MİTİNGE ÇAĞRI "KÜRESEL ISINMA, VAKTİMİZ AZALIYOR"

Dünyamızın sıcaklığı hızla artıyor. Bu sıcaklık artışı doğal değil. İnsan faaliyetlerinin ürünü. Sıcaklık artışından gezegenimiz ve tüm canlı yaşamı etkilenecek. Dünyayı kurtarmak için çok kısa zamanda fosil yakıt kullanmaktan vazgeçmek, güneş ve rüzgar enerjisine dönmek, toplu taşımacılığa geçmek lazım. Bunun için gerekli teknoloji ve para var. Sokağa çıkıp bu talepleri hep birlikte haykıralım.

25 Nisan 2009, KÜRESEL ISINMAYA KARŞI

YÜRÜYÜŞ, MİTİNG ve KONSER, Saat 13:00'da

Tepe Nautilius önünde buluşuyoruz.

KONSER: ZEYNEP CASALİNİ, MARSİS, TANER

ÖNGÜR ve SERAP YAĞIZ'dan güneş şarkılarıAra

Twitter'da İstanbul Tabip Odası