İŞ, CAN, GELİR, MESLEKİ BAĞIMSIZLIK GÜVENCEMİZ İÇİN


  • Ağustos 24, 2010
  • 1674

TTB’nin çağrısıyla ülke genelinde yürütülen “İş, Can, Gelir ve Mesleki Bağımsızlık Güvencesi, Herkese Eşit, Ücretsiz Sağlık Güvencesi İçin Acil Eylemdeyiz” etkinliği İstanbul’da da pek çok sağlık kurumunda hayata geçirildi.

Okmeydanı, Göztepe, Haseki, Bakırköy Ruh ve Sinir, Şişli Etfal Hastaneleri, İstanbul Tıp Fakültesi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi … Hekimler, hemşireler, eczacılar, dişhekimleri, veteriner hekimler, tüm sağlık çalışanları 12 Mart Perşembe sabahı 8’den itibaren çalıştıkları kurumların acil servisleri önlerinde, başhekimlik binası önlerinde toplanmaya başladılar. Ardından “Ümüğümüz Sıkılmadan Sağlık İçin Acil Eyleme” başlıklı, İstanbul Tabip Odası, SES İstanbul Şubeleri, İstanbul Eczacı Odası, İstanbul Veteriner Hekimler Odası, İstanbul Dişhekimleri Odası ve Devrimci Sağlık-İş imzalı basın bildirisi okundu.

İstanbul’daki etkinliklerin merkez noktası Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi oldu. Okmeydanı’ndaki “Acil Eylem”e, sendika, emek ve meslek örgütlerinin yöneticilerinin, sağlık çalışanlarının yanı sıra vatandaşlar da katıldı. Sabah 8’de Başhekimlik binası önünde bir araya gelen yaklaşık 300 kişi, saat 9’da, “SAĞLIK HAKKI, İŞ, CAN, GELİR, MESLEKİ BAĞIMSIZLIK GÜVENCESİ İÇİN BİRLEŞİK MÜCADELEYE” pankartının arkasında toplandı ve basın bildirisinin okunmasının ardından polikliniklere doğru yürüyüş gerçekleştirdi. Polikliniklerin önünde TTB Başkanı Prof. Dr. Gençay Gürsoy ve SES Genel Mali Sekreteri Dr. Köksal Aydın birer konuşma yaptılar. Yapılan konuşmalarda, Hükümetin ve Sağlık Bakanlığı’nın sağlık alanında ısrarla uygulamaya soktuğu Sağlıkta Dönüşüm Programı’nın tam bir yıkım programı olduğu dile getirildi. Sağlığın alabildiğine ticarileştirildiği, piyasa koşullarına mahkum edildiği ve gerek sağlık çalışanlarının gerekse vatandaşın mağduriyetinin arttığı vurgulandı. 14 Mart günü gerçekleştirilecek Sağlık Hakkı Yürüyüşü’nün çağrısı yapıldı. Eylemde “AKP Sağlığa Zararlıdır”, “Herkese Eşit, Ücretsiz Sağlık”, “Hastaneler Halkındır Satılamaz”, “Darwin 200 yaşında, Yaşasın Bilim, Aydınlanma” gibi sloganlar atıldı. Hasta ve hasta yakınlarının eyleme desteği yoğun oldu.

Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi ise Anadolu Yakası’ndaki “Acil Eylem”lerin merkez noktası oldu. Sağlık çalışanları sabah 8’de Merdivenköy Polikliniği önünde bir araya geldiler. Basın bildirisinin okunmasının ardından, sağlık çalışanlarının yaşadığı sorunlar ve taleplerimiz dile getirildi. Eylemde “Herkese Eşit, Parasız Sağlık”, “Şiddete, Baskıya Son”, “Sağlık Haktır Satılamaz” gibi sloganlar atıldı.

Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’nde ise “ACİL EYLEMDEYİZ” yazılı afişlerin asılmasına Başhekimlikçe izin verilmemesi protesto edildi. Sağlık çalışanları sabah 8’de Ayaktan Tedavi Ünitesi önünde buluştular. “ACİL EYLEMDEYİZ” afişlerini ve diğer dövizleri açarak başhekimlik önüne dek yürüdüler ve ülke genelinde yapılan bir etkinliğe ilişkin bu engellemeyi protesto ettiler.

“ACİL EYLEMDEYİZ” etkinliği diğer kurumlarda da sağlık çalışanlarını buluşturdu ve ortak taleplerin, kaygıların, tepkilerin canlı bir şekilde dile getirilmesine zemin sağladı. Yapılan etkinliklerde 14 Mart Cumartesi günü Tünel’den Taksim’e gerçekleştirilecek “SAĞLIK HAKKI YÜRÜYÜŞÜ”nün de duyurusu yapıldı ve bugününe, geleceğine, sağlıklı yaşam, güvenli gelecek talebine sahip çıkan herkese birlikte mücadele çağrısı yapıldı.


Bu HABERİ Paylaş!