# Başlık Yayınlanma Tarihi
651 İstanbul Mali Müşavirler Odası’ndan Duyuru:Doktorların Ve Sağlık Hizmeti Veren Şirketlerin Özel Hastanelere Düzenleyecekleri Makbuz Ve Faturalarda KDV Tevkifatı Yapılmayacaktır 15.02.2017
652 Felsefe Etkinlikleri 17: Kral Oidipus ve Q-beta Virüsü 15.02.2017
653 Acı Kaybımız! Radyoloji Uzmanı Dr. Zekeriya Bayraktaroğlu'nu Kaybettik 14.02.2017
654 Acı Kaybımız! Üroloji Uzmanı Dr.Gıyasettin Budan'ı Yitirdik 13.02.2017
655 Medikolegal Açıdan İyi Hekimlik Toplantıları Devam Ediyor 09.02.2017
656 Panel: Hasta-Hekim İlişkisinde Anamnez ve Fizik Muayenenin Önemi 09.02.2017
657 Aktan ve Kaptanoğlu’nun İhracı Kabul Edilemez. Akademinin Onuru Olan Hocalarımızın Yanındayız! 08.02.2017
658 Hastaların Kişisel Bilgilerinin Toplanması Hukuka Aykırıdır 06.02.2017
659 TTB Aile Hekimliği Kolu: Görevimiz Toplum Sağlığı; Telefon Nöbeti Değil! 03.02.2017
660 Özel Sağlık Kuruluşları Ücret Tarifeleri İçin Sağlık Bakanlığı Onayına Gerek Yok! 31.01.2017
661 Ticarileşme, Sağlık Hizmetleri ve Akademik Özgürlük Çalıştayı İstanbul’da Yapıldı 27.01.2017
662 TTB Heyeti Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Müsteşarı İle Görüştü 26.01.2017
663 TTB Heyeti Sağlık Bakanı Akdağ İle Görüştü 26.01.2017
664 Savaş Bir Halk Sağlığı Sorunudur 24.01.2017
665 Cinsel Saldırılara Karşı Tutum 23.01.2017
666 Çalıştay: Cinsel Saldırı Tutum Belgemizi Oluşturuyoruz 17.01.2017
667 İlan ve Reklam Vergisi Hakkında İBB yazısı 16.01.2017
668 Dr. Sıdıka Hikmet Erk'i Kaybettik 16.01.2017
669 Prof. Dr. Gürhan Fişek’i Kaybettik 16.01.2017
670 Felsefe Etkinlikleri 16: İnsan Hakları ve Neoliberalizm 13.01.2017
671 Türk Tabipleri Birliği Hekimliğin Sesidir! 10.01.2017
672 Aile Hekimlerine Hafta Sonu Sürprizi! 07.01.2017
673 Korkmuyoruz, Vazgeçmiyoruz 04.01.2017
674 Katliamlara Alışmayacağız! İnsanlık Kazanacak, Yaşam Kazanacak! 01.01.2017
675 Psikososyal Dayanışma Ağı İstanbul’dan Açıklama 01.01.2017
676 Aile Hekimlerine Yeni Birim Baskısı 28.12.2016
677 TTB, AHEF, Sendika ve Derneklerden Sağlık Bakanlığı'na Açık Çağrı 28.12.2016
678 İstanbul Meslek Odaları Koordinasyonu’ndan Ortak Panel Kararı 28.12.2016
679 Psikososyal Dayanışma Ağı'ndan Beşiktaş ve Kayseri Saldırılarından Etkilenenlere Psikososyal Destek Açıklaması 26.12.2016
680 İşyeri Hekimleri Meclisi 3. Toplantısını Gerçekleştirdi 26.12.2016
681 Barış Talebi Yargılanamaz 22.12.2016
682 Acı Kaybımız 22.12.2016
683 KHB Beyoğlu Genel Sekreterliği’ni Ziyaret 21.12.2016
684 TTB’den Rusya Tabipler Birliği’ne Taziye Mesajı 21.12.2016
685 İhraç Edilen Hekimlerin Özelde Çalışmasının Önünde Engel Yok 20.12.2016
686 Katliam Yüzünü Bu Kez Kayseri'de Gösterdi 19.12.2016
687 TTB HUV 2017 Katsayı Listesi Belirlendi 19.12.2016
688 İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi Yeni Dönem Temsilcilerini Seçti 19.12.2016
689 Kayseri Katliamını Lanetliyoruz. Karanlığa Teslim Olmayacağız! 17.12.2016
690 İhraç Edilen Hekimler Özel Sağlık Kuruluşlarında Çalışabilirler 16.12.2016
691 Yeni Dönem Temsilci Seçimlerimiz Devam Ediyor 15.12.2016
692 Sağlık Bilgilerimiz Korunmalıdır 15.12.2016
693 2017 Yılı İşyeri Hekimliği Asgari Sözleşme Ücretleri Belirlendi 15.12.2016
694 Sağlıkta Şiddeti Özendirici Yayınlara Karşı TTB’den Uyarı 14.12.2016
695 22. Tıpta Uzmanlık Eğitimi Kurultayı İstanbul’da Yapıldı 14.12.2016
696 Kardeşlik Umudumuza Yönelen Bombalara Teslim Olmayacağız:
İnadına Barış, İnadına Demokrasi!
13.12.2016
697 TTB ve İstanbul Tabip Odası Heyeti Yaralıları Ziyaret Etti 11.12.2016
698 Öfkeliyiz, Yastayız! Katliamlara Alışarak Yaşamayacağız! 11.12.2016
699 Şimdi Cumhuriyet Zamanı. Cumhuriyet Okumak Dayanışmadır, Direniştir! 08.12.2016
700 Birinci Basamak Sağlık Örgütleri Toplantısı Yapıldı 08.12.2016