İşe Giriş Raporlarında Aile Hekimlerinin Sorumlulukları Başlıklı Broşür Yayımlandı

İşe Giriş Raporlarında Aile Hekimlerinin Sorumlulukları Başlıklı Broşür Yayımlandı

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Aile Hekimliği Kolu ve TTB İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Kolu tarafından hazırlanan “İşe Giriş Raporlarında Aile Hekimlerinin Sorumlulukları” başlıklı broşür ...

Oku


İstanbul Aile Hekimliği Derneği (İSTAHED) Yönetimi Odamızı Ziyaret Etti

İstanbul Aile Hekimliği Derneği (İSTAHED) Yönetimi Odamızı Ziyaret Etti

İstanbul Aile Hekimliği Derneği (İSTAHED) Yönetim Kurulu Üyeleri 17.10 .2017 tarihinde İstanbul Tabip Odası Yönetim Kurulu’nu ziyaret etmiş ve bir toplantı gerçekleştirilmiştir.

Oku


TTB Aile Hekimliği Kolu, Evde Doğal Ölümlerde Defin Ruhsatı Düzenlenmesine İlişkin Rapor Hazırladı

TTB Aile Hekimliği Kolu, Evde Doğal Ölümlerde Defin Ruhsatı Düzenlenmesine İlişkin Rapor Hazırladı

Aile hekimliği uygulamasının başlaması ile defin raporu (ölüm belgesi) düzenleme işi içinden çıkılmaz bir hal almıştır. Konuyla ilgili olarak Sağlık Bakanlığı’nın yayımladığı son yönetmelik, var ...

Oku


TTB Aile Hekimliği Kolu`ndan Açıklama: Aile Hekimliğinde Sorunlar Artıyor

TTB Aile Hekimliği Kolu`ndan Açıklama: Aile Hekimliğinde Sorunlar Artıyor

Türk Tabipleri Birliği Aile Hekimliği Kolu (TTB-AHK), aile hekimliği ve birinci basamak sağlık hizmetlerinde yaşananlarla ilgili basın toplantısı düzenledi. 30 Eylül 2017 Cumartesi günü TTB’de ...

Oku


Aile Hekimleri Komisyonu’ndan Aile Hekimlerine Çağrı

Aile Hekimleri Komisyonu’ndan Aile Hekimlerine Çağrı

İstanbul Tabip Odası Aile Hekimleri Komisyonu 19 Eylül 2017 tarihinde toplanarak, Sağlık Bakanlığı Yeni Teşkilat Yasası, Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliği, sonrasında yayınlanan Aile hekimliği birimleri ...

Oku


Aile Hekimlerinin Nöbet ve İş Bırakma Davalarına İlişkin Bilgi Notu

Aile Hekimlerinin Nöbet ve İş Bırakma Davalarına İlişkin Bilgi Notu

Bilindiği üzere 11.09.2014 tarihinde yayımlanarak yürürlüğe giren 6552 sayılı Torba Yasa, ASM çalışanlarına “aile sağlığı merkezlerinde ve toplum sağlığı merkezlerinde nöbet görevi” getirdi. Türkiye Halk ...

Oku


Aile Hekimlerinin Hak Kayıplarına İzin Vermeyeceğiz!

Aile Hekimlerinin Hak Kayıplarına İzin Vermeyeceğiz!

Türk Tabipleri Birliği Aile Hekimliği Kolu Yürütme Kurulu 11 Haziran 2017 tarihinde Ankara da olağan toplantısını gerçekleştirdi.

Oku


Aile Hekimliğinde İzinlerinde Karmaşa...Yama Politikaları Devam Ediyor

Aile Hekimliğinde İzinlerinde Karmaşa...Yama Politikaları Devam Ediyor

Silivri temsilciliğimiz 8 Haziran 2017 tarihinde Silivri’de çalışan birinci basamak hekimlerinin katılımıyla bir toplantı gerçekleştirdi. Silivri Öğretmen Evi’nde yapılan toplantıda,16 Mayıs 2017 tarihinde yayınlanan Aile ...

Oku


Aile Hekimlerinden Sağlık Bakanlığı’na İstanbul Soruları

Aile Hekimlerinden Sağlık Bakanlığı’na İstanbul Soruları

İstanbul Tabip Odası Aile Hekimleri Komisyonu, Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliği’nde yapılan değişikler, yıllık izinlerde yaşanan sorunlar başta olmak üzere, belirlenen gündemleri değerlendirmek amacıyla, 30.05.2017 Salı ...

Oku


Aile Hekimleri Formları

Aile Hekimleri Nöbet Uygulaması Yazı ve Dosyaları

TTB Aile Hekimliği Kolu

Aile Hekimliği Komisyonu Yönergesi

Aile Hekimliği Sözleşmeleri

Aile Hekimliği 2. Aşama Uyum Eğitimleri Raporu

Defin ve Adli Hizmetleri Değerlendirme Raporu


Online Aidat Ödeme Sistemi

Aile Hekimliği İzleme Platformu