OKMEYDANI'NDA HEKİME ŞİDDET

1 Nisan 2009 tarihinde Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi 5. Cerrahi Kliniği asistanlarından bir meslektaşımız  hasta yakınları tarafından darp edilmiştir.
Olay sırasında çıkan arbedede bir başka asistan meslekdaşımız ve hasta yakınları da yaralanmışlardır.

Sağlıkta Dönüşüm Programı'nın doğrudan bir sonucu olan hekime ve sağlık personeline şiddet olayları özellikle Sosyal Güvenlik Yasası'nın yürürlüğe girmesiyle beraber katlanarak artmaktadır. Bu olay, 2009 başından beri Odamıza intikal eden 7. hekime şiddet vakasıdır.

Hastalar ve yakınları ile hekimlleri ve sağlık personelini karşı karşıya getiren Hükümet, şimdi bu olaylar karşısında seyirci kalmaktadır.

İstanbul Tabip Odası ve SES Şişli Şubesi, gerek meslektaşımız' ın ve gerekse diğer sağlık çalışanlarının uğradığı şiddeti kınamak üzere 2 Nisan 2009 tarihinde saat 12.30'da Okmeydanı EAH Acil Servis önünde bir basın açıklaması düzenleyeceklerdir. Bütün hekimlerimizi basın açıklamasına katılmaya ve hekimlere ve sağlık çalışanlarına yönelik şiddeti kınamaya çağırıyoruz.Ara

Twitter'da İstanbul Tabip Odası