HALKLARIN SAĞLIK HAREKETİ İSTANBUL’DA!


  • Ağustos 24, 2010
  • 2044

Bundan tam 31 yıl önce 6-12 Eylül 1978 tarihinde 134 üye ülkenin katılımıyla toplanan Alma-Ata Konferansı’nda, Dünya Sağlık Örgütü (WHO) ve UNICEF, “2000 yılında Herkes için Sağlık” hedefini belirlemiş ve bunu başarmak için Temel Sağlık Hizmetleri’ni en iyi araç olarak açıklamıştır.

Aradan geçen 31 yıl boyunca bu hedef gerçekleştirilemediği gibi ülkeler içinde ve arasında yaşanan sağlık eşitsizlikleri de giderek arttı. 1978 Alma Ata Deklarasyonunda tasarlanan evrensel, kapsamlı Temel Sağlık Hizmetleri’nin ilkelerini temel alan Halkların Sağlık Hareketi (People’s Health Movement) küresel bir ağ olarak kuruldu ve Herkes İçin Sağlık hedefini hayata geçirmek için mücadeleye başladı.

Halkların Sağlık Hareketi 21. yüzyılda tüm dünyada “Herkes İçin Sağlık” ana düşüncesiyle oluşan ve dünya çapında sağlık politikalarının oluşturulmasını, sağlığa ve sağlık hizmetine daha eşit ulaşımı, resmi, özel ve toplumsal örgütlenmelerin yönetime birlikte katılımını öngören bağımsız bir harekettir.

Halkların Sağlık Hareketi, sağlık hizmetine ulaşılabilirliğin altını oyan ve eşitliğin zorunlu ilkelerini tasfiye eden özelleştirmeler, kamusal sağlık hizmetlerine yatırım yapılmaması, sadece kar esasına dayalı sınırlı sayıda tedavi hizmetlerinin teşviki, çevrenin göz ardı edilmesi, sağlık işçilerinin kamudan özel sektöre oradan da zengin ülkelere göç etmesi gibi sonuçlar doğuran küresel düzeydeki neoliberal sağlık politikalarına karşı çıkmakta; halkların sağlık ve sosyal güvenlik hakkını savunmak, sağlık alanındaki eşitsizlikleri ve sağlık hakkı ihlallerini belgelemek ve buna karşı çıkmak için yerel, ulusal ve uluslararası düzeylerde geniş çaplı kampanyalar düzenlemektedir.

Herkese Sağlık/Güvenli Gelecek Platformu-İstanbul olarak; Halkların Sağlık Hareketi’ni daha yakından tanımak, Halkların Sağlık Bildirgesi ve Cuenca Bildirisi’nde çerçevesi çizilen mücadelenin küresel düzeyde örgütlenme deneyimlerini ve çalışmalarını farklı kıta ve ülkelerden gelen sağlık aktivistlerinden dinlemek ve birlikte değerlendirmek amacıyla düzenlediğimiz toplantıya katılımınızı bekliyoruz

HERKESE SAĞLIK/GÜVENLİ GELECEK PLATFORMU-İSTANBUL

Yer: İstanbul Tabip Odası Sevinç Özgüner Toplantı Salonu-Cağaloğlu
Tarih: 29 Nisan 2009 Çarşamba
Toplantı saati: 18.30-21.00
Kokteyl: 21.00-22.00

Not: Toplantıda simultane çeviri yapılacaktır.


Program

Açılış Konuşması : Dr. Hüseyin Demirdizen (Herkese Sağlık/Güvenli Gelecek Platformu)


Moderatörler: Prof. Ronald Labonte (Kanada, University of Ottowa)
    Prof. Zeki Kılıçaslan (İNSEV, İstanbul Tıp Fakültesi)

Konuşmacılar:

Prof. David Sanders (Güney Afrika, University of the Western Cape )

Halkların Sağlık Hareketi (PHM)’ne Giriş: Amaçları, hedefleri ve yapısı.
 
Dr. Dave McCoy (İngiltere, University College London )

Alternatif Dünya Sağlık Raporu ve Küresel Sağlık Gözetimi (GHW2)
 
Doç.Dr. David Legge (Avustralya, La Trobe University )

Sağlık Aktivisti Yetiştirme: Uluslararası Halk Sağlığı Üniversitesi (IPHU) Deneyimi

Denise Nascimento&Camila Giugliani (Brezilya, Federal University of Rio Grande do Sul )

Ülke Örgütlenmesini İnşa Etmek: PHM Brezilya Deneyimi
 
Dr.Lanny Smith (ABD, Özgür Tıp Örgütü)

Koalisyon İnşası: PHM ABD ve IPHU Atlanta Deneyimi


Sorular, katkılar; değerlendirme.


Bu HABERİ Paylaş!