# Başlık Yayınlanma Tarihi
201 Öğretim Üyelerine Ek Ödeme Yapılmaması Hukuka Aykırı Bulundu 01.08.2011
202 Zorunlu Mesleki Sorumluluk Sigortası Broşürü 29.07.2011
203 7 Nisan Yönetmeliğine Dava Açtık 25.07.2011
204 4 Ağustos Öncesi Son Hazırlıklar 22.07.2011
205 Mesai Saatleri Dışında Özelde Çalışması Nedeniyle Sabit Ödeme Dışında Ek Ödeme Alamayan Hekimler İçin Bilgi Notu 20.07.2011
206 Anayasa Mahkemesi, Kamudan Emekli Olmadan Ayrılanlar İçin Emekli İkramiyesi Yolunu Bir Kez Daha Açtı 18.07.2011
207 İşyeri Hekimliği Ücretlerinin Geri İstenmesiyle İlgili İtirazları Olumsuz Sonuçlanan Belediye Hekimlerine Önemli Duyuru 14.07.2011
208 Ankara Bölge İdare Mahkemesi; Eş Durumu Nedeniyle Atanma Talebini, “Stratejik Personel” Gerekçesiyle Reddeden İşlemin Hukuka Aykırı Olduğuna Karar Verdi 14.07.2011
209 Kamudan Özele, Özelden Kamuya Geçişlerde “60 Gün Önceden Bildirim Yükümlülüğü”Nün Yürütmesi Durduruldu 13.07.2011
210 Belediyelerde Hem Kurum Hekimi, Hem İşyeri Hekimi Olarak Görev Yapan Meslektaşlarımıza Önemli Ve Acil Duyuru 09.06.2011
211 6225 Sayılı Torba Yasa Ve Tıpta Uzmanlık Süreleri 03.06.2011
212 “Tam Gün” Gerekçesiyle Çalışma Belgesi İptal Edilen Öğretim Üyelerine Önemli Duyuru 02.06.2011
213 Döner Sermaye Paylarının Ödenmemesine Karşı Dava Açtık 26.05.2011
214 “Tam Gün” Gerekçesiyle Çalışma Belgesi İptal Edilen Öğretim Üyelerine Önemli Duyuru 26.05.2011
215 “Tam Gün” Gerekçesiyle Çalışma Belgesi İptal Edilen Hekimlere Duyuru 24.05.2011
216 Laboratuvar Ve Müesseselere Yapılan “Tam Gün” Tebligatları Hakkında 24.05.2011
217 Damga Vergisi İadesi İçin Dava Açmak İsteyen Aile Hekimlerine Bilgi Notu Ve Dava Dilekçesi Örneği 16.05.2011
218 Kadıköy Cumhuriyet Başsavcılığı;Özel Hastanenin Hekimin İmzası Taklit Ederek Sözleşme Düzenleyip SGK’ya Verdiğini Tespit Etti 11.05.2011
219 Ankara İdare Mahkemesi; Sağlik Bakanliği’nin “Tabip Odasi’na Evrak Vermeme” Yolundaki “Hukuki Görüşünü” İptal Etti 11.05.2011
220 Döner Sermaye Kesintisi Yapmak Üzere“Beyan Ve Taahhütname” Belgesini Doldurmaları İstenen Hekimlere Acil Duyuru 18.04.2011
221 Meslek Örgütünün Etkinliklerine Katılmak “Suç” Mudur? Bu Nedenle Hukuki Bir Yaptırım Uygulanabilir Mi? 13.04.2011
222 Özel Hastaneler Yönetmeliğinde Değişiklik 10.04.2011
223 Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelikte 7 Nisanda Yapılan Değişiklikler ve Değerlendime 07.04.2011
224 Muayenehanelerde Kişisel Sağlık Kayıtlarının Bildirimi Ve Sağlık Personeli Yönünden Yürütmeyi Durdurma 06.04.2011
225 Muayenehane Yönetmeliğinde Bir Yürütmeyi Durdurma Kararı Daha! 05.04.2011
226 Halihazırda Aile Hekimliği Yapan Dolayısıyla Zaten Belli Sayıda Hastaya Bakan Aile Hekimlerine Yeni Hasta “Zimmetleme”/ “Emanet Etme” Uygulaması Hakkında 04.04.2011
227 Döner Sermaye Kesintisi Yapılacağı Bildirilen Hekimlere Acil Ve Önemli Duyuru 01.04.2011
228 Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik’e İlişkin Hukuki Değerlendirme 31.03.2011
229 “Tam Gün”le İlgili, İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü Tebligatlarına İlişkin Genişletilmiş Dilekçe Örnekleri 31.03.2011
230 “Tam Gün”le İlgili, İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü Tebligatlarına İlişkin Dilekçe Örnekleri 30.03.2011
231 “Tam Gün”le İlgili, İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü Tarafından Hazırlanan Yazılar Tebliğ Edilmeye Başlandı 28.03.2011
232 Aile Hekimliği Sözlesmelerinde Damga Vergisi Hakkında Duyuru 25.03.2011
233 TSM,112 ve AÇSAP' larda Çalışan Hekimler İçin Acil ve Önemli Duyuru 24.03.2011
234 Yan Dal Başvuru Dosyası Yetersiz Bulunan/Kabul Edilmeyen Hekimler için Bilgi Notu 22.03.2011
235 Sağlık Bakanlığına Bağlık Kamu Kuruluşlarında Döner Sermaye Ödemelerinde Yaşanan Problemler Ve Hukuki Düzenleme 18.03.2011
236 “Torba Yasa” Ve 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununda Yapılan Değişiklikler 10.03.2011
237 Danıştay İdari Dava Dairleri Kurulunun Kararı Sonrasında Tam Gün 09.03.2011
238 Nöbet Ertesi Dinlenme Hakkı Ve Nöbet Ücretleri 04.03.2011
239 Torba Yasa Kapsamında Getirilen “Öğrenci Affı” Ve Yükseköğretim Kurumları İle İlişiği Kesilen "Asistan Hekimler" İçin Acil Duyuru 03.03.2011
240 Tedavi hizmetleri genel müdürlüğü tarafından 11.02.2011 tarihinde yayımlanan; “ayakta teşhis ve tedavi yapılan özel sağlık kuruluşları hakkında yönetmelik uygulamaları” konulu genelge ve istenen evraklara ilişkin bilgi notu 02.03.2011
241 Yök Ve Sağlık Bakanlığı’ndan “Tam Gün” Yönetmelikleri Ve Değerlendirme 25.02.2011
242 Özel Sağlık Kuruluşlarında Hizmet Gören Tüm Hasta İsimlerinin İlgili Kolluk Kuvvetlerine İletilmesi Ve Hukuki Değerlendirme 25.02.2011
243 Pos Makinası Bulundurma Zorunluluğun Kaldırılması Amacıyla Açtığımız Dava Oyçokluğu İle Reddedildi 24.02.2011
244 İşyeri Ruhsatları Hakkında 24.02.2011
245 3 Ağustos Ayakta Teşhis Ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik Değişikliklerine İlişkin Yargı Kararı Ve Hukuki Değerlendirme 08.02.2011
246 Toplum Sağlığı Merkezleri Kurulması Ve Çalıştırılmasına Dair 21.09.2010 Tarihli Yönerge Ve Yargı Kararı 08.02.2011
247 Ayakta Teşhis Ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelikte 6 Ocak Tarihinde Yapılan Değişiklikler Ve Değerlendirme 07.02.2011
248 Özel Hastaneler Yönetmeliğinde 23 Eylül Ve 14 Ocak Tarihlerinde Yapılan Değişiklikler Ve Hukuki Değerlendirme 07.02.2011
249 6 Ocak 2011 Tarihli Yönetmelik Hk. Önemli Duyuru 03.02.2011
250 Aile Sağlığı Merkezlerinde Görevlendirilen “Geçici Aile Hekimleri” İçin Bilgi Notu 02.02.2011