İSTANBUL ÜNİVERSİTESİNDE SAĞLIKTA DÖNÜŞÜM PANELİ

Eğitim-Sen'in daveti üzerine 12 Şubat 2009 tarihinde İstanbul Üniversitesi çalışanlarına yönelik olarak düzenlenen Sağlıkta Dönüşüm paneline Odamızı temsilen Dr.Akif Akalın katıldı.

sunumdan sonra yapılan tartışmalarda Sağlıkta Dönüşüm Programına karşı örgütlü mücadelenin önemi vurgulandı.

Sunum İçin Tıklayınız.Ara

Twitter'da İstanbul Tabip Odası