GÜVENLİ ORTAMLARDA GÜVENCELİ ÇALIŞMA TALEBİMİZE DİKKAT ÇEKMEK İÇİN 4 MART ÇARŞAMBA GÜNÜ TIBBİ MASKEYLE ÇALIŞIYORUZ


  • Ağustos 24, 2010
  • 1637

Bilindiği gibi sağlık çalışanları ve hekimler olarak, birçok risk ve meslek hastalığına yol açan ortamlarda çalışmak zorunda bırakılıyoruz. Çalıştığımız ortamlar, şiddetten gürültüye, aydınlatmadan kötü havalandırmaya, kan ve kan ürünleriyle bulaşan hastalıklara kadar çok sayıda riski barındırmaktadır.
 
Bu konudaki ayrıntılı talepler TTB Merkez Konseyi'nce 25 Eylül 2008'de yapılan görüşmede Sağlık Bakanı'na iletilmiş ve konunun takipçisi olacağımız bildirilmiştir. Açıktır ki, işyeri sağlık birimleri kurulması için bir yönetmelik çıkarılması ve kurulan işyeri sağlık birimlerinin alınması gereken önlemler, periyodik muayeneler vb. konusunda sistemli bir çalışma yürütmesi yaşadığımız riskleri, sorunları önemli ölçüde azaltacaktır. Sağlık Bakanlığı’nın konuyla ilgili bir yönetmelik çıkartmasının önünde Bakan'ın iradesi dışında hiçbir engel bulunmamaktadır.
 
Güvenli ortamlarda, güvenceli çalışma talebimizi gündemde tutmak ve yetkilileri somut adımlar atmaya zorlamak amacıyla "TIBBİ MASKEYLE ÇALIŞIYORUZ" etkinliği gerçekleştirilecektir. Söz konusu etkinlik 4 Mart Çarşamba günü bütün sağlık çalışanlarının tıbbi maskeyle çalışması şeklinde gerçekleştirilecektir.
 
Yine konuyla ilgili olarak, İstanbul Tabip Odası, Devrimci Sağlık-İş Sendikası ve SES İstanbul Şubeleriyle ortak bir etkinlik gerçekleştirilecektir:
 
4 Mart Çarşamba günü 12.30'da Ayasofya Müzesi önünde buluşulacak ve İl Sağlık Müdürlüğü'ne yürünecektir.
 
Tüm meslektaşlarımızın güvenli ortamlarda, güvenceli çalışma talebine destek vereceğine inanıyor, çalışmalarınızda başarılar diliyoruz.
 
İSTANBUL TABİP ODASI


Bu HABERİ Paylaş!