# Başlık Yayınlanma Tarihi
251 Özel Hastaneler Yönetmeliğinde 14 Ocak Tarihinde Yapılan Değişiklikler Ve Değerlendirme 01.02.2011
252 Toplum Sağlığı Merkezleri Kurulması Ve Çalıştırılmasına Dair 27.01.2010 Tarihli Yönerge Ve Yargı Kararı 24.01.2011
253 Aile Hekimliğinden Vazgeçip, Kamu Görevine Dönmek İsteyen Hekimlere Duyuru 23.01.2011
254 “İşyeri Hekimliği Yapacak Hekimlerden Döner Sermaye Ek Ödemesi Almadıklarına Dair Resmi Yazı İstenmesi” Yasal Bir Dayanaktan Yoksundur Ve Anayasa Mahkemesinin İhlali Niteliğindedir 20.01.2011
255 İşyeri Hekimliği Sertifikalarının ‘Sağlık Bakanlığı Sertifikalı Eğitim Yönetmeliği’ Kapsamında Tescil Edilmesine Gerek Yok 05.01.2011
256 Aile Hekimliği Uygulaması Kapsamında Sağlık Bakanlığınca Çalıştırılan Personele Yapılacak Ödemeler İle Sözleşme Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik Hakkinda Hukuki Değerlendirme 05.01.2011
257 Ankara 15. İdare Mahkemesi, Klinik Şefliği İçin Yapılan Sözlü Sınavı Hukuka Aykırı Buldu Ve Atama İşleminin Yürütmesini Durdurdu 04.01.2011
258 Sözleşmeleri Yenilenen Aile Hekimlerine Duyuru 30.12.2010
259 Üniversitelerde Tam Güne Geçiş Süreci Açıklama Ve Bilgilendirme 30.12.2010
260 İstanbul’da Bitmeyen Çile; Acil Servis Nöbetleri 24.12.2010
261 Üniversitelerde Görev Yapan Hekimlerin Tam Güne Geçiş Sürecinde Dikkat Etmesi Gereken Hususlar 22.12.2010
262 27 Kasım Tarihinde Yürürlüğe Giren İş Sağlığı Ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği 22.12.2010
263 27 Kasım Tarihinde Yürürlüğe Giren İşyeri Hekimlerinin Görev, Yetki, Sorumluluk Ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik Hakkında Hukuki Değerlendirme 22.12.2010
264 27 Kasım Tarihinde Yürürlüğe Giren İşyeri Hekimlerinin Görev, Yetki, Sorumluluk Ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik 22.12.2010
265 16.12.2003 Tarihinden Sonra Alınan İşyeri Hekimliği Sertifikalarının Geçerlilik Sorunu 22.12.2010
266 İşyeri Hekimlerinin,Tıpkı Daha Önceki Dönemde Olduğu Gibi Ve 6023 Sayılı Türk Tabipleri Birliği Yasası'nın 5. Maddesine Uygun Olarak Meslek Örgütünden Çalışma Onayı Alması zorunludur 22.12.2010
267 İstanbul Tabip Odası Hukuk Bürosu Tarafından Takip Edilen Hekim Dosyaları/Bilgi notu 3 13.12.2010
268 Anayasa Mahkemesinin Tam Gün İptal Gerekçesi ve Değerlendirme 13.12.2010
269 Ayakta teşhis ve tedavi yapılan özel sağlık kuruluşları hakkında yönetmelikte yürütmeyi durdurma kararı 06.11.2010
270 Aile Sağlığı Merkezi Ve Toplum Sağlığı Merkezi Hekimlerinin İlgili Mevzuat İle Belirlenmiş Görevleri 05.11.2010
271 Hekimlerden “Güncel Çalışma Bilgisi” İsteyen İl Sağlık Müdürlüğü Yazısı Üzerine Değerlendirme 04.11.2010
272 Özel Sağlık Kuruluşlarında Çalışan Ve Serbest Meslek Makbuzu Kesmek İçin Muayenehane Açılışı Yapan Hekimlerin Pos Cihazı Bulundurma Zorunluluğu Hakkında 28.10.2010
273 Makbuz Veya Fatura Keserek Çalışan Hekim; Fesih Halinde İşçilik Alacaklarını Talep Edebilir Mi? 27.10.2010
274 Aile Hekimliği Mevzuatı Işığında; Adli Tıbbi Hizmetleri, Yerinde Otopsi Hizmetlerini, Ölü Muayene Ve Defin Ruhsatı Hizmetini, Hangi Hekimler, Hangi Koşullarda Verecek? 22.10.2010
275 Vakıf Gureba Hastanesiyle İlgili Girişimlerimiz 21.10.2010
276 Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelikte 3 Ağustos ve 25 Eylül 2010 Tarihlerihlerinde Yapılan Değişiklikler ve Hukuki Değerlendirme 21.10.2010
277 Bir Yıl Süre İle Zorunlu İl Dışı “Rotasyona” Gönderilen Şef ve Şef Yardımcılarına Önemli Duyuru 15.10.2010
278 “Zorunlu” Tebligatlar ve İmzalanması İstenen Taahhütlerle İlgili Önemli Duyuru 10.10.2010
279 Kamudan Emekli Olmadan Ayrılan Hekimlerin emekli ikramiyesi alabilmeleri için dava açıldı 10.10.2010
280 Şişli Devlet Hastanesi’nin Kapatılarak aile hekimliğine tahsis edilmesi yargıya taşındı 10.10.2010
281 Danıştay Kararı:Zorunlu İl Dışı “Rotasyonları” Hukuka Aykırıdır 07.10.2010
282 İş Sağlığı Ve Güvenliği Kanunu Tasarısı Taslağı Hakkında Değerlendirme 06.10.2010
283 Aile Hekimliği Yapmaktan Vazgeçen Hekimlere Duyuru 29.09.2010
284 Hekim Mesleki Sorumluluk Sigortasına İlişkin Değerlendirme 15.09.2010
285 sağlık bakanlığı sertifikalı eğitim yönetmeliği hakkında hukuki değerlendirme 11.09.2010
286 Aile hekimliği uygulamasında haksız şekilde eklenen eğitici hizmet puanları ve yapılan yerleştirmeler yargıya taşındı 10.09.2010
287 Anayasa Mahkemesi’ne Başvuru Maddeleri 10.09.2010
288 Aile hekimlerinin hukuki statüsü nedir?Üye olmak zorunda mıdır?Aidat miktarı nasıl belirlenir? 10.09.2010
289 Tamgün Yasası İle İlgili İşyeri Hekimlerine Önemli Duyuru 27.08.2010
290 İşyeri Hekimliği Sertifika Programında Bakanlık Kanun Teklifleri İle Danıştay Denetiminden Kaçmaya Çalışıyor 27.08.2010
291 Aile Hekimliği Soru Ve Cevaplar 27.08.2010
292 Kamuda çalışan hekimlerin emekli olmadan kurumlarından ayrılmaları halinde emekli ikramiyesi almalarına ilişkin bilgi 25.08.2010
293 5947 sayılı “tam gün” yasası ve iptal kararı sonrasında üniversite çalışanları için bilgi notu 25.08.2010
294 "Tam gün" sürecinde dikkat edilmesi gereken hususlar 25.08.2010
295 Herhangi bir nedenle aile hekimliği yapmaktan vazgeçen hekimlere duyuru 25.08.2010
296 Danıştay TTB'yi haklı buldu‏ 25.08.2010
297 Şef-şef yrd. sözlü sınav mağduriyetleri 25.08.2010
298 8 Eylül 2009 Tarihinde Yaşanan Sel Felaketi Sonrasında Suç Duyurusunda Bulunduk. Tüm Şikayetlerimiz Red Edildi. 13.08.2010
299 Ayakta Teşhis Ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelikte 3 Ağustos Değişiklikleri Ve Değerlendirme 05.08.2010
300 Aile hekimliği uygulama yönetmeliği ve değişikliklere ilişkin hukuki değerlendirme 07.07.2010