yazıcıoğlu’nu Andık 23.11.2015
983 Kadına ve Sağlıkçıya Yönelik Şiddet Sona Ersin! 22.11.2015
984 Kadına ve Sağlıkçıya Yönelik Şiddet Sona Ersin! 21.11.2015
985 Dr. Aynur Dağdemir’in Öldürülmesi Samsun’da Yürüyüşle Protesto Edildi 21.11.2015
986 TTB-HUV 2016 Katsayı Listesi Belirlendi 20.11.2015
987 TAŞERON HEKİMLİK ‘Özel Hastane ve Tıp Merkezlerinde Çalışan Hekimleri Ücretlendirmede Dayatılan Yeni Model’ 19.11.2015
988 Dr. Aynur Dağdemir Bıçaklı Saldırı Sonucu Yaşamını Yitirdi 19.11.2015
989 Haydarpaşa Numune Hastanesi’nde Asistan Hekimlerden Basın Açıklaması 18.11.2015
990 Türk Tabipleri Birliği Hekimlik Cesaret ve Onur Ödülü Verildi 17.11.2015
991 Dr. Nejat Yazıcıoğlu’nu Sevgi, Saygı Ve Özlemle Anıyoruz 17.11.2015
992 Özel Hastanelerde Hekimler Aleyhine Çalışma Hakkını İhlal Eden Yönetmelik Hükümlerinin Yürütmesi Durduruldu 15.11.2015
993 Doktorlar Taşeronluğa Zorlanamaz 15.11.2015
994 Türk Tabipleri Birliği Hekimlik Cesaret ve Onur Ödül Töreni 12.11.2015
995 Medula Kılavuzu’nun Acil Branşında Çalışmayı Kısıtlayan Maddesinin Yürütmesi Durduruldu 11.11.2015
996 İklim Forumu Ve Büyük İklim Yürüyüşü İçin Geri Sayım Başladı! 10.11.2015
997 Değerli Meslektaşımız Dr. Salih Malkoç’u Kaybettik 10.11.2015
998 Aile Hekimlerinin 11 Aydır Sürdürdüğü Haklı Direnişlerine Destekler Çoğalıyor! 09.11.2015
999 Cumhuriyetimizin Kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ü Özlem ve Saygıyla Anıyoruz 09.11.2015
1000 Aile Hekimlerinden Erken Çağrı! 04.11.2015