# Başlık Yayınlanma Tarihi
1 Hekime Hakaret Eden Saldırgana Hapis Cezası Verildi 26.02.2020
2 Hekim Olmadığı Halde Saç Ekimi Yapan Sanıklar Cezalandırıldı 26.02.2020
3 Hekime Yönelik Şiddetin Failleri Suç İşlemeye Devam Ediyor 07.02.2020
4 Hekime Şiddet Cezasız Kalmadı! 07.02.2020
5 Hekimi Darp Etmek İsteyen Saldırgan Cezalandırıldı 11.12.2019
6 Aile Hekimlerine Güvenlik Soruşturması Yargıdan Döndü 05.12.2019
7 Kamuda Güvenlik Soruşturması Keyfiyeti Son Buldu 02.12.2019
8 Anayasa Mahkemesi Kararının Değerlendirilmesi 01.12.2019
9 Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu Aile Hekimleri Lehine Karar Verdi 19.11.2019
10 “İlave Ödeme” Davalarında Gelinen Duruma İlişkin Bilgi Notu 15.11.2019
11 Hekimi Yaralayan ve Tehdit Eden Saldırgan Adli Para ve Hapis Cezası İle Cezalandırıldı 14.11.2019
12 Hizmet Birleştirmesi Yoluyla Emekli Olan Emekli Sandığı Mensuplarının Davaları Olumlu Sonuçlanıyor 09.08.2019
13 Denetim süresinde suç işleyen saldırgana hapis cezası! 25.07.2019
14 Hekimi darp eden saldırganın beraat kararı bozuldu 25.07.2019
15 Hekime yönelik şiddet cezasız kalmadı 25.04.2019
16 Hekime Yönelik Şiddeti Öven Sosyal Medya Kullanıcılarını Cumhuriyet Savcılığı’na Şikayet 19.03.2019
17 Hizmet Birleştirmesi Yoluyla Emekli Sandığı Mensubu Olarak Emekli Olduğu Halde, “Son Defa Kamuda Çalışmadığı” Gerekçesiyle İlave Ödeme Yapılmayan Emekli Hekimler İçin Örnek Dava Dilekçesi 06.03.2019
18 Makam Tazminatı Aldığı Gerekçesiyle “İlave Ödeme” Yapılmayan Emekli Hekimler İçin Örnek Dava Dilekçesi 27.02.2019
19 Sabit Döner Sermaye İçin Kesilen SGK Primleri İade Edilmelidir! 21.02.2019
20 Emekli Hekimler İçin “İlave Ödeme” Konusunda Örnek Dava Dilekçesi 20.02.2019
21 Hekimi Bıçakla Tehdide Hapis Cezası! 08.02.2019
22 Yan Dal Uzmanı İçin Açtığımız Emsal Davada Olumlu Karar Verildi! 05.02.2019
23 Emekli Aylıklarına Yönelik “İlave Ödeme”nin Kapsamına Alınmayan Hekimlerin Dikkatine 17.01.2019
24 Hekime hakarete bir ceza daha! 10.12.2018
25 Hekime hakarete ceza verildi! 03.12.2018
26 Hekime şiddet cezasız kalmadı! 03.12.2018
27 Zorunlu Sigorta Poliçeleri Hakkında Önemli Duyuru 06.11.2018
28 İnternet Sitelerinden Çıkmak İçin İhtarname Örnekleri 12.10.2018
29 Hekime Şiddete Hapis ve Adli Para Cezası! 22.06.2018
30 Asistan Hekime Şiddet Cezasız Kalmadı! 22.06.2018
31 Çevre Ve Şehircilik İl Müdürlüğü'ne Yapılacak Online Tıbbi Atık Beyanı İçin de Son Gün 31 Mart! 29.03.2018
32 Zorunlu Mesleki Sorumluluk Sigortası Poliçelerinin Yenilenmemesi Sorunu Güncel Durum 10.08.2017
33 Aile Hekimlerinin Nöbet ve İş Bırakma Davalarına İlişkin Bilgi Notu 09.08.2017
34 “Sahte Doktor” Altuğ Aslan Adanur’a Verilen Ceza Kesinleşti! 19.07.2017
35 Tıbbi Atık Beyannameleri İçin Son Gün 21 Nisan 11.04.2017
36 E-Nabız Tebligatlarına Karşı İtiraz Dilekçesi 27.02.2017
37 Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği Hakkında Bilgi Notu 10.02.2017
38 OHAL Kapsamında Kapatılan Özel Sağlık Kuruluşu Ve Tıp Fakültelerinde Görev Yapan Hekimlere Ve Öğretim Üyelerine Önemli Duyuru 26.09.2016
39 Ohal Kapsamında Kapatılan Üniversitelerde Eğitim Gören Asistan Hekimlere Acil Ve Önemli Duyuru 07.09.2016
40 Uzman Hekimlerin Sürücü Adaylarının İlk Muayenesini Yapma ve Rapor Düzenleme Yetkilerini Kısıtlayan Yönetmelik Hakkında Yürütmenin Durdurulmasına Karar Verildi 01.08.2016
41 Eş Durumu Mazeretinin Kabul Edilmemesi Nedeniyle Açtığımız Davada Yürütmenin Durdurulmasına Karar Verildi 27.06.2016
42 Aile Hekimlerine Yönelik Olağan Dışı Denetimler Hakkında Bilgi Notu 24.05.2016
43 HSM Nöbetlerine İlişkin Bilgi Notu 12.04.2016
44 Cumartesi Nöbeti Davaları İçin Duyuru 25.01.2016
45 Sağlık Hizmeti Satın Alım Sözleşmesi’nin 14.8. Maddesini Yargıya Taşıdık 20.01.2016
46 Özel Hastanelerde Hekimler Aleyhine Çalışma Hakkını İhlal Eden Yönetmelik Hükümlerinin Yürütmesi Durduruldu 15.11.2015
47 Doktorlar Taşeronluğa Zorlanamaz 15.11.2015
48 Medula Kılavuzu’nun Acil Branşında Çalışmayı Kısıtlayan Maddesinin Yürütmesi Durduruldu 15.10.2015
49 13 Mart İş Bırakma Eylemine Katılan Aile Hekimleri İçin İtiraz Dilekçesi Örneği 13.10.2015
50 13 Mart İş Bırakma Eylemine Katılan, Kamu Hastanelerinde Ve Üniversitelerde Çalışan Hekimler İçin İtiraz Dilekçesi Örneği 13.10.2015