# Başlık Yayınlanma Tarihi
451 Eslife Hospital’da Mağdur Edilen Hekimler Yargıya Başvurdu 08.03.2018
452 Kişisel Verilerin Paylaşımı Sağlık Turizminde de Durduruldu 08.03.2018
453 Sevinç Özgüner İnsan Hakları, Barış ve Demokrasi Ödülü Gazeteci Ahmet Şık’a Verildi 07.03.2018
454 Asistan Dr. Cengiz Çetin Asistan Tez Yarışması Sonuçlandı 07.03.2018
455 Meslek Örgütümüzü İşlevsiz Kılmaya Yönelik Girişimlere Son Verilmelidir 06.03.2018
456 Kamu Hastane Birlikleri: Ne Dediler, Ne Oldu? 05.03.2018
457 Hekimler Buluşuyor 05.03.2018
458 TTB Aile Hekimliği Kolu Genişletilmiş Toplantısı yapıldı 05.03.2018
459 Diyabetli Çalışana Yaklaşım Toplantısı Gerçekleştirildi 02.03.2018
460 TTB, E-Nabız Sisteminde Hekimlerin Puanlanması Uygulamasının Kaldırılmasını İstedi 28.02.2018
461 İstanbul Tabip Odası Seçimli Genel Kurulu 28.02.2018
462 2018 14 Mart Tıp Haftası Doktorlar ve Sağlık Konulu Resim Yarışması Sonuçları Açıklandı 28.02.2018
463 Aile Hekimliğinde Ne Dediler, Ne Oldu? 27.02.2018
464 Kadınların Sağlık Hakkı İçin “Ataerkil Sisteme Hayır!” 26.02.2018
465 Tüm Meslektaşlarımızın Dikkatine; Sağlık Alanındaki Reklam Yasağı ve Tanıtım Kuralları Hakkında 22.02.2018
466 Yaşamı ve Barışı Savunan Bilim İnsanlarının Yanındayız 21.02.2018
467 Acı Kaybımız! Prof. Dr. Engin Geçtan Vefat Etmiştir! 20.02.2018
468 İstanbul Tabip Odası Basında Sağlık Ödülleri Sonuçlandı 20.02.2018
469 Felsefe Etkinlikleri 29: Aydınlanma Eleştirisi; Frankfurt Okulu ve Postmodernizm 19.02.2018
470 Mesai Kaydırma ve Vardiya Branş Polikliniği Genelgesi Sorunları Büyütecek 16.02.2018
471 Mesai Kaydırma ve Vardiya Branş Polikliniği Uygulamasını Kabul Etmiyoruz 14.02.2018
472 Acı Kaybımız: Prof. Dr. Agop Kotoğyan’ı Yitirdik 14.02.2018
473 Toplantı: Sağlık Bakanlığının Acil Servis Hizmetlerine Yönelik Genelgesi 13.02.2018
474 12 Aralık 2017 tarihli Ayakta Teşhis ve Tedaviye Dair Yönetmelik Değişikliğinin İptali İstendi 13.02.2018
475 Dr. Raşit Tükel ve Dr. Taner Gören Görevlerine Döndüler 12.02.2018
476 Prof. Dr. Raşit Tükel ve Prof. Dr. Taner Gören Görevlerine Döndüler 12.02.2018
477 Prof. Dr. Onur Hamzaoğlu Serbest Bırakılmalıdır 12.02.2018
478 Şehir Hastaneleri Çalıştayı Çalışma Grubu Raporları Açıklandı 10.02.2018
479 9 Şubat Sigarayı Bırakma Günü Dolayısıyla TTB’den Açıklama 09.02.2018
480 TTB Merkez Konseyi’nden Açıklama 07.02.2018
481 TTB Merkez Konseyi Üyeleri Serbest Bırakıldı 05.02.2018
482 Noam Chomsky: TTB’yi Korumak İçin Her Türlü Önlem Alınmalı! 05.02.2018
483 TTB Merkez Konseyi Üyeleri Serbest Bırakılsın 05.02.2018
484 TTB Merkez Konseyi’ne Yönelik Gözaltılar Lancet ve BMJ’de 05.02.2018
485 35 Tabip Odası’ndan Ortak Talep: TTB Merkez Konseyi Üyeleri Serbest Bırakılsın 05.02.2018
486 Adıyaman, Gökalp ve Horasan Serbest Bırakıldı 02.02.2018
487 İşte Yeni Türkiye: Tıbbiyelilere Karşı Hacamatçılar 02.02.2018
488 Hekimler Boyun Eğmeyecek, Hekimlik Değerlerini Savunmayı Sürdüreceğiz 02.02.2018
489 “Hekimler ve Ulusal Tabip Birlikleri Savaşın İnsani Açıdan Yol Açacağı Sonuçlar Konusunda Hükümetleri ve Devlet Dışı Aktörleri Uyarmalıdır” 02.02.2018
490 Uluslararası Hekim Ve İnsan Hakları Örgütlerinden Hükümete Kınama, TTB’ye Destek Yağıyor 01.02.2018
491 Tıbbi Atık Sözleşmeleriyle İlgili Bilgilendirme Notu 01.02.2018
492 CHP İstanbul İl Başkanı Dr. Canan Kaftancıoğlu’na Ziyaret 01.02.2018
493 Uluslararası Hekim Örgütlerinin Yöneticilerinden Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Mektup 01.02.2018
494 Basın Açıklamasına Çağrı: TTB Merkez Konseyi Üyeleri Acilen Serbest Bırakılmalıdır 01.02.2018
495 TTB Yüksek Onur Kurulu: TTB Merkez Konseyi Üyeleri Serbest Bırakılsın! 31.01.2018
496 Avrupa Hekimler Daimi Komitesi Türk Tabipleri Birliği Yöneticilerinin Gözaltına Alınmasını Kınadı 31.01.2018
497 TTB Merkez Konseyi Üyelerinin Gözaltı Sürecine İlişkin Bilgi Notu 30.01.2018
498 Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi Üyeleri Onurumuzdur 30.01.2018
499 Dünya Tabipleri Birliğinden Açıklama 30.01.2018
500 İstanbul Tabip Odasından Basına ve Kamuoyuna Açıklama 30.01.2018