Prof. Dr. Nusret H. Fişek Halk Sağlığı Hizmet / Teşvik Ödülü Duyurusu


  • Ocak 03, 2023
  • 500

Amaç:

Türkiye’de halk sağlığına önemli katkılarda bulunmuş olan Prof. Dr. Nusret Fişek anısını yaşatmak ve İstanbul’da Temel Sağlık Hizmetleri alanında önemli katkıları olan, iz bırakan çalışmalar yapan gerçek ya da tüzel kişi ya da kişileri ödüllendirerek halk sağlığının gelişmesine katkıda bulunmaktır.

Katılım kuralları:

1. Temel Sağlık Hizmetleri alanında çalışan bir ya da birden fazla gerçek ya da tüzel kişiler aday olabilirler.

2. Adaylar çalışmalarını kapsayan bir dosya (5 nüsha) ile başvurabilir. Dosyalar elektronik ortamda düzenlenerek CD olarak da sunulabilir. Ancak, jüri gerekli gördüğünde adaylardan ek bilgi isteyebilir.

3. Jüri üyeleri de gerekçeli olarak aday önerisinde bulunabilir. Önerilen çalışmalar da dosyalandırılır (5 nüsha).

Jüri:

Jüri üyeleri, İstanbul’da sağlık alanında ve çeşitli dallarda hizmet veren kurum ve kuruluşların temsilcilerinden oluşur.
Bu kurumlar şunlardır;
o İstanbul Tabip Odası Yönetim Kurulu
o Tıp Fakülteleri Halk Sağlığı Anabilim Dalları
o İstanbul Tabip Odası Pratisyen Hekim Komisyonu
o İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü
o İstanbul Veteriner Hekimler Odası
o İstanbul Dişhekimleri Odası
o İstanbul Eczacı Odası
o Sağlık İş Kolundaki Sendikalar
o Yerel Yönetimler
Jüri, kararlarını oy çokluğuyla alır.

Ödül:

Ödül, “Anı Plaketi” ve “Ödül Belgesi”nden oluşur ve “14 Mart Tıp Haftası” Ödül Töreninde verilir.

Ödüle hak kazanan hizmetler ve ödül alan kişi / kurum, ödül gerekçesi ile birlikte İstanbul Tabip Odası yayınlarında tanıtılır / duyurulur.

Son başvuru tarihi:

Başvuru için gerekli belgeler 21 Şubat 2020 mesai bitimine kadar İstanbul Tabip Odası’na ulaştırılmalıdır.

İLETİŞİM: Cevdet Albayrak – Tel: (0212) 514 02 92 / dahili 124 – Faks: (0212) 513 37 36
Türkocağı Cad. No: 17, 34440 Cağaloğlu – İstanbul e-mail: hub@istabip.org.tr – web: www.istabip.org.tr

 


Bu HABERİ Paylaş!