Basın Toplantısı: Hekimlerin Serbest Çalışma Hakkı Ve Mesleki Bağımsızlığı Ellerinden Alınamaz!


  • Kasım 28, 2022
  • 279

HEKİM EMEĞİ ÖZEL SAĞLIK SERMAYESİNE PEŞKEŞ ÇEKİLEMEZ!
Muayenehanelere darbe indiren yönetmelik geri alınıncaya kadar demokratik mücadelemizi sürdüreceğiz.

Değerli Meslektaşlarımız,

06.10.2022 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan muayenehane hekimlerinin özel hastanelerde ameliyat ve girişimsel işlemler yapmalarını birtakım koşullara bağlayarak neredeyse imkânsız hale getiren ve muayenehanelerin kapanmalarına yol açacak olan düzenleme 7 Ocak’ta uygulanmaya başlayacak.

İstanbul Tabip Odası olarak hekimlerin serbest çalışma hakkını kısıtlayan ve muayenehanelere darbe indiren bu düzenlemeleri kabul etmediğimizi kamuoyuna bildirdik ve üyelerimizin haklarını korumak için her türlü yasal girişimde bulunduk.

6 Ekim 2022 yönetmelik değişiklikleri geri alınıncaya kadar demokratik mücadelemizi sürdüreceğiz ve bu değişikliğe bağlı tek bir hekimin dahi muayenehanesinin kapanmasına izin vermeyeceğiz.

İstanbul Tabip Odası olarak tüm hekimlerle birlikte sürdüreceğimiz mücadelemize ilişkin programımız hakkında bilgilendirmek amacı ile 29 Kasım 2022 Salı günü saat 13.00’de yapacağımız basın toplantısına katılımınızı bekleriz.

İSTANBUL TABİP ODASI YÖNETİM KURULU

Basın Toplantısı
Tarih: 29 Kasım 2022, Salı
Yer: İstanbul Tabip Odası (Cağaloğlu)
Saat: 13.00


Bu HABERİ Paylaş!