Sağlık Krizi Ve Acil Servisler: Nedenler Ve Sonuçlar

24 Şubat 2024, Cumartesi Saat: 10:00 483

Etkinlik Başladı

Ülkemizde 2000’li yıllarda yürürlüğe giren Sağlıkta Dönüşüm Programı ile sağlık sistemindeki birçok sorunun yansıdığı merkezlerden en görünür olanı acil servislerdir. Dünyada sıra dışı konularda başvurulan aciller bu yolla sistemin açmazlarından biri haline gelmiştir.

Acil yoğunluğu her geçen yıl artmakla birlikte bu sene de aşırı başvurularla kendini göstermiştir. Birinci basamak sağlık hizmetlerine hak ettiği önemin verilmemesi, toplum tabanlı aile sağlığı hizmetlerinin geliştirilmemesi bu konuda önemli bir etkendir. Bunun yanında hastanelerde poliklinik randevularının 5 dakika ara ile verilerek ne hekimi, ne de hastaları memnun edebilmesi de ateşe körük olmuştur. Bunların sonucunda bazı hastaların çoklu başvuruları varken bazı hastaların ise poliklinik hizmetlerine ulaşamaması nedeniyle hastanelerin acil servisleri çoğunlukla tıbbi tanımına uygun olan acil hastaları değil poliklinik hastalarının başvurduğu ve çözüm aradığı yerler olmuştur. Bu durum hem sağlık çalışanlarını zorlayıp tüketmekte, hem de acil sağlık hizmetlerine gerçekten ihtiyacı olan hastaları engellemektedir.

Bununla birlikte acil servis hastalarının acil servislerden ilgili servis ve yoğun bakımlara sirkülasyonunda yaşanan sıkıntılar hastaların nitelikli sağlık hizmetine tam erişiminin uzun süreler aksamasına yol açmaktadır.

Ülkemizde yapılan adli muayenelerin büyük çoğunluğu acil servislerde yapılmaktadır. Acil servislerin hali hazırdaki aşırı iş yükü göz önüne alındığında söz konusu adli muayenelere yeterli özen gösterilememekte; bunun sonucunda hem yurttaşlar, hem de bu koşullarda yetersizlik duygusu yaşayan hekimler mağdur olmaktadır.

Ülkemizde özellikle son dönemde katmerleşerek artan Acil Servis başvuru yoğunluğunun nedenlerini, bu konuyla ilgili tüm bileşenlerimizle birlikte nelerin yapılabileceğini İstanbul Tabip Odası’nda konuşacağımız, sonuçların bildirge halinde sunulacağı "Acil Servis" sempozyumuna tüm sağlık çalışanları ve ilgililer davetlidir.

İSTANBUL TABİP ODASI
YÖNETİM KURULU

SEMPOZYUM PROGRAMI İÇİN TIKLAYIN