Birinci Basamakta Spora Katılım Belgesi Hazırlama Rehberi Yayımlandı

Birinci Basamakta Spora Katılım Belgesi Hazırlama Rehberi Yayımlandı

Başta aile sağlığı merkezleri olmak üzere birinci basamak sağlık hizmeti veren hekimler, spora katılım amacıyla muayeneler yapmakta ve bu amaçla spora katılım belgesi düzenlemektedirler.

Oku


Aile Hekimlerinin İzinleri Konulu Genel Yazıların Yürütmesi Durduruldu

Aile Hekimlerinin İzinleri Konulu Genel Yazıların Yürütmesi Durduruldu

Davalı idare tarafından aile hekimlerine verilecek izinlere ilişkin olarak 05.05.2017 tarih 1236 sayılı Bakan Olurunu duyuran “Yargı kararlarının uygulanması” konulu tarihsiz genel yazı ve ...

Oku


Okul Servis Araçları Yönetmeliği Yeniden Ele Alınmalıdır

Okul Servis Araçları Yönetmeliği Yeniden Ele Alınmalıdır

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi ve TTB Aile Hekimliği Kolu, okul servis şoförleri ve okul servis rehber personellerine her yıl aile hekimliğinden rapor alma ...

Oku


Doğum Bildiriminde Beyan Doğruluğunun Araştırılması Aile Hekimlerinin Görevi Değildir!

Doğum Bildiriminde Beyan Doğruluğunun Araştırılması Aile Hekimlerinin Görevi Değildir!

5440 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu’nun 15. maddesinin yapılan ve sağlık personelinin takibi dışında doğan çocukların doğum bildiriminin sözlü beyanla yapılacağı ve her sözlü beyanın aile ...

Oku


Aile Sağlığı Merkezleri Rapor Merkezi, Aile Hekimleri Rapor Hekimleri Değildir!

Aile Sağlığı Merkezleri Rapor Merkezi, Aile Hekimleri Rapor Hekimleri Değildir!

İstanbul Tabip Odası Aile Hekimleri Komisyonu 04.12 2017 tarihinde yaptığı toplantıda, Aile Sağlığı Merkezlerinde (ASM) verilen raporlar, Sağlık Bakanlığı’nın Birinci Basamak ve ASM’lere yönelik planları ...

Oku


İşe Giriş Raporlarında Aile Hekimlerinin Sorumlulukları Başlıklı Broşür Yayımlandı

İşe Giriş Raporlarında Aile Hekimlerinin Sorumlulukları Başlıklı Broşür Yayımlandı

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Aile Hekimliği Kolu ve TTB İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Kolu tarafından hazırlanan “İşe Giriş Raporlarında Aile Hekimlerinin Sorumlulukları” başlıklı broşür ...

Oku


İstanbul Aile Hekimliği Derneği (İSTAHED) Yönetimi Odamızı Ziyaret Etti

İstanbul Aile Hekimliği Derneği (İSTAHED) Yönetimi Odamızı Ziyaret Etti

İstanbul Aile Hekimliği Derneği (İSTAHED) Yönetim Kurulu Üyeleri 17.10 .2017 tarihinde İstanbul Tabip Odası Yönetim Kurulu’nu ziyaret etmiş ve bir toplantı gerçekleştirilmiştir.

Oku


TTB Aile Hekimliği Kolu, Evde Doğal Ölümlerde Defin Ruhsatı Düzenlenmesine İlişkin Rapor Hazırladı

TTB Aile Hekimliği Kolu, Evde Doğal Ölümlerde Defin Ruhsatı Düzenlenmesine İlişkin Rapor Hazırladı

Aile hekimliği uygulamasının başlaması ile defin raporu (ölüm belgesi) düzenleme işi içinden çıkılmaz bir hal almıştır. Konuyla ilgili olarak Sağlık Bakanlığı’nın yayımladığı son yönetmelik, var ...

Oku


TTB Aile Hekimliği Kolu`ndan Açıklama: Aile Hekimliğinde Sorunlar Artıyor

TTB Aile Hekimliği Kolu`ndan Açıklama: Aile Hekimliğinde Sorunlar Artıyor

Türk Tabipleri Birliği Aile Hekimliği Kolu (TTB-AHK), aile hekimliği ve birinci basamak sağlık hizmetlerinde yaşananlarla ilgili basın toplantısı düzenledi. 30 Eylül 2017 Cumartesi günü TTB’de ...

Oku


Aile Hekimleri Formları

Aile Hekimleri Nöbet Uygulaması Yazı ve Dosyaları

TTB Aile Hekimliği Kolu

Aile Hekimliği Komisyonu Yönergesi

Aile Hekimliği Sözleşmeleri

Aile Hekimliği 2. Aşama Uyum Eğitimleri Raporu

Defin ve Adli Hizmetleri Değerlendirme Raporu


Online Aidat Ödeme Sistemi

Aile Hekimliği İzleme Platformu