# Başlık Yayınlanma Tarihi
51 TTB Merkez Konseyi Üyeleri Serbest Bırakıldı 05.02.2018
52 Noam Chomsky: TTB’yi Korumak İçin Her Türlü Önlem Alınmalı! 05.02.2018
53 TTB Merkez Konseyi Üyeleri Serbest Bırakılsın 05.02.2018
54 TTB Merkez Konseyi’ne Yönelik Gözaltılar Lancet ve BMJ’de 05.02.2018
55 35 Tabip Odası’ndan Ortak Talep: TTB Merkez Konseyi Üyeleri Serbest Bırakılsın 05.02.2018
56 Adıyaman, Gökalp ve Horasan Serbest Bırakıldı 02.02.2018
57 İşte Yeni Türkiye: Tıbbiyelilere Karşı Hacamatçılar 02.02.2018
58 Hekimler Boyun Eğmeyecek, Hekimlik Değerlerini Savunmayı Sürdüreceğiz 02.02.2018
59 “Hekimler ve Ulusal Tabip Birlikleri Savaşın İnsani Açıdan Yol Açacağı Sonuçlar Konusunda Hükümetleri ve Devlet Dışı Aktörleri Uyarmalıdır” 02.02.2018
60 Uluslararası Hekim Ve İnsan Hakları Örgütlerinden Hükümete Kınama, TTB’ye Destek Yağıyor 01.02.2018
61 Tıbbi Atık Sözleşmeleriyle İlgili Bilgilendirme Notu 01.02.2018
62 CHP İstanbul İl Başkanı Dr. Canan Kaftancıoğlu’na Ziyaret 01.02.2018
63 Uluslararası Hekim Örgütlerinin Yöneticilerinden Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Mektup 01.02.2018
64 Basın Açıklamasına Çağrı: TTB Merkez Konseyi Üyeleri Acilen Serbest Bırakılmalıdır 01.02.2018
65 TTB Yüksek Onur Kurulu: TTB Merkez Konseyi Üyeleri Serbest Bırakılsın! 31.01.2018
66 Avrupa Hekimler Daimi Komitesi Türk Tabipleri Birliği Yöneticilerinin Gözaltına Alınmasını Kınadı 31.01.2018
67 TTB Merkez Konseyi Üyelerinin Gözaltı Sürecine İlişkin Bilgi Notu 30.01.2018
68 Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi Üyeleri Onurumuzdur 30.01.2018
69 Dünya Tabipleri Birliğinden Açıklama 30.01.2018
70 İstanbul Tabip Odasından Basına ve Kamuoyuna Açıklama 30.01.2018
71 Türk Tabipleri Birliği’nden Kamuoyuna Açıklama 27.01.2018
72 Basketbol Takımımız Galibiyet Serisini Sürdürüyor 26.01.2018
73 Birinci Basamakta Spora Katılım Belgesi Hazırlama Rehberi Yayımlandı 26.01.2018
74 Riskli Bebek ve Erken Müdahale Semineri Yapıldı 25.01.2018
75 Devlet Politikaları Çocukların Haklarına İhanet Etmemelidir! 23.01.2018
76 İstanbul Vali Yardımcısı Bahattin Atçı’yla Görüşme 22.01.2018
77 Felsefe Etkinlikleri 29: Aydınlanma, Modernizm ve Frankfurt Okulu 22.01.2018
78 TTB'den Şehir Hastaneleri Çalıştayı 22.01.2018
79 Dr. Hayri Davas’ı Yitirmenin Büyük Üzüntüsü İçindeyiz 22.01.2018
80 Acıbadem Grubu’nun Hekimleri Şirket Kurmaya Zorlaması Kabul Edilemez! 19.01.2018
81 Direnişteki Ayfer Dışkaya’ya Dayanışma Ziyareti 12.01.2018
82 Riskli Bebek ve Erken Müdahale Semineri 11.01.2018
83 Yine Bir Özel Hastane, Yine Hekim Ücreti Gaspı… 11.01.2018
84 Birinci Basamakta Toplum Tabanlı Kanser Taramaları Sempozyumu 17 Şubat’ta 10.01.2018
85 Eğitim Toplantısı: Üst Ekstremite Tuzak Nöropatileri 08.01.2018
86 Çocuk Yaşta Evliliği Özendiren, Çocukları İstismar Etmeye Yönelik Söylem Ve Girişimlere Son Verilmelidir! 05.01.2018
87 Taşeron Sağlık İşçilerinin Kadroya Geçirilmesi Sürecinde Eşitsizlik, Haksızlık Ve Adaletsizliğe İzin Vermeyeceğiz! 05.01.2018
88 Evde Sağlık Hizmetlerinde Kişisel Veri Paylaşımına İlişkin Düzenleme İptal Edildi 05.01.2018
89 Türk Tabipleri Birliği Başkanı Dr. Raşit Tükel’in Yeni Yıl Mesajı 31.12.2017
90 SGK’dan Hekimlere Soruşturma ve Ceza Uygulamaları Hakkında 29.12.2017
91 Aile Hekimlerinin İzinleri Konulu Genel Yazıların Yürütmesi Durduruldu 28.12.2017
92 Marmara Tabip Odaları Bölge Toplantısı Yapıldı 27.12.2017
93 İşyeri Hekimlerine E-Reçete Uygulamasına Dair Duyuru 27.12.2017
94 SGK ile Sağlık Hizmet Sunucuları Arasındaki Hukuki İlişki ve Hekimlerin Hukuki Sorumlulukları Toplantısı Yapıldı 22.12.2017
95 TTB HUV 2018 Yılı Katsayı Listesi Belirlendi 22.12.2017
96 Yedikule Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimliği Ziyaret Edildi 21.12.2017
97 Okul Servis Araçları Yönetmeliği Yeniden Ele Alınmalıdır 20.12.2017
98 2018 Yılı İşyeri Hekimliği Asgari Sözleşme Ücretleri Belirlendi 20.12.2017
99 Felsefe Etkinlikleri 28: Aydınlanma ve Din 20.12.2017
100 Öfkeliyiz, Kaygılıyız, Talep Ediyoruz! 19.12.2017