Çocuk Gözüyle Doktorlar ve Sağlık Resim Yarışması


 • Ocak 15, 2024
 • 421

14 MART TIP HAFTASI

ANASINIFI İLK VE ORTAOKULLARI

RESİM YARIŞMASI KOŞULLARI

KONU: “ÇOCUK GÖZÜYLE DOKTORLAR ve SAĞLIK”

AMAÇ: İlköğretim öğrencilerinin sağlık alanına ilgilerini çekmek, sağlıkla ilgili duygu ve düşüncelerini çeşitli yayın organları vasıtasıyla hekimlere ve topluma iletmek.

YARIŞMA TÜRÜ: Resim yarışması

KATILIM KAPSAMI: Yarışmaya katılım beş kategoride olacaktır;

 1. Kategori:      İlköğretim anasınıfını kapsamaktadır.
 2. Kategori:      İlköğretim 1. ve 2. sınıfları kapsamaktadır.
 3. Kategori:      İlköğretim 3. ve 4. sınıfları kapsamaktadır.
 4. Kategori:      İlköğretim 5. ve 6. sınıfları kapsamaktadır.
 5. Kategori:      İlköğretim 7. ve 8. sınıfları kapsamaktadır.

KURALLAR:

 1. Çalışma tekniği serbesttir.
 2. Resim boyutları en az 25x35 cm ve en fazla 35x50 cm olmalıdır.
 3. Her öğrenci en fazla bir adet resim ile katılabilir.
 4. Resimler paspartusuz olacaktır. Paspartulu resimler değerlendirmeye alınmayacaktır.
 5. Resmin arka kısmında öğrencinin adı ve soyadı, okul adı, sınıfı ve okul numarası yazılı olacaktır.
 6. Öğrenci velisinin yarışmaya katılım için açık rıza onayının resim ile birlikte teslim edilmesi gerekir.
 7. Resimler; katılımcı, katılımcı velisi veya okulu tarafından İstanbul Tabip Odası’na en geç 02 Şubat 2024 tarihinde teslim edilecektir.
 8. Dereceye girenlere başarı belgeleri ve ödülleri 14 Mart Tıp Hastası Resim Sergisi açılış töreninde verilecektir. Törenle ilgili program kazanan katılımcıya bildirilecektir.
 9. Ödül kazanan resimler 13 Şubat 2024 tarihinden itibaren iki yıl süre ile telif hakları sahibinde kalmakla birlikte, İstanbul Tabip Odası etkinliklerinde ve yayınlarında sergilenebilir veya yayınlanabilir. Kullanılan resimlerde katılımcının ismi ve okulu belirtilir.
 10. Yarışma İstanbul ili anasınıfı, ilk ve ortaokulları ile sınırlıdır.
 11. Resimlere müdahale olduğu anlaşıldığında, seçici kurul tarafından değerlendirilmeye alınmayacaktır.

SEÇİCİ KURUL:

 1. İl Milli Eğitim Müdürlüğü Temsilcisi
 2. İlk ve Ortaokulu Resim Öğretmeni
 3. Mimar Sinan Üniversitesi Resim Fakültesi Öğretim Üyesi
 4. Sanatçı Hekim
 5. Maltepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim Üyesi
 6. İstanbul Tabip Odası Yönetim Kurulu Üyesi

KATILIM ve DUYURU:

 1. Son katılım 16 Şubat 2024 Cuma tarihidir.
 2. Resimler Seçici Kurul tarafından 21 Şubat 2024 Çarşamba tarihinde değerlendirilecektir.
 3. Yarışma sonuçları 04 Mart 2024 tarihinde kazananlara ve okullarına yazı ile bildirilecek ve istabip.org.tr sayfasında yayınlanacaktır.

ÖDÜLLER:

 1. Her kategori için birincilik, ikincilik ve üçüncülük ödülleri bulunmaktadır. Bu ödüller, İstanbul Tabip Odası başarı belgesi, İstanbul Tabip Odası yayınları ve kazanılan derece ile orantılı katılımcının kendi seçimi ile oluşturabileceği kitap setidir.
 2. Ayrıca her kategori için mansiyon alan katılımcılara İstanbul Tabip Odası başarı belgesi ve İstanbul Tabip Odası yayınları verilecektir.

İLETİŞİM BİLGİLERİ:

İstanbul Tabip Odası

Türkocağı Cad. No:9 Kat:2 Cağaloğlu, Fatih – İstanbul

Tel: 0212 514 02 92 (dahili:120) - Berivan SERT ERDOĞAN

E-posta: hub3@istabip.org.tr

 


Bu HABERİ Paylaş!