Özel Hekimlik Komisyonu Toplantısı

28 Haziran 2022, Salı Saat: 19:00 456

Etkinlik Başladı

Sayın Üyemiz,

Muayenehane ya da Özel Sağlık Kurumlarında çalışan hekimler olarak çok sayıda sorunla karşı karşıyayız. Mesleki ve maddi haklarımızda özellikle son 10 yılda önemli kayıplar yaşadık. Son dönemlerde yapılan “çalışma biçimlerine” dair yasal düzenlemeler ise hak kayıplarımızın giderek artacağını göstermektedir.

İstanbul Tabip Odası olarak tüm sorunlara karşı bugüne dek sizlerle birlikte mücadele ettik ve etmeye devam edeceğiz.

Önümüzdeki 2 yıl özel hekimlik alanında; çalışma biçimleri, çalışma güvencesi, sosyal haklarımız, etik ve deontolojik ihlaller odaklı mücadeleyi sürdürmek için İstanbul Tabip Odası Özel Hekimlik Komisyonu’nun yeniden yapılanması, çalışma programının oluşturulması ve hayata geçirilmesi hedeflenmektedir.

Bu nedenle Özel Hekimlik Komisyonu’nun ve çalışma programının oluşturulması yönünde yapılacak toplantıya katılımınızı bekler, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

İSTANBUL TABİP ODASI


Toplantı Bilgileri:

Tarih : 28 Haziran 2022 Salı
Yer : İstanbul Tabip Odası Sevinç Özgüner Toplantı Salonu 4. Kat Cağaloğlu/İstanbul
Saat: 19.00 – 21.00