Aile Hekimlerine Güvenlik Soruşturması Yargıdan Döndü

Aile Hekimlerine Güvenlik Soruşturması Yargıdan Döndü

Ağustos ayında, İstanbul’da görev yapan 15 aile hekiminin sözleşmesi, Güvenlik Soruşturması Değerlendirme Komisyonunda yapılan değerlendirmede alınan kararın olumsuz olduğu gerekçesiyle –öncesinde hiçbir bildirim yapılmaksızın, açıklama, ...

Oku


Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu  Aile Hekimleri Lehine Karar Verdi

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu Aile Hekimleri Lehine Karar Verdi

Aile hekimlerinin zorunlu cumartesi nöbetleri ve iş bırakma eylemlerine ilişkin davalar uzun yıllara yayılan bir seyir izledi.

Oku


Aile Sağlığı Merkezlerinde bina deprem güvenliği Sağlık Bakanlığı tarafından ayrım yapılmaksızın sağlanmalıdır

Aile Sağlığı Merkezlerinde bina deprem güvenliği Sağlık Bakanlığı tarafından ayrım yapılmaksızın sağlanmalıdır

İstanbul Tabip Odası Aile Hekimleri Komisyonu, İstanbul’da deprem sonrası hasar gören Aile Sağlığı Merkezi (ASM) binalarının durumunu, Sağlık Bakanlığı’nın yayınladığı rapor yönergesini, Şanlıurfa’da yapılacak Anne-Çocuk ...

Oku


Aile hekimlerinin hukuki hakları tartışıldı

Aile hekimlerinin hukuki hakları tartışıldı

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Aile Hekimliği Kolu, Diyarbakır Tabip Odası’nın katkılarıyla 28 Eylül 2019 tarihinde Diyarbakır Tabip Odası binasında "Aile Hekimlerinin Hukuki Hakları" başlığıyla tam ...

Oku


Sözleşmeleri Sorgusuz Sualsiz Feshedilen Aile Hekimlerinin Yanındayız

Sözleşmeleri Sorgusuz Sualsiz Feshedilen Aile Hekimlerinin Yanındayız

İstanbul’un farklı ilçelerindeki Aile Sağlığı Merkezlerinde çalışan, kamu personeli statüsünde olmayan aile hekimlerinin sözleşmelerinin hukuka aykırı olarak feshedilmesine karşı basın açıklaması yapıldı.

Oku


Basın Açıklamasına Davet: Sözleşmeleri Sorgusuz Sualsiz Feshedilen Aile Hekimlerinin Yanındayız!

Basın Açıklamasına Davet: Sözleşmeleri Sorgusuz Sualsiz Feshedilen Aile Hekimlerinin Yanındayız!

Geçtiğimiz hafta, İstanbul’un farklı ilçelerindeki Aile Sağlığı Merkezlerinde çalışan kamu personeli statüsünde olmayan aile hekimi meslektaşlarımıza hukuk kuralları yok sayılarak ve hiçbir haklı nedene dayanmayarak ...

Oku


Sözleşmeleri sorgusuz sualsiz feshedilen aile hekimleri işlerine geri dönmek için kararlı!

Sözleşmeleri sorgusuz sualsiz feshedilen aile hekimleri işlerine geri dönmek için kararlı!

İstanbul’un değişik Aile Sağlığı Merkezlerinde kamu personeli olmayan aile hekimi olarak çalışan meslektaşlarımıza, İstanbul Sağlık Müdürlüğü tarafından 16 Ağustos 2019 Cuma günü ...

Oku


Aile Hekimleri Seçimlere Feda Olsun!

Aile Hekimleri Seçimlere Feda Olsun!

Sağlık Bakanlığı, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlık seçimlerine 4 gün kala halka şirin geleceğini düşündüğü bir mesajı göndererek aile hekimlerine ve diğer sağlık çalışanlarına yönelik giderek ...

Oku


İstanbul Kızamık Salgınına Hazır mı?

İstanbul Kızamık Salgınına Hazır mı?

İstanbul Tabip Odası Aile Hekimleri Komisyonu başta İstanbul’da görülen kızamık vakaları olmak üzere, birinci basamağı ilgilendiren gündemindeki konuları görüşmek üzere 14 Mayıs 2019, Salı günü ...

Oku


Aile Hekimleri Formları

Aile Hekimleri Nöbet Uygulaması Yazı ve Dosyaları

TTB Aile Hekimliği Kolu

Aile Hekimliği Komisyonu Yönergesi

Aile Hekimliği 2018-2020 Sözleşme Talepleri

Aile Hekimliği 2. Aşama Uyum Eğitimleri Raporu

Defin ve Adli Hizmetleri Değerlendirme Raporu


Online Aidat Ödeme Sistemi

Aile Hekimliği İzleme Platformu