YEMEK GENELGESİ GERİ ÇEKİLSİN


  • Ağustos 24, 2010
  • 1745

Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü'nün Mart 2008 tarihinde yaptığı yiyecek yardımı konulu genelge ile Yataklı Tedavi Kurumlarında çalışanların yemek maliyetinin yarısından az olmamak kaydıyla bedel ödeyerek yararlandırılmaları belirtilmiştir. Geçen süre boyunca başta sendikalar olmak üzere sağlık çalışanları konuya ilişkin tepkilerini gündeme getirdiler.


Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi, konuyu her sağlık çalışanından belli bir paranın kesilmesinin ötesinde bir hak mücadelesi olarak değerlendirmektedir. Kesilen ücretlerin zaman içerisinde giderek artacak olmasıyla birlikte, çalışanlara hemen her şeyin paralı hale getirilmesi de söz konusu olacaktır. Lojman, kreş, servis vb. taleplerin dile getirilmesi gerekirken yemeğin ücretli olması kabul edilemez. Bu nedenle "yemek genelgesi geri çekilsin" etkinliği yapılması kararlaştırılmıştır. Bu amaçla, 11 Şubat 2009 günü öğle saatinde yemekhanelerde açıklama yapılacak ve Maliye Bakanlığı'na çalışanlar adına temsilciler tarafından faks çekilecektir.


Bu HABERİ Paylaş!