# Başlık Yayınlanma Tarihi
601 Kadınlar 8 Mart'ın Aydınlığında Buluştu 08.03.2017
602 TTB Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Kolu'ndan 8 Mart Açıklaması 08.03.2017
603 Kadınlar Birlikte Güçlü! 03.03.2017
604 Aile Hekimleri: Koruyucu Sağlık Hizmetleri Dayatmalara Tabi Olmamalı, Haklarımız Kısıtlanmamalı! 02.03.2017
605 Şehir Hastaneleri Kimin “Sağlığı” İçin? 02.03.2017
606 Felsefe Etkinlikleri 18: Kral Oidipus ve Q Beta Virüsü-II; Canlının Mantığı 01.03.2017
607 Postür Bozuklukları Eğitimi Yapıldı 28.02.2017
608 E-Nabız Tebligatlarına Karşı İtiraz Dilekçesi 28.02.2017
609 Toplantı Çağrısı: Söyleyecek Sözümüz, Büyütecek Umudumuz Var 27.02.2017
610 Anayasal Güvenceden Siyasi Vesayete Paneli Yapıldı 24.02.2017
611 Aile Hekimlerinin Ücretleri Düşürülüyor, Ek Görevler, Yeni Cezalar Getirilmek İsteniyor Kabul Etmeyeceğiz/İzin Vermeyeceğiz! 23.02.2017
612 PANEL: Bir Kamu-Özel Ortaklığı Modeli ŞEHİR HASTANELERİ Neler Oluyor? 22.02.2017
613 Hasta-Hekim İlişkisinde Fizik Muayenenin Önemi Paneli Yapıldı 22.02.2017
614 Prof. Dr. Özdemir Aktan Geçici Olarak Uğurlandı 21.02.2017
615 Genç Bir Hekimin Ölümüne Neden Olan OHAL Bir An Önce Kaldırılmalıdır! 20.02.2017
616 Özdemir Hocamızı Geçici Olarak Uğurluyoruz 20.02.2017
617 Panel: Anayasal Güvenceden Siyasi Vesayete 17.02.2017
618 IV. İstanbul Tabip Odası 14 Mart Tıp Haftası Satranç Turnuvası 17.02.2017
619 Dr. Şefik Eryılmaz’ı Kaybettik 17.02.2017
620 İstanbul Mali Müşavirler Odası’ndan Duyuru:Doktorların Ve Sağlık Hizmeti Veren Şirketlerin Özel Hastanelere Düzenleyecekleri Makbuz Ve Faturalarda KDV Tevkifatı Yapılmayacaktır 15.02.2017
621 Felsefe Etkinlikleri 17: Kral Oidipus ve Q-beta Virüsü 15.02.2017
622 Acı Kaybımız! Radyoloji Uzmanı Dr. Zekeriya Bayraktaroğlu'nu Kaybettik 14.02.2017
623 Acı Kaybımız! Üroloji Uzmanı Dr.Gıyasettin Budan'ı Yitirdik 13.02.2017
624 Medikolegal Açıdan İyi Hekimlik Toplantıları Devam Ediyor 09.02.2017
625 Panel: Hasta-Hekim İlişkisinde Anamnez ve Fizik Muayenenin Önemi 09.02.2017
626 Aktan ve Kaptanoğlu’nun İhracı Kabul Edilemez. Akademinin Onuru Olan Hocalarımızın Yanındayız! 08.02.2017
627 Hastaların Kişisel Bilgilerinin Toplanması Hukuka Aykırıdır 06.02.2017
628 TTB Aile Hekimliği Kolu: Görevimiz Toplum Sağlığı; Telefon Nöbeti Değil! 03.02.2017
629 Özel Sağlık Kuruluşları Ücret Tarifeleri İçin Sağlık Bakanlığı Onayına Gerek Yok! 31.01.2017
630 Ticarileşme, Sağlık Hizmetleri ve Akademik Özgürlük Çalıştayı İstanbul’da Yapıldı 27.01.2017
631 TTB Heyeti Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Müsteşarı İle Görüştü 26.01.2017
632 TTB Heyeti Sağlık Bakanı Akdağ İle Görüştü 26.01.2017
633 Savaş Bir Halk Sağlığı Sorunudur 24.01.2017
634 Cinsel Saldırılara Karşı Tutum 23.01.2017
635 Çalıştay: Cinsel Saldırı Tutum Belgemizi Oluşturuyoruz 17.01.2017
636 İlan ve Reklam Vergisi Hakkında İBB yazısı 16.01.2017
637 Dr. Sıdıka Hikmet Erk'i Kaybettik 16.01.2017
638 Prof. Dr. Gürhan Fişek’i Kaybettik 16.01.2017
639 Felsefe Etkinlikleri 16: İnsan Hakları ve Neoliberalizm 13.01.2017
640 Türk Tabipleri Birliği Hekimliğin Sesidir! 10.01.2017
641 Aile Hekimlerine Hafta Sonu Sürprizi! 07.01.2017
642 Korkmuyoruz, Vazgeçmiyoruz 04.01.2017
643 Katliamlara Alışmayacağız! İnsanlık Kazanacak, Yaşam Kazanacak! 01.01.2017
644 Psikososyal Dayanışma Ağı İstanbul’dan Açıklama 01.01.2017
645 Aile Hekimlerine Yeni Birim Baskısı 28.12.2016
646 TTB, AHEF, Sendika ve Derneklerden Sağlık Bakanlığı'na Açık Çağrı 28.12.2016
647 İstanbul Meslek Odaları Koordinasyonu’ndan Ortak Panel Kararı 28.12.2016
648 Psikososyal Dayanışma Ağı'ndan Beşiktaş ve Kayseri Saldırılarından Etkilenenlere Psikososyal Destek Açıklaması 26.12.2016
649 İşyeri Hekimleri Meclisi 3. Toplantısını Gerçekleştirdi 26.12.2016
650 Barış Talebi Yargılanamaz 22.12.2016