YEMEK HAKKIMIZ GASPEDİLEMEZ


  • Ağustos 24, 2010
  • 1810

Maliye Bakanlığı’nca başlatılan; kamu kurumlarında çalışanlardan yemek ücreti alınması uygulamasına yönelik tepkiler büyüyor. Üniversite hastanelerinden sonra devlet hastanelerinde de yemeklerden ücret alınmaya başlanması sağlık çalışanlarının ortak tepkisiyle karşılandı.

Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi çalışanları bu durumu protesto etmek için 15 Ocak 2009 Perşembe günü hastane bahçesinde bir basın açıklaması gerçekleştirdiler. “Ücretsiz Yemek Hakkımızdır, Hakkımızı Yedirmeyeceğiz” başlığıyla gerçekleştirilen basın açıklamasına hekimler ve sağlık çalışanlarının ilgisi yoğun oldu. Etkinliğe Odamızı temsilen Genel Sekreter Dr. Hüseyin Demirdizen katıldı. Demirdizen yaptığı konuşmada, daha önce tamamı genel bütçeden karşılanan yemek bedellerinin, yemek hizmetinin taşeron şirketlere devredilmesi sonrasında döner sermayeden karşılanır hale getirildiğini, maliyetin de sağlık çalışanları üzerine yıkıldığını belirtti ve ücretsiz yemek hakkından vazgeçilmeyeceğini vurguladı.


Bu HABERİ Paylaş!