Dr. Nejat Yazıcıoğlu İşçi Sağlığı Hizmet ve Araştırma Ödülü Duyurusu


  • Aralık 15, 2022
  • 799

Sayın Meslektaşımız,

İstanbul Tabip Odası 2023 yılı 14 Mart Tıp Haftası etkinlikleri içerisinde "Dr. Nejat Yazıcıoğlu İşçi Sağlığı Hizmet ve Araştırma Ödülü” verecektir.

Hayatının son 10 yılını işçi sağlığına ve meslek hastalıklarına adamış bir hekim olarak Dr. Nejat Yazıcıoğlu'nun en büyük ideali, genç meslektaşlarının bu konuya ilgisini çekmekti.

Yarışmaya katılımınızı bekler, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

Saygılarımızla,

Dr. Ertuğrul ORUÇ
Genel Sekreter
Yönetim Kurulu adına

Son Başvuru Tarihi : 18 Şubat 2023 Cumartesi günü mesai saati bitimine kadardır.

Teslim Adresi : İstanbul Tabip Odası – Molla Fenari Mh. Türkocağı Cd. No: 9 Cağaloğlu/Fatih - İstanbul

 

İSTANBUL TABİP ODASI
14 MART TIP HAFTASI
DR. NEJAT YAZICIOĞLU
İŞÇİ SAĞLIĞI HİZMET VE ARAŞTIRMA ÖDÜLLERİ YÖNETMELİĞİ


Ödüllerin amacı
Türkiye'de işçi sağlığı alanında yapılan bilimsel nitelikli çalışmaları ve işçi sağlığının gelişimine katkı sağlayan hizmetleri ödüllendirmek kişi ve kuruluşları çalışmaları için teşvik etmektir.

Genel Kurallar:
Ödüller, Dr. Nejat Yazıcıoğlu'nun anısına yılda bir kez İstanbul Tabip Odası tarafından "Dr. Nejat Yazıcıoğlu İşçi Sağlığı Hizmet Ödülü" ve "Dr. Nejat Yazıcıoğlu İşçi Sağlığı Araştırma Ödülü" olarak verilir.

Ödüller işçi sağlığı alanında çalışma yapan farklı meslekteki kişilerin katılımına açıktır.

Ödüllere; Sağlık Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, üniversiteler, meslek odaları, sendikalar, uzmanlık dernekleri, sivil toplum kuruluşları ve işçi sağlığı alanında çalışma yürüten diğer kurumlar aday gösterebileceği gibi kişisel başvuru da yapılabilir.

Seçici kurulda yer alacak kişiler ödüller için aday gösteremez.

Seçici kurul üyeleri;
a. İstanbul Tabip Odası Yönetim Kurulu temsilcisi
b.İstanbul Tabip Odası İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Komisyonu temsilcisi
c.Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı öğretim üyesi
d.Meslek hastalıkları konusunda klinik çalışmaları olan üniversite öğretim üyesi
e.İşçi sağlığı alanında önemli katkıları olan İstanbul Tabip Odasının önereceği iki hekim
f. İstanbul Meslek Hastalıkları Hastanesi temsilcisi olmak üzere yedi üyeden oluşur.

Dr. Nejat Yazıcıoğlu Araştırma Ödülü Kuralları:
Ödül, işçi sağlığı alanında yapılan özgün, bilimsel kalitesi yüksek, sorunlara ışık tutan veya çözüm öneren yayınlanmış veya yayına hazır araştırmalara verilir.

Yayınlanmış araştırmalar için, son beş yılda yayınlanmış olma koşulu aranır.

Yayınlanmış araştırmalara yapılan atıflar varsa gönderilecek dosyaya eklenmelidir.

Yayınlanmamış araştırma yazıları, bilimsel dergilerin yazım kurallarına göre hazırlanmalıdır.

Ödül için gönderilen yayınlanmamış araştırmalar, sorumlu yazarın izni ile İstanbul Tabip Odası ve Türk Tabipleri Birliği dergilerinde yayınlanabilir.

Başvuruda araştırmayı gerçekleştiren kişi ya da kişilerin özgeçmişleri, mesleki deneyimleri, yaptıkları çalışmalar ve iletişim bilgileri ayrıntılı olarak belirtilir. Çalışmaların yazılı olarak ve aynı zamanda dijital ortamda tarafımıza iletilmesi gerekmektedir.

Dr. Nejat Yazıcıoğlu Hizmet Ödülü Kuralları:
Ödül, Türkiye'de işçi sağlığının gelişmesine katkı sağlayan çalışmaları nedeniyle kişi veya kuruluşlara verilir.

Başvuruda adayların, aday gösterilme gerekçesi yanı sıra özgeçmişleri, mesleki deneyimleri, yaptığı çalışmalar ve iletişim bilgileri ayrıntılı olarak belirtilir.


Bu HABERİ Paylaş!