50/D’Lİ BİLİM EMEKÇİLERİNİN YANINDAYIZ


  • Ağustos 24, 2010
  • 1559

5 Mart akşamı İstanbul Üniversitesi 12 Eylül sonrasının en katılımlı öğretim görevlisi eylemine sahne oldu. Neredeyse bütün yüksek lisans ve doktora öğrencisi bilim emekçilerinin katıldığı ve İstanbul Tabip Odası’nın da desteklediği eylem 6 Mart sabahına kadar sürdü.

50/D ile istihdam edilen ve eğitim sürelerinin sonunda üniversite ile ilişkileri kesilen bilim emekçileri, aylardır “doktoralı işsiz olmayacağız” slaganı ile sürdürdükleri mücadele, YÖK ile hafta başında yapılan müzakerelerin çıkmaza girmesiyle yeni bir boyut kazandı.

5 Mart’ta saat 16’da İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü bahçesinde toplanan bilim emekçileri, mücadelelerinin gelinen aşamadaki durumunu tartıştılar. Saat 19.30’da Rektörlük ana kapısına doğru yürüyüşe geçen bilim emekçilerini, ana kapı önünde, alana Beyazıt meydanından gelen aralarında Odamızın da bulunduğu meslek odaları, sendikalar ve demokratik kitle örgütlerinin bulunduğu kalabalık bir topluluk ve Vezneciler tarafından gelen üniversite öğrencileri karşıladı.

Beyazıt meydanında yapılan basın açıklaması ve meslek odaları, sendikalar, demokratik kitle örgütleri ile ATV direnişçilerinin konuşmaları ardından bilim emekçileri Fen Fakültesi’ne doğru trafiği de kapatarak sloganlarla yürüyüşe geçtiler. Polisin yolu açmazlarsa müdahale edileceği uyarılarına, bilim emekçilerine müdahale etmenin kolay olmayacağını söyleyen öğretim görevlileri, yürüyüşlerini Fen Fakültesi’nde sonlandırdılar.

Daha sonra Cemil Birsel anfisinde toplanan emekçiler, sabaha kadar sürdürecekleri eylem için yapılan programa katıldılar. Programda 50/D’li bilim emekçilerinin mücadelelerini anlatan bir gösterinin ardından tiyatro ve müzik toplulukları sahne aldı. Gecenin çok geç saatlerine kadar eğlenen ve sorunlarını tartışan bilim emekçileri, 12 Eylül ile üniversitenin üzerine serilen ölü toprağını silkip attılar.

Eylemin diğer bir dikkat çeken yanı ise öğretim üyelerinin ve üniversite öğrencilerinin öğretim görevlileri ile dayanışmasıydı. Kendilerini doğrudan ilgilendirmemesine rağmen 50/D’li bilim emekçilerini mücadelelerinde yalnız bırakmayan öğretim üyeleri ve öğrenciler, bu eylemle İstanbul Üniversitesi’nin eski mücadele geleneklerinin canlandırılmasına katkıda bulundular.


Bu HABERİ Paylaş!