Muayenehanelere Darbe İndiren Yönetmelik Değişikliğine Karşı İl Sağlık Müdürlüğü Önünde Buluşuyoruz


  • Ekim 14, 2022
  • 1183

Değerli Meslektaşımız,

Bilindiği gibi 06.10.2022 tarihli Resmi Gazete’de, Özel Hastaneler Yönetmeliği ile Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkındaki Yönetmelikte değişiklik yapan yönetmelikler yayımlandı.

Sağlık Bakanlığı, bu yönetmelik değişiklikleri ile muayenehane hekimlerinin hastalarını tanı ve tedavi amacı ile özel hastanelere ve tıp merkezlerine yatırmalarını, ameliyat ve girişimsel işlemler yapmalarını birtakım koşullara bağlayarak neredeyse imkânsız hale getirdi.

İstanbul Tabip Odası Yönetim Kurulu olarak hekimlerin serbest çalışma hakkını kısıtlayan ve muayenehanelere darbe indiren bu düzenlemeleri kabul etmediğimizi ve üyelerimizin haklarını korumak için her türlü yasal girişimde bulunacağımızı bilmenizi isteriz.

Sağlık Bakanlığı’nı bir an önce bu haksız ve hukuksuz girişiminden vazgeçmeye ve yönetmelik değişikliklerini geri almaya davet etmek, ayrıca kamuoyunu konu hakkında bilgilendirmek amacı ile 18 Ekim 2022, Salı günü saat 12.30’da İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü (Çemberlitaş) önünde basın açıklaması düzenleyeceğiz.

Birlikte mücadele ile başarıya ulaşacağımıza olan inancımızla katkı ve katılımınızı bekleriz.

İSTANBUL TABİP ODASI

Basın Açıklaması
Tarih: 18 Ekim 2022, Salı
Yer: İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü Önü
Saat: 12.30


Bu HABERİ Paylaş!