BAŞSAĞLIĞI

TTB  Merkez Konseyi Genel Sekreteri Dr. Eriş Bilaloğlu babasını yitirmiştir. Kendisinin ve ailesinin acısını paylaşıyor, başsağlığı diliyoruz.

İSTANBUL TABİP ODASI YÖNETİM KURULUAra

Twitter'da İstanbul Tabip Odası