Marmara Bölge Tabip Odaları Toplantısı Bursa’da Yapıldı


  • Kasım 23, 2022
  • 363

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi’nin de katıldığı Marmara Bölge Tabip Odaları toplantısı, 19 Kasım 2022 Cumartesi günü Bursa Tabip Odası’nın ev sahipliğinde yapıldı.

Toplantıya Balıkesir, Bursa, Çanakkale, Edirne, İstanbul, Kocaeli, Kırklareli, Tekirdağ Tabip Odaları üye ve yöneticileri ile TTB Merkez Konseyi II. Başkanı Dr. Ali İhsan Ökten, Genel Sekreter Dr. Vedat Bulut, Merkez Konseyi üyesi Dr. Kazım Doğan Eroğulları katıldı.

İstanbul Tabip Odası’nı temsilen Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Nergis Erdoğan, Genel Sekreter Dr. Ertuğrul Oruç, Yönetim Kurulu üyesi Dr. Esin Tuncay ve Sağlık Politikaları Komisyonu üyesi Dr. Osman Öztürk’ün katıldığı toplantıda TTB’ye dönük son dönemde yapılan saldırılar ve bu saldırılara karşı önümüzdeki dönemin planlanmasının yanı sıra ek ödeme yönetmeliği sonrası sağlık ortamı üzerine fikir alışverişinde bulunuldu.

Oldukça verimli geçen toplantının ardından 2023 Şubat ayında Tekirdağ Tabip Odası ev sahipliğinde tekrar toplanılması yönünde fikir birliğine varıldı.


Bu HABERİ Paylaş!