Aile Hekimleri Seçimlere Feda Olsun!

Aile Hekimleri Seçimlere Feda Olsun!

Sağlık Bakanlığı, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlık seçimlerine 4 gün kala halka şirin geleceğini düşündüğü bir mesajı göndererek aile hekimlerine ve diğer sağlık çalışanlarına yönelik giderek ...

Oku


İstanbul Kızamık Salgınına Hazır mı?

İstanbul Kızamık Salgınına Hazır mı?

İstanbul Tabip Odası Aile Hekimleri Komisyonu başta İstanbul’da görülen kızamık vakaları olmak üzere, birinci basamağı ilgilendiren gündemindeki konuları görüşmek üzere 14 Mayıs 2019, Salı günü ...

Oku


TTB Aile Hekimliği Kolu II. Aile Hekimleri Buluşması Antalya’da gerçekleştirildi

TTB Aile Hekimliği Kolu II. Aile Hekimleri Buluşması Antalya’da gerçekleştirildi

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Aile Hekimliği Kolu II. Aile Hekimleri Buluşması 22-24 Şubat 2019 tarihlerinde Antalya’da gerçekleştirildi. Türkiye’nin çeşitli illerinde görev yapan aile hekimlerinin buluştuğu ...

Oku


Aile Hekimlerine ‘Henüz Ödenemeyen’ Cari Giderler Enflasyonun Yarısını Bile Karşılamıyor!

Aile Hekimlerine ‘Henüz Ödenemeyen’ Cari Giderler Enflasyonun Yarısını Bile Karşılamıyor!

İstanbul Tabip Odası Aile Hekimleri Komisyonu (AHK), 2018 yılı Kızamık vaka artışlarıyla ilgili değerlendirme yapmak, TTB Aile Hekimliği Kolu’nun 22-24 Şubat 2019 tarihlerinde Antalya’da gerçekleştireceği ...

Oku


TTB Aile Hekimliği Kolu II. Aile Hekimleri Buluşması 22-24 Şubat’ta Antalya’da

TTB Aile Hekimliği Kolu II. Aile Hekimleri Buluşması 22-24 Şubat’ta Antalya’da

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Aile Hekimliği Kolu’nca düzenlenen II. Aile Hekimliği Buluşması 22-24 Şubat 2019 tarihlerinde Antalya’da gerçekleştirilecek.

Oku


TTB Aile Hekimliği Kolu Toplantı Tutanağı

TTB Aile Hekimliği Kolu Toplantı Tutanağı

12.01.2019 Saat: 15:00'da TTB Aile Hekimleri Kolu Yürütme kurulu toplantısı yapılmıştır.

Oku


TTB Aile Hekimliği Kolu 2019-2020 Sözleşme Dönemine İlişkin Taleplerimiz

TTB Aile Hekimliği Kolu 2019-2020 Sözleşme Dönemine İlişkin Taleplerimiz

Aile Sağlığı Merkezlerinde (ASM) çalışan hekim ve diğer sağlık çalışanlarına, kamu görevlisi statüsünde, toplu sözleşme ve grev hakkı içeren güvenceli/güvenli iş,güvenli çalışma koşulları ve çalışma ...

Oku


Aile Hekimlerinin Ücretleri Yarı Yarıya Azaldı, Aile Hekimleri Eriyen Ücretlerine Karşılık Yapılan Zam Oranına Tepkili

Aile Hekimlerinin Ücretleri Yarı Yarıya Azaldı, Aile Hekimleri Eriyen Ücretlerine Karşılık Yapılan Zam Oranına Tepkili

İstanbul Tabip Odası Aile Hekimleri Komisyonu (AHK), yüksek enflasyon karşısında açıklanan zam oranlarını değerlendirmek, TTB Aile Hekimliği Kolu’nun 22-24 Şubat 2019 tarihlerinde Antalya’da gerçekleştireceği ‘TTB-AHK ...

Oku


Aile Hekimlerinde risk değerlendirilmesi

Aile Hekimlerinde risk değerlendirilmesi

İstanbul Sağlık Müdürlüğünün, aile sağlığı merkezlerinde çalışanlara yönelik işçi sağlığı ve güvenliği yönünden risk analizinin 12 Kasım 2018 tarihine kadar yapılmasını isteyen 18/09/2018 tarih ...

Oku


Aile Hekimleri Formları

Aile Hekimleri Nöbet Uygulaması Yazı ve Dosyaları

TTB Aile Hekimliği Kolu

Aile Hekimliği Komisyonu Yönergesi

Aile Hekimliği 2018-2020 Sözleşme Talepleri

Aile Hekimliği 2. Aşama Uyum Eğitimleri Raporu

Defin ve Adli Hizmetleri Değerlendirme Raporu


Online Aidat Ödeme Sistemi

Aile Hekimliği İzleme Platformu