# Başlık Yayınlanma Tarihi
451 Diyarbakır’da Sağlıkçılar Savaşa Karşı Beyaz Eylemde! 31.12.2015
452 Felsefe Etkinlikleri 7: Psikiyatrinin Felsefi Sorunları 30.12.2015
453 Hekimler Beyaz Önlükleri ve Beyaz Bayraklarıyla Barış İstedi 28.12.2015
454 Yaşatmak İçin Barışa Ses Ver 28.12.2015
455 Savaş Öldürür, Biz Yaşatacağız 25.12.2015
456 Ruh Sağlığımız Bozulmadan, Barış Hemen Şimdi! 23.12.2015
457 2016 Yılı İşyeri Hekimliği Asgari Sözleşme Ücretleri Belirlendi 22.12.2015
458 Cinsiyetçi, Çocuk İstismarcılığını Hoş Gören Zihniyete Protesto 18.12.2015
459 Serbest Meslek Mensubu ve Şirket Sahibi/Ortağı Hekimler İçin E-Tebligat Hakkında Bilgilendirme 17.12.2015
460 AKP'nin Savaş Politikalarına Karşı Yaşam ve Sağlık Hakkını Savunuyoruz 17.12.2015
461 Reklam Ve Haksız Rekabet İçeren Yayınlar Mercek Altında! 15.12.2015
462 Sağlık Merkezlerine Ve Sağlık Çalışanlarına Yönelik Saldırıları Kınıyor, Sağlık Bakanlığ’ını Göreve Davet Ediyoruz! 14.12.2015
463 Temsilciler Kurulu (TK) Aralık 2015 Toplantı Notları 14.12.2015
464 İstanbul Tabip Odasından Aile Hekimlerini Fazla Çalıştırma Dayatmasından Ve Soruşturmalardan Vazgeçin Çağrısı 09.12.2015
465 Felsefe Etkinlikleri 6 - Soruların Gücü Adına: Sokrates 09.12.2015
466 Asistan Hekimler Okmeydanı EAH’de Basın Açıklaması Gerçekleştirdi 08.12.2015
467 Rüzgârın Hatıraları'nı Birlikte İzliyoruz! 08.12.2015
468 1. LGBTİ Ruh Sağlığı Sempozyumu Yapıldı 08.12.2015
469 TTB Aile Hekimleri Ege Bölge Buluşması 12 Aralık'ta İzmir'de 01.12.2015
470 Anayasa Mahkemesi Bugün Aldığı Kararları İlan Etti, Torba Yasa’nın İki Maddesi Hakkında Yürütmenin Durdurulması Kararı Verildi 01.12.2015
471 Dr. Melike Erdem’i Sevgi ve Hüzünle Anıyoruz 30.11.2015
472 DİSK, KESK, TMMOB, TTB: Sıra Kimde? Türkiye Nereye? 27.11.2015
473 Aile hekimleri Sağlık Bakanı'nı bir kez daha düşünmeye davet ediyor! 26.11.2015
474 25 Kasım 2015 Kadına Karşı Şiddetle Uluslararası Mücadele Günü 24.11.2015
475 Dr. Aynur Dağdemir Silivri’de Anıldı 24.11.2015
476 Kadına ve Sağlıkçıya Yönelik Şiddet Sona Ersin! 24.11.2015
477 Dr. Nejat Yazıcıoğlu’nu Andık 23.11.2015
478 Kadına ve Sağlıkçıya Yönelik Şiddet Sona Ersin! 22.11.2015
479 Kadına ve Sağlıkçıya Yönelik Şiddet Sona Ersin! 21.11.2015
480 Dr. Aynur Dağdemir’in Öldürülmesi Samsun’da Yürüyüşle Protesto Edildi 21.11.2015
481 TTB-HUV 2016 Katsayı Listesi Belirlendi 20.11.2015
482 TAŞERON HEKİMLİK ‘Özel Hastane ve Tıp Merkezlerinde Çalışan Hekimleri Ücretlendirmede Dayatılan Yeni Model’ 19.11.2015
483 Dr. Aynur Dağdemir Bıçaklı Saldırı Sonucu Yaşamını Yitirdi 19.11.2015
484 Haydarpaşa Numune Hastanesi’nde Asistan Hekimlerden Basın Açıklaması 18.11.2015
485 Türk Tabipleri Birliği Hekimlik Cesaret ve Onur Ödülü Verildi 17.11.2015
486 Dr. Nejat Yazıcıoğlu’nu Sevgi, Saygı Ve Özlemle Anıyoruz 17.11.2015
487 Özel Hastanelerde Hekimler Aleyhine Çalışma Hakkını İhlal Eden Yönetmelik Hükümlerinin Yürütmesi Durduruldu 15.11.2015
488 Doktorlar Taşeronluğa Zorlanamaz 15.11.2015
489 Türk Tabipleri Birliği Hekimlik Cesaret ve Onur Ödül Töreni 12.11.2015
490 Medula Kılavuzu’nun Acil Branşında Çalışmayı Kısıtlayan Maddesinin Yürütmesi Durduruldu 11.11.2015
491 İklim Forumu Ve Büyük İklim Yürüyüşü İçin Geri Sayım Başladı! 10.11.2015
492 Değerli Meslektaşımız Dr. Salih Malkoç’u Kaybettik 10.11.2015
493 Aile Hekimlerinin 11 Aydır Sürdürdüğü Haklı Direnişlerine Destekler Çoğalıyor! 09.11.2015
494 Cumhuriyetimizin Kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ü Özlem ve Saygıyla Anıyoruz 09.11.2015
495 Aile Hekimlerinden Erken Çağrı! 04.11.2015
496 Felsefe Etkinlikleri 5 : 'Kötü Yola Düşen' Felsefeciler:Sofistler Dr. Levent SAFALI 03.11.2015
497 Temsilciler Kurulu Divanı İlk Toplantısını Gerçekleştirdi 02.11.2015
498 Cumhuriyet Bayramınızı Kutluyoruz 27.10.2015
499 Emek ve Meslek Örgütü Temsilcileri İfade Verdi: 1 Mayıs’ta Yine Taksim’de Olacağız 27.10.2015
500 Kayıtsızlığınıza Karşı Öfkemiz Büyüyor! Bu Böyle Gitmez! 27.10.2015