ERGENEKON TUTUKLULARININ SEVK VE TEDAVİ SÜREÇLERİNDE HEKİM HATASI YOKTUR


  • Ağustos 24, 2010
  • 1573

Ergenekon Davası kapsamında yargılanan bazı emekli askerlerin GATA’ya sevki ve tedavileriyle ilgili olarak, hekimler hakkında açılan soruşturmalar ve verilen cezalarla ilgili olarak Odamız Yönetim Kurulu’nca yürütülen incelemenin sonuçları 26.03.2009 tarihinde yapılan bir basın toplantısıyla kamuoyuna duyuruldu.

Basın toplantısına Odamız Başkanı Prof. Dr. A. Özdemir Aktan ve Genel Sekreter Dr. Hüseyin Demirdizen katıldı.

Dr. Demirdizen yaptığı konuşmada, hekimlerin, politik kavgalarda taraf haline getirilmeye, hekim kararlarının etki altına alınmaya çalışıldığına dikkat çekti ve bu baskı ortamının hekimlik mesleğinin özerkliğini tehdit ettiğini vurguladı. Dr. Demirdizen soruşturmalara esas oluşturan Adalet Bakanlığı genelgesinin 2007 yılının başından beri yürürlükte olduğunu, ancak yetkililerin son dönemde bu genelgeyi gündeme getirdiğine dikkat çekti.

Dr. Özdemir Aktan ise ön inceleme raporunu basınla paylaşmadan önce yaptığı konuşmada, hekimlerin karşılarına gelen her hastaya hasta olarak davranma zorunluluğu olduğunu, ancak yaşanan toplumsal gerilimler, yürütülen soruşturmalar sebebiyle hekimlerin mesleklerini sürdürmede sıkıntılar yaşadığını belirtti. Dr. Aktan, aksayan sağlık sisteminin faturasının bu süreçte de hekimlere çıkartıldığını, hekimlerin baskı altına alındığını, hekimlik mesleğini rahatça yerine getiremediğini vurguladı. Haklarında soruşturma açılan hekimlere verilen cezaların gerekçelerinin dahi henüz ortada olmadığına dikkat çeken Dr. Aktan, Odamızca yürütülen ön incelemede sevk ve tedavi işlemlerini yürüten hekimlerin mesleki, etik açıdan bir kusurlarına rastlamadıklarının altını çizdi.


Bu HABERİ Paylaş!