# Başlık Yayınlanma Tarihi
251 Aile Sağlığı Merkezi Ve Toplum Sağlığı Merkezi Hekimlerinin İlgili Mevzuat İle Belirlenmiş Görevleri 05.11.2010
252 Hekimlerden “Güncel Çalışma Bilgisi” İsteyen İl Sağlık Müdürlüğü Yazısı Üzerine Değerlendirme 04.11.2010
253 Özel Sağlık Kuruluşlarında Çalışan Ve Serbest Meslek Makbuzu Kesmek İçin Muayenehane Açılışı Yapan Hekimlerin Pos Cihazı Bulundurma Zorunluluğu Hakkında 28.10.2010
254 Makbuz Veya Fatura Keserek Çalışan Hekim; Fesih Halinde İşçilik Alacaklarını Talep Edebilir Mi? 27.10.2010
255 Aile Hekimliği Mevzuatı Işığında; Adli Tıbbi Hizmetleri, Yerinde Otopsi Hizmetlerini, Ölü Muayene Ve Defin Ruhsatı Hizmetini, Hangi Hekimler, Hangi Koşullarda Verecek? 22.10.2010
256 Vakıf Gureba Hastanesiyle İlgili Girişimlerimiz 21.10.2010
257 Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelikte 3 Ağustos ve 25 Eylül 2010 Tarihlerihlerinde Yapılan Değişiklikler ve Hukuki Değerlendirme 21.10.2010
258 Bir Yıl Süre İle Zorunlu İl Dışı “Rotasyona” Gönderilen Şef ve Şef Yardımcılarına Önemli Duyuru 15.10.2010
259 “Zorunlu” Tebligatlar ve İmzalanması İstenen Taahhütlerle İlgili Önemli Duyuru 10.10.2010
260 Kamudan Emekli Olmadan Ayrılan Hekimlerin emekli ikramiyesi alabilmeleri için dava açıldı 10.10.2010
261 Şişli Devlet Hastanesi’nin Kapatılarak aile hekimliğine tahsis edilmesi yargıya taşındı 10.10.2010
262 Danıştay Kararı:Zorunlu İl Dışı “Rotasyonları” Hukuka Aykırıdır 07.10.2010
263 İş Sağlığı Ve Güvenliği Kanunu Tasarısı Taslağı Hakkında Değerlendirme 06.10.2010
264 Aile Hekimliği Yapmaktan Vazgeçen Hekimlere Duyuru 29.09.2010
265 Hekim Mesleki Sorumluluk Sigortasına İlişkin Değerlendirme 15.09.2010
266 sağlık bakanlığı sertifikalı eğitim yönetmeliği hakkında hukuki değerlendirme 11.09.2010
267 Aile hekimliği uygulamasında haksız şekilde eklenen eğitici hizmet puanları ve yapılan yerleştirmeler yargıya taşındı 10.09.2010
268 Anayasa Mahkemesi’ne Başvuru Maddeleri 10.09.2010
269 Aile hekimlerinin hukuki statüsü nedir?Üye olmak zorunda mıdır?Aidat miktarı nasıl belirlenir? 10.09.2010
270 Tamgün Yasası İle İlgili İşyeri Hekimlerine Önemli Duyuru 27.08.2010
271 İşyeri Hekimliği Sertifika Programında Bakanlık Kanun Teklifleri İle Danıştay Denetiminden Kaçmaya Çalışıyor 27.08.2010
272 Aile Hekimliği Soru Ve Cevaplar 27.08.2010
273 Kamuda çalışan hekimlerin emekli olmadan kurumlarından ayrılmaları halinde emekli ikramiyesi almalarına ilişkin bilgi 25.08.2010
274 5947 sayılı “tam gün” yasası ve iptal kararı sonrasında üniversite çalışanları için bilgi notu 25.08.2010
275 "Tam gün" sürecinde dikkat edilmesi gereken hususlar 25.08.2010
276 Herhangi bir nedenle aile hekimliği yapmaktan vazgeçen hekimlere duyuru 25.08.2010
277 Danıştay TTB'yi haklı buldu‏ 25.08.2010
278 Şef-şef yrd. sözlü sınav mağduriyetleri 25.08.2010
279 8 Eylül 2009 Tarihinde Yaşanan Sel Felaketi Sonrasında Suç Duyurusunda Bulunduk. Tüm Şikayetlerimiz Red Edildi. 13.08.2010
280 Ayakta Teşhis Ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelikte 3 Ağustos Değişiklikleri Ve Değerlendirme 05.08.2010
281 Aile hekimliği uygulama yönetmeliği ve değişikliklere ilişkin hukuki değerlendirme 07.07.2010
282 Haydarpaşa Hastanesi’nin bahçesini tam ortasından ikiye bölerek, hastanenin taşınmasını amaçlayan “köprülü kavşak” projesi bir kez daha yargı tarafından iptal edildi 07.07.2010
283 İş kanunu’nun 81. maddesi gerekçe gösterilerek iş akti feshedilen işyeri hekimleri tazminatlarını almaya başladı 07.07.2010
284 Meslek örgütünün etkinliklerine katılmak “suç” mudur? bu nedenle hukuki bir yaptırım uygulanabilir mi? 07.07.2010
285 Haydarpaşa Hastanesi’nin bahçesini tam ortasından ikiye bölerek,hastanenin taşınmasını amaçlayan “köprülü kavşak” projesi bir kez daha yargı tarafından durduruldu 07.07.2010
286 SGK; özel sağlık kuruluşunun üstlendiği hizmetlerin, başka kişi veya kuruluşlardan alınamayacağını, bu çerçevede hekimin makbuz keserek çalışması halinde fatura bedellerinin ödenmeyeceğini bildirdi 07.07.2010
287 Fark tazminatı ödemelerinden gelir vergisi kesintisi yapılması hakkında bilgi notu 07.07.2010
288 Maliye’den hekime 20.000 tl ceza 07.07.2010
289 İmza taklidi konusunda önemli uyarı 07.07.2010
290 İşyerinde psikolojik tacize tazminat kararı 07.07.2010
291 TTB ve Tabip Odalarının seçilmiş kurullarında görev yapan kamu çalışanı hekimlerin, toplantı ve etkinlikler için aldıkları izinlerin, yıllık izinlerinden mahsup edilmesi, hukuka aykırı bulundu 07.07.2010
292 Meslek odası ve uzmanlık derneklerinin yönetim ve denetim organlarında yer almayı yök’ün iznine bağlayan genelge danıştay 8. dairesi tarafından hukuka aykırı bulundu 07.07.2010
293 Kamu hastanelerinden istifa eden hekimlerin özel sağlık kuruluşlarında çalışmalarına ilişkin açıklama 07.07.2010
294 Öğretim üyelerinin mecburi hizmeti olarak adlandırılan "zorunlu rotasyon" kararı danıştay 8. dairesi tarafından hukuka aykırı bulundu 07.07.2010
295 “Mecburi hizmet” avrupa insan hakları mahkemesi’ne taşındı 07.07.2010
296 Yönetmelik hükümlerinin iptali istendi 07.07.2010
297 Acil ve önemli vergi iadelerinin döner sermaye gelirlerinden mahsup edilmesi, hukuka aykırıdır 07.07.2010
298 Tabela, ilan ve reklam vergisi hakkında 06.07.2010
299 Vergi dava daireleri kurulu , pos makinası bulundurma zorunluluğunu getiren tebliğin yürütmesini durdurmadı 06.07.2010
300 Anadolu'da Vakit Gazetesi tazminat ödemeye mahkum edildi 06.07.2010