# Başlık Yayınlanma Tarihi
351 Hasta Başına Ayrılan Sürenin Azaltılması ve Öğlen Yemek ve Dinlenme Saatleri İçin Randevu Verilmek Suretiyle, Personelin Aralıksız Olarak Çalıştırılması Hakkında Hukuki Değerlendirme 05.07.2010
352 "Stratejik Personel" ve "Eş Durumu" Atamalarına İlişkin Bilgi Notu 05.07.2010
353 Sağlık Bakanlığı'nın Hekimlere Uyguladığı Geçici Görevlendirmeler Konusunda Hukuki Değerlendirme 05.07.2010
354 İşyeri Hekimliği Alanında; Açılan Davalar, Yargı Kararları ve Gelinen Noktaya İlişkin Bilgi Notu 05.07.2010
355 Hukuk Büromuz Tarafından Açılan Davada İdare Mahkemesi; İstanbul Üniversitesini, 14 Nisan 2006 Tarihinde, Henüz Süresi Dolmayan Asistanların İlişiğini Kesme İşlemini Hukuka Aykırı Bularak, Yürütmesi 05.07.2010
356 İşyeri Hekimliği Alanında; Açılan Davalar, Yargı Kararları ve Gelinen Noktaya İlişkin Bilgi Notu 05.07.2010
357 İstanbul Tabip Odası Hukuk Bürosu 2010 yılı çalışma raporu 05.07.2010
358 İstanbul Tabip Odası Hukuk Bürosu 2009 yılı çalışma raporu 05.07.2010
359 İstanbul Tabip Odası Hukuk Bürosu 2008 yılı çalışma raporu 05.07.2010
360 İstanbul Tabip Odası Hukuk Bürosu 2007 yılı çalışma raporu 05.07.2010
361 İstanbul Tabip Odası Hukuk Bürosu 2006 yılı çalışma raporu 05.07.2010
362 İstanbul Tabip Odası Hukuk Bürosu 2005 yılı çalışma raporu 05.07.2010
363 İstanbul Tabip Odası Hukuk Bürosu 2004 yılı çalışma raporu 05.07.2010
364 2009 yılı hekim başvuruları kamuda çalışmayan hekimlere ilişkin örnekler 05.07.2010
365 İstanbul Tabip Odası hukuk bürosu tarafından takip edilen hekim dosyaları bilgi notu 2 05.07.2010
366 İstanbul Tabip Odasına evrak vermeme konulu dava dosyalarına ilişkin bilgi notu 05.07.2010
367 İstanbul Tabip Odası Hukuk Bürosuna 2009 yılında yapılan hekim başvuruları üzerine bir değerlendirme 05.07.2010
368 İstanbul Tabip Odası hukuk bürosu tarafından takip edilen hekim dosyaları 05.07.2010
369 Hukuk Bürosu 05.07.2010
370 İşyeri hekimliği alanında son düzenlemeler ve gelinen aşamaya ilişkin bilgi notu (Ocak) 23.01.2010
371 Belediyenin usulsüz ruhsat isteği yargıya taşındı 18.01.2010
372 İşyeri Sağlık Ve Güvenlik Birimleri İle Ortak Sağlık Ve Güvenlik Birimleri Hakkında Yönetmelik Hakkındaki Hukuki Değerlendirme 24.08.2009
373 Özel sağlık kuruluşlarında görev yapan hekimlerin sözleşme yapması neden önemlidir? 05.01.2009
374 Vergi Dava Daireleri Kurulu Oy Çokluğu İle Karar Verdi; Pos Makinası Bulundurma Zorunluluğunu Getiren Tebliğin Yürütmesini Durdurmadı 02.01.2009
375 15 şubat'a danıştaydan bir darbe daha 20.11.2008
376 Özel Hekimlik Komisyonu’nun Görüş Ve Talebi Doğrultusunda Hukuk Büromuz Tarafından Açılan Davada, Danıştay 10. Dairesi Yürütmenin Durdurulmasına Karar Verdi 13.11.2008
377 Pos Cihazı Bulundurma Ve Kullanma Zorunluluğu İle İlgili Açıklamalar 23.10.2008
378 Ayakta teşhis ve tedavi yapılan özel sağlık kuruluşla yönetmeligi’inn 7. maddesinin 2. fıkrasının, 25. maddesinin 1. fıkrasının, 38. maddesinin ve geçici 2. maddesinin 2. fıkrasının yürütmesi durdurdu 23.07.2008
379 Serbest Meslek Faaliyeti İcra Eden Hekimlerin, İşyerlerinde Pos Makinası Bulundurma Zorunluluğunu Getiren Tebliğ, Danıştay Önünde 20.05.2008
380 15.02.2008 Tarih Ve 26788 Sayılı Resmi Gazete’de Yayımlanan “Ayakta Teşhis Ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik”E Karşı İptal Davası Açıldı 14.04.2008
381 Danıştay Vergi Daireleri Genel Kurulu, "Kendi Meslek Kuruluşlarından İzin Alan İş Sahiplerinin de Belediyelere Ayrıca İşyeri Açma İzni Harcı Ödemeleri" Gerektiği Yolundaki Belirlemenin Avukatlara 19.02.2007
382 Ayakta Teşhis Ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik’te 20.09.2006 Tarihinde Yapılan Değişikliklere İlişkin Bilgi Notu Ve Değerlendirme 25.09.2006
383 İstanbul 2. İdare Mahkemesi; Klinik Şefliği Görevlinin Niteliği İtibarıyla Görevlendirme İle Yürütülmesinin Mümkün Olmadığına Karar Verdi 18.09.2006
384 Yargı, Yıllık İzin Süresinde, Döner Sermayeden Yapılan Kesintiyi Hukuka Aykırı Buldu 30.06.2006
385 Muayenehanelerden İstenen "İşyeri Açma Harcı" Konusuna İlişkin Hukuki Değerlendirme 01.04.2006
386 Sağlık Bakanlığı Nihayet Eş Durumundan Atamalarda Yaşayan İşkencenin Sonlanması İçin Bir Adım Attı 20.12.2005