# Başlık Yayınlanma Tarihi
251 Üniversitelerde Tam Güne Geçiş Süreci Açıklama Ve Bilgilendirme 30.12.2010
252 İstanbul’da Bitmeyen Çile; Acil Servis Nöbetleri 24.12.2010
253 Üniversitelerde Görev Yapan Hekimlerin Tam Güne Geçiş Sürecinde Dikkat Etmesi Gereken Hususlar 22.12.2010
254 27 Kasım Tarihinde Yürürlüğe Giren İş Sağlığı Ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği 22.12.2010
255 27 Kasım Tarihinde Yürürlüğe Giren İşyeri Hekimlerinin Görev, Yetki, Sorumluluk Ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik Hakkında Hukuki Değerlendirme 22.12.2010
256 27 Kasım Tarihinde Yürürlüğe Giren İşyeri Hekimlerinin Görev, Yetki, Sorumluluk Ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik 22.12.2010
257 16.12.2003 Tarihinden Sonra Alınan İşyeri Hekimliği Sertifikalarının Geçerlilik Sorunu 22.12.2010
258 İşyeri Hekimlerinin,Tıpkı Daha Önceki Dönemde Olduğu Gibi Ve 6023 Sayılı Türk Tabipleri Birliği Yasası'nın 5. Maddesine Uygun Olarak Meslek Örgütünden Çalışma Onayı Alması zorunludur 22.12.2010
259 İstanbul Tabip Odası Hukuk Bürosu Tarafından Takip Edilen Hekim Dosyaları/Bilgi notu 3 13.12.2010
260 Anayasa Mahkemesinin Tam Gün İptal Gerekçesi ve Değerlendirme 13.12.2010
261 Ayakta teşhis ve tedavi yapılan özel sağlık kuruluşları hakkında yönetmelikte yürütmeyi durdurma kararı 06.11.2010
262 Aile Sağlığı Merkezi Ve Toplum Sağlığı Merkezi Hekimlerinin İlgili Mevzuat İle Belirlenmiş Görevleri 05.11.2010
263 Hekimlerden “Güncel Çalışma Bilgisi” İsteyen İl Sağlık Müdürlüğü Yazısı Üzerine Değerlendirme 04.11.2010
264 Özel Sağlık Kuruluşlarında Çalışan Ve Serbest Meslek Makbuzu Kesmek İçin Muayenehane Açılışı Yapan Hekimlerin Pos Cihazı Bulundurma Zorunluluğu Hakkında 28.10.2010
265 Makbuz Veya Fatura Keserek Çalışan Hekim; Fesih Halinde İşçilik Alacaklarını Talep Edebilir Mi? 27.10.2010
266 Aile Hekimliği Mevzuatı Işığında; Adli Tıbbi Hizmetleri, Yerinde Otopsi Hizmetlerini, Ölü Muayene Ve Defin Ruhsatı Hizmetini, Hangi Hekimler, Hangi Koşullarda Verecek? 22.10.2010
267 Vakıf Gureba Hastanesiyle İlgili Girişimlerimiz 21.10.2010
268 Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelikte 3 Ağustos ve 25 Eylül 2010 Tarihlerihlerinde Yapılan Değişiklikler ve Hukuki Değerlendirme 21.10.2010
269 Bir Yıl Süre İle Zorunlu İl Dışı “Rotasyona” Gönderilen Şef ve Şef Yardımcılarına Önemli Duyuru 15.10.2010
270 “Zorunlu” Tebligatlar ve İmzalanması İstenen Taahhütlerle İlgili Önemli Duyuru 10.10.2010
271 Kamudan Emekli Olmadan Ayrılan Hekimlerin emekli ikramiyesi alabilmeleri için dava açıldı 10.10.2010
272 Şişli Devlet Hastanesi’nin Kapatılarak aile hekimliğine tahsis edilmesi yargıya taşındı 10.10.2010
273 Danıştay Kararı:Zorunlu İl Dışı “Rotasyonları” Hukuka Aykırıdır 07.10.2010
274 İş Sağlığı Ve Güvenliği Kanunu Tasarısı Taslağı Hakkında Değerlendirme 06.10.2010
275 Aile Hekimliği Yapmaktan Vazgeçen Hekimlere Duyuru 29.09.2010
276 Hekim Mesleki Sorumluluk Sigortasına İlişkin Değerlendirme 15.09.2010
277 sağlık bakanlığı sertifikalı eğitim yönetmeliği hakkında hukuki değerlendirme 11.09.2010
278 Aile hekimliği uygulamasında haksız şekilde eklenen eğitici hizmet puanları ve yapılan yerleştirmeler yargıya taşındı 10.09.2010
279 Anayasa Mahkemesi’ne Başvuru Maddeleri 10.09.2010
280 Aile hekimlerinin hukuki statüsü nedir?Üye olmak zorunda mıdır?Aidat miktarı nasıl belirlenir? 10.09.2010
281 Tamgün Yasası İle İlgili İşyeri Hekimlerine Önemli Duyuru 27.08.2010
282 İşyeri Hekimliği Sertifika Programında Bakanlık Kanun Teklifleri İle Danıştay Denetiminden Kaçmaya Çalışıyor 27.08.2010
283 Aile Hekimliği Soru Ve Cevaplar 27.08.2010
284 Kamuda çalışan hekimlerin emekli olmadan kurumlarından ayrılmaları halinde emekli ikramiyesi almalarına ilişkin bilgi 25.08.2010
285 5947 sayılı “tam gün” yasası ve iptal kararı sonrasında üniversite çalışanları için bilgi notu 25.08.2010
286 "Tam gün" sürecinde dikkat edilmesi gereken hususlar 25.08.2010
287 Herhangi bir nedenle aile hekimliği yapmaktan vazgeçen hekimlere duyuru 25.08.2010
288 Danıştay TTB'yi haklı buldu‏ 25.08.2010
289 Şef-şef yrd. sözlü sınav mağduriyetleri 25.08.2010
290 8 Eylül 2009 Tarihinde Yaşanan Sel Felaketi Sonrasında Suç Duyurusunda Bulunduk. Tüm Şikayetlerimiz Red Edildi. 13.08.2010
291 Ayakta Teşhis Ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelikte 3 Ağustos Değişiklikleri Ve Değerlendirme 05.08.2010
292 Aile hekimliği uygulama yönetmeliği ve değişikliklere ilişkin hukuki değerlendirme 07.07.2010
293 Haydarpaşa Hastanesi’nin bahçesini tam ortasından ikiye bölerek, hastanenin taşınmasını amaçlayan “köprülü kavşak” projesi bir kez daha yargı tarafından iptal edildi 07.07.2010
294 İş kanunu’nun 81. maddesi gerekçe gösterilerek iş akti feshedilen işyeri hekimleri tazminatlarını almaya başladı 07.07.2010
295 Meslek örgütünün etkinliklerine katılmak “suç” mudur? bu nedenle hukuki bir yaptırım uygulanabilir mi? 07.07.2010
296 Haydarpaşa Hastanesi’nin bahçesini tam ortasından ikiye bölerek,hastanenin taşınmasını amaçlayan “köprülü kavşak” projesi bir kez daha yargı tarafından durduruldu 07.07.2010
297 SGK; özel sağlık kuruluşunun üstlendiği hizmetlerin, başka kişi veya kuruluşlardan alınamayacağını, bu çerçevede hekimin makbuz keserek çalışması halinde fatura bedellerinin ödenmeyeceğini bildirdi 07.07.2010
298 Fark tazminatı ödemelerinden gelir vergisi kesintisi yapılması hakkında bilgi notu 07.07.2010
299 Maliye’den hekime 20.000 tl ceza 07.07.2010
300 İmza taklidi konusunda önemli uyarı 07.07.2010