İstanbul Meslek Odaları Koordinasyonu (İMOK) Ekrem İmamoğlu’nu Ziyaret Etti


  • Aralık 28, 2022
  • 193

İstanbul Meslek Odaları Koordinasyonu (İMOK) temsilcileri İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nu 22 Aralık 2022, Perşembe günü saat 13.00’de İBB Saraçhane Binasındaki makamında ziyaret etti.

İBB Başkanı Sn. Ekrem İmamoğlu'nun üzerindeki baskıları ve haksız-hukuksuz ithamları kabul etmiyoruz, demokrasiye ve halk iradesine sahip çıkıyoruz, diyerek gerçekleştirilen toplantıya, İstanbul Meslek Odaları Koordinasyonu’nda yer alan TMMOB, İstanbul Barosu, İstanbul Tabip Odası, İstanbul Dişhekimleri Odası, İstanbul Veteriner Hekimler Odası, İstanbul Serbest Muhasebeciler ve Mali Müşavirler Odası başkan ve yönetim kurulu üyeleri katıldı.

İstanbul Tabip Odası adına Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Nergis Erdoğan ve Yönetim Kurulu üyesi Doç. Dr. Esin Tuncay’ın katıldığı ziyarette meslek odaları yöneticileri, demokrasiye, anayasal güvence altında olan düşünce ve ifade özgürlüğüne sahip çıkmanın önemini ve iktidarın seçilmiş Belediye Başkanına tahammülsüzlüğünün kabul edilemez olduğunu vurgulayarak İmamoğlu’na destek mesajı verdi.

Ekrem İmamoğlu, meslek odalarının ve sivil toplum örgütlerinin demokrasilerdeki yerinin çok değerli olduğunu ve belediye ile işbirliği içinde birlikte çalışmalar yapabileceğini belirterek, İMOK yöneticilerine destekleri için teşekkür etti.


Bu HABERİ Paylaş!