# Başlık Yayınlanma Tarihi
1 Hizmet Birleştirmesi Yoluyla Emekli Olan Emekli Sandığı Mensuplarının Davaları Olumlu Sonuçlanıyor 09.08.2019
2 Denetim süresinde suç işleyen saldırgana hapis cezası! 25.07.2019
3 Hekimi darp eden saldırganın beraat kararı bozuldu 25.07.2019
4 Hekime yönelik şiddet cezasız kalmadı 25.04.2019
5 Hekime Yönelik Şiddeti Öven Sosyal Medya Kullanıcılarını Cumhuriyet Savcılığı’na Şikayet 19.03.2019
6 Hizmet Birleştirmesi Yoluyla Emekli Sandığı Mensubu Olarak Emekli Olduğu Halde, “Son Defa Kamuda Çalışmadığı” Gerekçesiyle İlave Ödeme Yapılmayan Emekli Hekimler İçin Örnek Dava Dilekçesi 06.03.2019
7 Makam Tazminatı Aldığı Gerekçesiyle “İlave Ödeme” Yapılmayan Emekli Hekimler İçin Örnek Dava Dilekçesi 27.02.2019
8 Sabit Döner Sermaye İçin Kesilen SGK Primleri İade Edilmelidir! 21.02.2019
9 Emekli Hekimler İçin “İlave Ödeme” Konusunda Örnek Dava Dilekçesi 20.02.2019
10 Hekimi Bıçakla Tehdide Hapis Cezası! 08.02.2019
11 Yan Dal Uzmanı İçin Açtığımız Emsal Davada Olumlu Karar Verildi! 05.02.2019
12 Emekli Aylıklarına Yönelik “İlave Ödeme”nin Kapsamına Alınmayan Hekimlerin Dikkatine 17.01.2019
13 Hekime hakarete bir ceza daha! 10.12.2018
14 Hekime hakarete ceza verildi! 03.12.2018
15 Hekime şiddet cezasız kalmadı! 03.12.2018
16 Zorunlu Sigorta Poliçeleri Hakkında Önemli Duyuru 06.11.2018
17 İnternet Sitelerinden Çıkmak İçin İhtarname Örnekleri 12.10.2018
18 Hekime Şiddete Hapis ve Adli Para Cezası! 22.06.2018
19 Asistan Hekime Şiddet Cezasız Kalmadı! 22.06.2018
20 Çevre Ve Şehircilik İl Müdürlüğü'ne Yapılacak Online Tıbbi Atık Beyanı İçin de Son Gün 31 Mart! 29.03.2018
21 Zorunlu Mesleki Sorumluluk Sigortası Poliçelerinin Yenilenmemesi Sorunu Güncel Durum 10.08.2017
22 Aile Hekimlerinin Nöbet ve İş Bırakma Davalarına İlişkin Bilgi Notu 09.08.2017
23 “Sahte Doktor” Altuğ Aslan Adanur’a Verilen Ceza Kesinleşti! 19.07.2017
24 Tıbbi Atık Beyannameleri İçin Son Gün 21 Nisan 11.04.2017
25 E-Nabız Tebligatlarına Karşı İtiraz Dilekçesi 27.02.2017
26 Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği Hakkında Bilgi Notu 10.02.2017
27 OHAL Kapsamında Kapatılan Özel Sağlık Kuruluşu Ve Tıp Fakültelerinde Görev Yapan Hekimlere Ve Öğretim Üyelerine Önemli Duyuru 26.09.2016
28 Ohal Kapsamında Kapatılan Üniversitelerde Eğitim Gören Asistan Hekimlere Acil Ve Önemli Duyuru 07.09.2016
29 Uzman Hekimlerin Sürücü Adaylarının İlk Muayenesini Yapma ve Rapor Düzenleme Yetkilerini Kısıtlayan Yönetmelik Hakkında Yürütmenin Durdurulmasına Karar Verildi 01.08.2016
30 Eş Durumu Mazeretinin Kabul Edilmemesi Nedeniyle Açtığımız Davada Yürütmenin Durdurulmasına Karar Verildi 27.06.2016
31 Aile Hekimlerine Yönelik Olağan Dışı Denetimler Hakkında Bilgi Notu 24.05.2016
32 HSM Nöbetlerine İlişkin Bilgi Notu 12.04.2016
33 Cumartesi Nöbeti Davaları İçin Duyuru 25.01.2016
34 Sağlık Hizmeti Satın Alım Sözleşmesi’nin 14.8. Maddesini Yargıya Taşıdık 20.01.2016
35 Özel Hastanelerde Hekimler Aleyhine Çalışma Hakkını İhlal Eden Yönetmelik Hükümlerinin Yürütmesi Durduruldu 15.11.2015
36 Doktorlar Taşeronluğa Zorlanamaz 15.11.2015
37 Medula Kılavuzu’nun Acil Branşında Çalışmayı Kısıtlayan Maddesinin Yürütmesi Durduruldu 15.10.2015
38 13 Mart İş Bırakma Eylemine Katılan Aile Hekimleri İçin İtiraz Dilekçesi Örneği 13.10.2015
39 13 Mart İş Bırakma Eylemine Katılan, Kamu Hastanelerinde Ve Üniversitelerde Çalışan Hekimler İçin İtiraz Dilekçesi Örneği 13.10.2015
40 15 Şubat 2008 Tarihinde Yürürlüğe Giren Ayakta Teşhis Ve Tedavi Yapılan Sağlık Kuruluşları Hakkındaki Yönetmelik Davası Nihayet Bitti 30.09.2015
41 Acil Tıp Asistanları Dışındaki Asistan Hekimlerin “Acil Servis Nöbeti” Tutmaya Zorlanması Yine Hukuka Aykırı Bulundu 06.08.2015
42 13 Mart G(Ö)REV Eylemi İçin Savunma Dilekçesi Örneği 04.06.2015
43 Özel Hastanelerin Muayene Ve Kontrol Birimi Açmasına Yargı Dur Dedi 04.06.2015
44 Aile Hekimleri Sigorta Primlerinin Yarısını Geri Alabilecek 03.06.2015
45 1 Haziran’da Yas Tutmak, Can Güvenliği İstemek Suç Değil Haktır 01.06.2015
46 Aile Hekimleri Sigorta Primlerinin Yarısını Geri Alabilecek 29.05.2015
47 Ücretli Çalışan Hekimler İçin Yeni Dönem! Özel Sağlık Kuruluşu Hekimden “Hizmet Satın Alıyormuş” Gibi Yapacak 27.05.2015
48 Hekim Muayenehanelerinden İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı İstenmeyecek! 05.05.2015
49 “Aile Hekimliği Ödeme Ve Sözleşme Yönetmeliği’nde” 16 Nisan 2015 Tarihinde Yapılan Değişikliklere İlişkin Bilgi Notu 24.04.2015
50 Sağlık-net 2 ve E-nabız Tebligatlarına Karşı İtiraz Dilekçeleri 23.04.2015