Derbent Buluşması 12-13 Haziran Tarihinde Gerçekleşti


  • Haziran 24, 2010
  • 612

İstanbul Tabip Odası Başkanı Dr. M.Taner Gören’in açılış konuşması ile başlayan buluşmaya tüm yönetim kurulu üyeleri, onur, denetleme kurulu ve TTB delegeleri ile komisyon ve kurulların üyelerinden oluşan 50 kişi katıldı.

İlk günkü oturumda İTO Büro çalışmaları tanıtılarak bürolarla ilgili sorunlar tartışıldı. Sonrasında ise Sağlıkta Dönüşüm Programı’nın kamuya ve özel sektöre yansımaları birer sunu eşliğinde tartışmaya açıldı.

İkinci gün ise komisyonların çalışma alanları ile ilgili sorunlar gündeme alınarak tartışıldı. Son oturumda ise İTO Genel Sekreteri Dr. Ali Çerkezoğlu yaptığı değerlendirmesinde toplantı sonuçlarını çok önemsediklerini bildirerek buradan çıkacak raporun önümüzdeki dönem çalışma programının çatısını oluşturacağını bildirdi.

Dr. Çerkezoğlu, önümüzdeki dönemin daha çok müzakere değil mücadele ile geçeceğinin işaretlerini aldığını söyleyerek, odanın tüm hekimlerin özlük haklarındaki kayıpları önlemek için etkin bir mücadele örgütleyeceği muştusunu verdi. İTO’nın yönetiminin 80 yılı aşan tarihi birikiminden ve 30000 üyesinden aldığı % 80 destekle mücadelesini sürdüreceğini söyleyerek oturumu kapatmak için sözü oda başkanı Dr. M. Taner Gören’e verdi.

Dr. Gören yoğun gündeme rağmen göz doldurucu sunular ve bunları tamamlayan tartışmalarla Türkiye Sağlık Ortamının röntgenin çekildiğini, odanın 30000 hekimden aldığı güçle İstanbul Tabip Odası’nın hekimlerin aleyhine olan her uygulama ve değişikliğin sonuna kadar karşısında olacaklarını ve hekimler için DOĞRU ADRES’in İstanbul Tabip Odası olduğunu bildirerek meslek örgütüne sahip çıkmanın tam zamanı olduğunu söyledi.


Bu Haberi Paylaş!