TEMSİLCİLER KURULUMUZ TOPLANDI

 

Temsilciler Kurulu 6 Ocak 2009 tarihinde aylık olağan toplantısını yapmak üzere toplandı. Gündemin ardından Araştırmacı Yazar Gaye Yılmaz, aralarında Odamızın da bulunduğu meslek odaları, sendikalar ve demokratik kitle örgütleri ile siyasi partilerin biraraya gelerek oluşturduğu Suyun Ticarileştirilmesine Hayır Platformu hakkında bir sunum yaptı.

Toplantı tutanaklarına web sayfamızdan ulaşılabilir.Ara

Twitter'da İstanbul Tabip Odası