# Başlık Yayınlanma Tarihi
1 Okul Sağlığı Programı, Koruyucu Hekimlik Hizmetlerini Önemli Oranda Aksatıyor, Aile Hekimlerini Çaresiz Bırakıyor 20.03.2018
2 TTB Aile Hekimliği Kolu Genişletilmiş Toplantısı yapıldı 05.03.2018
3 Aile Hekimliğinde Ne Dediler, Ne Oldu? 27.02.2018
4 Birinci Basamakta Spora Katılım Belgesi Hazırlama Rehberi Yayımlandı 26.01.2018
5 Aile Hekimlerinin İzinleri Konulu Genel Yazıların Yürütmesi Durduruldu 28.12.2017
6 Okul Servis Araçları Yönetmeliği Yeniden Ele Alınmalıdır 20.12.2017
7 Doğum Bildiriminde Beyan Doğruluğunun Araştırılması Aile Hekimlerinin Görevi Değildir! 08.12.2017
8 Aile Sağlığı Merkezleri Rapor Merkezi, Aile Hekimleri Rapor Hekimleri Değildir! 05.12.2017
9 İşe Giriş Raporlarında Aile Hekimlerinin Sorumlulukları Başlıklı Broşür Yayımlandı 08.11.2017
10 İstanbul Aile Hekimliği Derneği (İSTAHED) Yönetimi Odamızı Ziyaret Etti 20.10.2017
11 TTB Aile Hekimliği Kolu, Evde Doğal Ölümlerde Defin Ruhsatı Düzenlenmesine İlişkin Rapor Hazırladı 18.10.2017
12 TTB Aile Hekimliği Kolu`ndan Açıklama: Aile Hekimliğinde Sorunlar Artıyor 02.10.2017
13 Aile Hekimleri Komisyonu’ndan Aile Hekimlerine Çağrı 21.09.2017
14 Aile Hekimlerinin Nöbet ve İş Bırakma Davalarına İlişkin Bilgi Notu 09.08.2017
15 Aile Hekimlerinin Hak Kayıplarına İzin Vermeyeceğiz! 14.06.2017
16 Aile Hekimliğinde İzinlerinde Karmaşa...Yama Politikaları Devam Ediyor 09.06.2017
17 Aile Hekimlerinden Sağlık Bakanlığı’na İstanbul Soruları 01.06.2017
18 Aile Hekimliği'nde Yeni Yönetmelik, Yeni Sorunlar... 22.05.2017
19 Aile Hekimlerinden 'İkinci Faz' İçin Uyarılar 25.04.2017
20 ‘Sürücü Adayları Ve Sürücülerde Aranacak Sağlık Şartları Çalıştayı’nın Sonuç Raporu Kitaplaştırıldı 13.03.2017
21 Aile Hekimlerinden 14 Mart’ta 5 Talep... 10.03.2017
22 Aile Hekimleri: Koruyucu Sağlık Hizmetleri Dayatmalara Tabi Olmamalı, Haklarımız Kısıtlanmamalı! 02.03.2017
23 Aile Hekimlerinin Ücretleri Düşürülüyor, Ek Görevler, Yeni Cezalar Getirilmek İsteniyor Kabul Etmeyeceğiz/İzin Vermeyeceğiz! 23.02.2017
24 TTB Aile Hekimliği Kolu: Görevimiz Toplum Sağlığı; Telefon Nöbeti Değil! 03.02.2017
25 Aile Hekimlerine Hafta Sonu Sürprizi! 07.01.2017
26 Aile Hekimlerine Yeni Birim Baskısı 28.12.2016
27 TTB, AHEF, Sendika ve Derneklerden Sağlık Bakanlığı'na Açık Çağrı 28.12.2016
28 Birinci Basamak Sağlık Örgütleri Toplantısı Yapıldı 08.12.2016
29 TTB Sürücü ve Adaylarında Aranacak Sağlık Şartları Çalıştayı Yapıldı 08.12.2016
30 Aile Hekimlerinden Sağlık Bakanlığı'na 'İkinci Faz' Sorusu 24.11.2016
31 Aile Hekimlerine Bugüne Kadar Verilen Nöbet Cezaları İptal Edildi 18.11.2016
32 Aile Hekimleri Sözleşme Taleplerini Belirledi 01.11.2016
33 TTB AHK 2016-2018 Sözleşme Dönemi Talepleri 01.11.2016
34 TTB Aile Hekimliği Kolu Yürütme Kurulu Seçimleri Yapıldı 20.10.2016
35 TTB Başkanından Aile Hekimlerine Kutlama 13.10.2016
36 Aile Hekimlerinin Asıl İşi Nöbet Değil, Koruyucu Sağlık Hizmetlerinin Güçlendirilmesidir 03.10.2016
37 Aile Hekimleri Zorunlu Nöbet Dayatmasına Karşı Sürdürdükleri Mücadeleyi Kazandı! 19.08.2016
38 Sıfır Nüfuslu Aile Hekimliği Birimleri Çalışma Barışını Bozuyor! 19.08.2016
39 Defin Ruhsatları İçinden Çıkılmaz Bir Hal Aldı 15.07.2016
40 Aile Hekimlerinin Şişli Direnişi Güçlü Devam Ediyor… 17.06.2016
41 Aile Hekimleri Komisyonu İlçe Toplantıları Sürüyor 03.06.2016
42 Birinci Basamak Sağlık Çalışanları Kazanılmış Çalışma Haklarından Vazgeçmeyecek! 27.05.2016
43 Aile Hekimlerinden Yeni Sağlık Bakanı’na Acil Çağrı! 26.05.2016
44 Aile Hekimlerine Yönelik Olağan Dışı Denetimler Hakkında Bilgi Notu 24.05.2016
45 Aile Hekimleri ASM-HSM’lerde Fazla Çalışma Dayatmalarına İzin Vermeyecek! 04.05.2016
46 10. Yılında Aile Hekimliği; Dikiş Tutmayan Sağlık Sisteminde Yama İşe Yarar Mı? 12.04.2016
47 HSM Nöbetlerine İlişkin Bilgi Notu 12.04.2016
48 Hasam Nöbetleri Fazla Çalışmadır, Nöbetlere Gitmeyeceğiz! 08.04.2016
49 Silivri Birinci Basamak Sağlık Çalışanları HSM'leri Değerlendirdi 07.04.2016
50 TOPLANTI DAVETİ: ASM ve TSM Çalışanlarına HSM 'de Acil Nöbetleri Başlıyor! 05.04.2016
51 Aile Hekimleri Halk Sağlığı Merkezleri Genelgesi İçin Acil Toplandı 30.03.2016
52 Aile Hekimliği Sil Baştan: Birinci Basamak Sağlık Hizmetleri Deneme Tahtasına Döndü 30.03.2016
53 TTB Heyeti, Aile Hekimlerinin Nöbet Cezaları İle İlgili Olarak Danıştay’da Görüşme Yaptı 30.03.2016
54 Aile Hekimleri Karadeniz Bölge Buluşması Gerçekleştirildi 30.03.2016
55 Aile Hekimleri ne Hastane Acillerinde ne de ASM’lerde Fazla Çalışma Dayatmalarına Boyun Eğmedi, HASAM’larda da Eğmeyecek! 14.03.2016
56 Aile Hekimlerinin Soruşturmaları İçin İstanbul Valiliği'ne Ziyaret 02.03.2016
57 Aile Hekimleri İki Yüze Karşı Direniş Yüzünü Tercih Etti 02.03.2016
58 ASM'lere Yüzde 100 Kira Artışına Tepki 29.02.2016
59 Aile Hekimleri Marmara Bölge Buluşması Toplantı Notları 29.02.2016
60 TTB Aile Hekimliği Kolu Marmara Bölge Toplantısı Yapıldı 24.02.2016
61 TTB Heyeti Sözleşme Fesihleri İçin Halk Sağlığı Kurumu Başkanı İle Görüştü 08.02.2016
62 Mersin’de Sözleşme Fesihlerini Durdurduk! 03.02.2016
63 TTB Aile Hekimliği Kolu 15 Ocak 2016 Tarihli Diyarbakır İzlenimleri 27.01.2016
64 Aile Hekimliği Örgütlerinden Ortak Ses : Fazla Ve Esnek Çalışma Dayatmalarına Karşı Direnişimiz Sürecek! 25.01.2016
65 Cumartesi Nöbeti Davaları İçin Duyuru 25.01.2016
66 Aile Hekimleri Toplantısına Davet 13.01.2016
67 Aile Hekimlerinin Direnişi Yeni Yılda Yeni Mücadele Yöntemleriyle Büyütülecek 07.01.2016
68 Aile Hekimlerinin Cumartesi direnişi sürecek! 18.09.2015
69 TTB Aile Hekimliği Kolu 1 Ağustos 2015 Genişletilmiş Yürütme Kurulu Toplantı Notları 09.08.2015
70 13 Mart G(Ö)REV Eylemi İçin Savunma Dilekçesi Örneği 08.06.2015
71 Birinci Basamak G(ö)REV Etkinliği Yüksek Katılımla Gerçekleştirildi 22.05.2015
72 Birinci Basamak Sağlık Hizmetlerinde 20-21-22 Mayıs Günleri Hizmet Üretmiyoruz 18.05.2015
73 Birinci Basamak Sağlık Çalışanları 20-21-22 Mayıs 2015 Tarihlerinde Ve Cumartesi Günleri Hizmet ÜRET(e)MEYECEK! 14.05.2015
74 Aile Hekimleri Ceza Ve Baskılara Önce 3 Günle Hayır Diyecek! 13.05.2015
75 Aile Hekimleri İçin Savunma Dilekçesi 24.02.2015
76 SES: Nöbet Genelgesi Geri Çekilsin! 12.02.2015
77 Aile Hekimlerinin Sigorta Priminin Yarısını Sağlık Bakanlığı Ödeyecek 12.02.2015
78 11 Şubat Günü Halk Sağlığı Müdürlüğü Önünde Olacağız! 06.02.2015
79 Toplum Sağlığı Merkezi ve Bağlı Birimler Yönetmeliği 05.02.2015
80 Baskılara Karşı İş Bırakmalar Kapıda, SES 11 Şubat’ta İş Bırakma Çağrısı Yaptı 22.01.2015
81 Aile Hekimlerinin Dikkatine 21.01.2015
82 Silivri Cumartesi Nöbetlerine Hayır Dedi, Temsilcilerini Belirledi 25.12.2014
83 Aile Sağlığı Merkezlerinde Nöbet Uygulaması ve İtiraz Dilekçesi 25.12.2014
84 ASM Nöbet Listesi Tebliğ Edilmeye Çalışılan Aile Hekimlerinin Dikkatine 22.12.2014
85 Türkiye Halk Sağlığı Kurumu’ndan, Aile Hekimlerine Bir Angarya Daha! Cumartesi Nöbeti… 22.12.2014
86 Nöbet Dayatmasına Karşı, 'Halk Sağlığı Eğitimleri' 22.12.2014
87 Aile Hekimleri Nöbet Uygulaması Yazı ve Dosyaları 20.12.2014
88 Aile Hekimleri Esnek ve Uzun Çalışmaya Karşı Direnmeye Kararlı 12.12.2014
89 TTB’den Halk Sağlığı Kurumu’na Aile Hekimliği Sözleşmeleriyle İlgili Yazı 10.11.2014
90 Eyüp, Nöbetlere ve Uzun Çalışmaya Geçit Vermeyecek! 04.11.2014
91 Beykoz Bölge Toplantısı Yoğun Gündemle Yapıldı 16.10.2014
92 Aile Hekimleri Uzun ve Esnek Çalışma Dayatmalarına Karşı Mücadele Etmeye Kararlı 16.10.2014
93 Aile Hekimleri Anadolu Yakasından Sağlık Bakanlığı'na Seslendi 09.10.2014
94 TTB Aile Hekimliği Kol Toplantısı 30.09.2014
95 İstanbul'da Aile hekimliği 4. yılını geride bıraktı 25.09.2014
96 Aile Hekimlerinin Dikkatine 29 Nisan Eylemi İçin Savunma Dilekçesi Örneği 07.08.2014
97 Toplantı Daveti: Nöbete Karşı Mücadelemiz Sürüyor! 10.06.2014
98 Aile Hekimlerine Getirilen Nöbet Uygulaması Çerçevesinde Oluşturulan Nöbet Listelerine İlişkin Bilgi Notu 22.05.2014
99 ASM Çalışanları Nöbetlere Gitmeyecek! 22.05.2014
100 Sorularla Aile Hekimliği Acil Nöbet Rehberi 20.05.2014
101 Aile Hekimliği Acil Nöbetleri Hakkında Önemli Duyuru 12.05.2014
102 ASM Çalışanları Nöbet Tutmamakta Kararlı! 30.04.2014
103 Birinci Basamak Sağlık Çalışanlarına Çağrımızdır! 20.04.2014
104 Aile Hekimlerine Getirilen Nöbet Uygulaması Çerçevesinde Acil Olarak Doldurulması İstenen Formlar Hakkında Bilgi Notu 17.04.2014
105 ASM Çalışanları Acil Nöbet Dayatmalarına Karşı 29 Nisan’da Eylem Kararı Aldı! 16.04.2014
106 İlçelerde Aile Hekimleri Toplantıları Başladı 30.01.2014
107 Aile Hekimliği Geçiş Dönemi Uzmanlık Eğitimi ve TUK Kararları Tartışıldı 29.01.2014
108 Aile Sağlığı Merkezleri Hekimlerin En Sık Şiddete Uğradığı Hastane Acillerine Rakip Olacak! 27.01.2014
109 TTB Aile Hekimliği Kolu Toplantı Notları ve Kararları 27.01.2014
110 Aile Hekimleri Acil Nöbet Dayatmalarına Karşı Kararlı 22.01.2014
111 Aile Hekimleri, Sağlık Bakanlığı’nın 8 Saat Açıklamalarına Karşı Mücadelelerini Yükselterek Sürdürecekler! 18.12.2013
112 Aile Hekimleri: “Bu Daha Başlangıç!” 05.12.2013
113 Aile Hekimleri, Bakanlığın Dayatmalarını Boşa Çıkarmaya Kararlı 13.11.2013
114 TTB Aile Hekimleri Kolu, Sağlık Bakanlığı'na Kırmızı Kart Gösterecek! 22.10.2013
115 ASM Çalışanları Güvenceli İş, İnsani Ücret Talebiyle Halk Sağlığı Müdürlüğü Önündeydi 24.09.2013
116 Aile Hekimliğinde Güncel Sorunlar Masaya Yatırıldı 17.09.2013
117 Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliği’ne Dava Açıldı! 28.03.2013
118 25.01.2013 Tarihli Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliği Hakkında Hukuki Değerlendirme 13.03.2013
119 Aile Hekimliği 2. Aşama Uyum Eğitimleri Raporu Açıklandı 12.12.2012
120 Aile Hekimliğinde Nasıl Bir Çalışma Biçimi Nasıl Bir Sözleşme İstiyoruz? Toplantısı Gerçekleştirildi 26.11.2012
121 Emekli Aile Hekimlerinin Sorunları Yargıya Taşındı, Hukuk Büromuz Tarafından Örnek Dava Açıldı 09.11.2012
122 Aile Hekimliğinde KBB Hastalıkları ve Baş Boyun Cerrahisi Kursu Gerçekleştirildi 05.11.2012
123 Aile Hekimliğinde KBB Hastalıkları ve Baş Boyun Cerrahisi Kursu 11.10.2012
124 Emekli Olup Aile Hekimliği Yapan Hekimler Toplandı 20.06.2012
125 Emekli Olup Aile Hekimliği Yapan Meslektaşlarımızın Yaşadığı Hak Kayıplarını Görüşmek Üzere Toplanıyoruz 18.06.2012
126 Aile Hekimleri,Bundan Sonrası İçin: ‘Aile Hekimliği Sistemi Kötüye Gidecek,Sorunlar Artacak’ Görüşünde 28.11.2011
127 Aile Hekimliği Birinci Basamağın Özelleştirilmesidir 01.11.2011
128 Aile Hekimliği Ödemeler Ve Sözleşme Yönetmeliği’ne İlişkin Değerlendirme 23.09.2011
129 Aile Hekimliği Uygulaması Keşke Reklamlardaki Gibi Olsa 21.07.2011
130 Aile Hekimliği Uygulamalarını İzleme Kurulu İl Sağlık Müdürlüğü'yle Görüştü 14.04.2011
131 Halihazırda Aile Hekimliği Yapan Dolayısıyla Zaten Belli Sayıda Hastaya Bakan Aile Hekimlerine Yeni Hasta “Zimmetleme”/ “Emanet Etme” Uygulaması Hakkında 04.04.2011
132 Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik’e İlişkin Hukuki Değerlendirme 31.03.2011
133 Aile Hekimliği Sözlesmelerinde Damga Vergisi Hakkında Duyuru 25.03.2011
134 Aile Hekimliği Uygulamasının Üç Ayı Değerlendirildi 22.02.2011
135 Kamu Kurum Ve Kuruluşlarında Görev Yapmaktayken, Aile Hekimliğini Tercih Eden Hekimlere Duyuru 11.02.2011
136 Aile Hekimliğinden Vazgeçip, Kamu Görevine Dönmek İsteyen Hekimlere Duyuru 23.01.2011
137 Sosyalleştirmeden Özelleştirmeye, Sağlık Ocağından Aile Hekimliğine 12.01.2011
138 Aile Hekimliği Uygulamaları İzleme Kurulu 3.Toplantısını Gerçekleştirdi 12.01.2011
139 Yoksullar Hekimsiz , Hekimler Güvencesiz İstanbul’da Yaşanan Aile Hekimliği Uygulamasında Gerçeklerle Yüzleşmenin Vaktidir! 11.01.2011
140 Aile Hekimliği Uygulamasında Gerçeklerle Yüzleşmenin Vaktidir! 11.01.2011
141 Aile Hekimliğinde Yaşanan Hekim Ve Vatandaş Mağduriyetinin Sorumlusu Sağlık Bakanlığı’dır 09.01.2011
142 Aile Hekimliği Ödemeleri ve Sözleşme Yönetmeliği Hakkında Hukuki Değerlendirme 06.01.2011
143 Aile Hekimliği Uygulamalarını İzleme Kurulu Toplandı 09.12.2010
144 İstanbul’da Birinci Ayını Dolduran Aile Hekimliği, Sağlık Hizmetlerini Felç Etti! 03.12.2010
145 İstanbul Aile Hekimliği Uygulamasında İlk Bir Haftada Sınıfta Kaldı 09.11.2010
146 İstanbul Aile Hekimliği Değerlendirme Toplantısı Yapıldı 05.11.2010
147 Almanya'da Aile Hekimliği Çöküyor 03.11.2010
148 Aile Hekimliği Uygulaması Yerinde İncelendi 03.11.2010
149 Aile Hekimliği Bilgilendirme 01.11.2010
150 İstanbul Aile Hekimliği Uygulaması Protesto Edildi 26.10.2010
151 Aile Hekimliğinde 345 Yer Boş Kaldı 12.10.2010
152 Yönetim Kurulumuz İl Sağlık Müdürlüğü İle Aile Hekimliği Ve Güncel Sağlık Sorunlarını Görüştü 08.10.2010
153 Aile Hekimliği Sürecinde Güncel Durum 01.10.2010
154 Kamu Görevi Olmayan Hekimler, Birçok Sorun Barındıran Boş Aile Hekimliği Pozisyonlarına Yerleştirildi 28.09.2010
155 Aile Hekimliği İzleme Kurulu Toplantısı Yapıldı 23.09.2010
156 İstanbul’da Aile Hekimliği Uygulaması Hastane Kapatarak Başlatılıyor! 27.08.2010
157 Aile Hekimliği Yerleştirmeleri Başladı 27.08.2010
158 15 Temmuzda Başlayacak Aile Hekimliği Seçme Ve Yerleştirme Öncesi Aile Hekimliği Forumu Gerçekleştirildi 27.08.2010
159 İstanbul Tabip Odası, Aile Hekimliği Sürecine İlişkin Toplantılar Gerçekleştiriyor 27.08.2010
160 İstanbul Tabip Odası Yönetim Kurulu Aile Hekimliği Sürecini Tüm Taraflarla Tartışmaya Başlıyor 27.08.2010
161 Aile Hekimliği Uygulaması, İstanbul’a Ağır Bedeller Ödetecek! 27.08.2010
162 Sağlık Bakanlığı İstanbul'da 30.10.2010 Tarihi İtibariyle Aile Hekimliği Uygulamasına Geçileceğini İlan Etmiştir 25.08.2010
163 Aile Hekimliği Trajedisinde Son Nokta 25.08.2010
164 Bakanlığın Aile Hekimliği İnadı Kırılacak Mı? 25.08.2010
165 Aile Hekimliği Durdurulsun 20.08.2010
166 Aile Hekimliği Uygulaması İstanbulda Ağır Bedeller Ödeticek 23.06.2010
167 Avrupa Genel Pratisyenler Birliği (UEMO) Başkanı Dr.Christina Fabian: Aile Hekimliği her derde deva değil 15.10.2005
168 Sağlık Bakanlığı'na Aile Hekimliği Uyarısı 24.08.2005