EMNİYET GÜÇLERİ HAKKINDA SUÇ DUYURUSU YAPILDI


  • Ağustos 24, 2010
  • 1664

DİSK, KESK, TMMOB ve TTB tarafından 1 Mayıs 2009 tarihinde düzenlenen İşçi Bayramı kutlamalarına katılmak üzere önceden kararlaştırıldığı gibi Şişli Etfal Hastanesi’nde buluşan hekimler ve sağlık emekçilerinden bir bölümü, kortejin yürüyüşe erken geçmesi nedeniyle korteje katılamamışlar, daha sonra da korteje katılmaları emniyet güçleri tarafından keyfi zor kullanılarak engellenmiştir.

Buna rağmen meslekdaşlarımız ve sağlık emekçileri emniyet güçleriyle tartışarak önce Şişli Etfal Hastanesi önündeki ve daha sonra Osmanbey’de kurulan barikatı aşmayı başarmışlar, ancak Pangaltı’da yeniden emniyet güçleri tarafından zorla durdurulmuşlardır. Meslekdaşlarımız emniyet güçlerine bu kutlamanın düzenleyicileri arasında TTB’nin de bulunduğunu ve kendilerinin bu kutlamalara katılmalarının engellenemeyeceğini söylemişler, fakat emniyet güçleri bu haklı taleplere cop ve gaz bombalarıyla yanıt vermişlerdir.

Bütün bu baskı ve zorbalıklara karşın kararlılıkla direnen ve yerlerinden kıpırdamayan meslekdaşlarımızın durumu, bu arada 1 Mayıs alanına çıkmış bulunan ve kutlamaları gerçekleştiren TTB heyeti tarafından duyulunca, başta TTB Merkez Konseyi Başkanı Dr. Gençay Gürsoy olmak üzere TTB ve İTO yöneticileri geri dönerek meslekdaşlarımıza ulaşmışlardır.

Burada emniyet güçleriyle yapılan tartışmalar sırasında, emniyet güçleri bu kez aralarında TTB Merkez Konseyi Sekreteri Dr. Eriş Bilaloğlu’nun da bulunduğu dört meslekdaşımızı gözaltına almak istemiş, ancak bu keyfi girişim TTB ve İTO yöneticileri tarafından engellenmiştir.

Bu arada korteje katılmaları engellenen meslekdaşlarımız, Türkiye işçi sınıfının ve emekçilerin 30 yıl aradan sonra yeniden 1 Mayıs alanını geri almayı başardığını öğrenince, sabah yaşadıklarını unutmuşlar ve büyük bir coşkuyla “her yer Taksim, her yer 1 Mayıs alanı” sloganı atmaya başlamışlardır. Ardından 1 Mayıs 1977’de sermaye tarafından katledilen 1 Mayıs şehitlerini anmak için saygı duruşunda bulunulmuş ve meslekdaşlarımız ve sağlık emekçileri gecikmeli de olsa kutlamalara katılabilmişlerdir.

Odamız emniyet güçlerinin bu keyfi tutumları hakkında suç duyurusunda bulunmuştur.


Bu HABERİ Paylaş!