BÜRO EMEKÇİLERİNİN YANINDAYIZ


  • Ağustos 24, 2010
  • 1704

"Sağlıkta Dönüşüm Programının sağlık alanında çalışan içinde hekimler, dişhekimleri ve eczacılarında bulunduğu büro emekçilerine  sürgün, geçici görevlendirmeler şeklinde yansımasına karşı;  hak kayıplarının giderilmesi, insanca bir ücret ve eşit işe eşit ücret talebi ile Büro Emekçileri Sendikası (BES) tüm Türkiye'de yarım gün iş bırakma eylemi yaptı.
 
İstanbul Tabip Odası bu eylemi desteklerken bundan sonraki süreçte de Büro Emekçileri Sendikası (BES) ile birlikte mücadele edeceğini açıkladı."


Bu HABERİ Paylaş!