Üniversitelerde Asistan Hekimler Eylemdeydi


  • Eylül 15, 2022
  • 383


Sağlık Bakanı'nın ‘Beyaz Reform' adıyla duyurduğu ‘Yeni Ek Ödeme Yönetmeliği'nin dışında bırakılan üniversite hastanelerinde çalışan asistan hekimler, Sağlık Bakanlığı’na bağlı hastanelerde çalışan meslektaşlarıyla aynı işi yapmalarına rağmen daha düşük ücret almalarını protesto etmek ve 1 Temmuz'dan geçerli olacak şekilde hak kayıplarının telafi edilmesi talebiyle 2 günlük eylem kararı almıştı.

İstanbul Tabip Odası (İTO) Asistan ve Genç Uzman Hekim Komisyonu’nun “Eşit İşe Eşit Ücret” pankartıyla yer aldığı eylemde ayrıca 14 Eylül Çarşamba akşamı hastanede görevi başındayken öldürülen sağlık emekçisi Tuğrul Okudan anıldı ve Sağlıkta Şiddet protesto edildi. Eylemde teşvik adı altında devam ettirilen performans sistemine karşı çıkılarak, emekliliğe yansıyan tek ücret talebi yinelendi. Asistan hekimler bir kez daha “Vazgeçmiyoruz! Hakkımız Olanı Alacağız!” dediler.

Eyleme İstanbul Tabip Odası (İTO) ile Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) üyeleri de destek verdi.

İstanbul Tabip Odası (İTO) “Asistan Hekimlerin bu haklı mücadelesinde yanındayız” derken, Türk Tabipleri Birliği (TTB) ise web sitesi ve sosyal medya hesaplarından “Üniversite Hastanelerinde 15-16 Eylül’de Yapılacak Hak Arama Eylemlerinin Yanındayız” başlığıyla aşağıda yer alan beyanları açıklayarak asistan hekimlerin mücadelesine olan desteklerini ve sürecin takipçisi olacaklarını ilan etmiş oldu:

• YÖK Ek Ödeme Yönetmeliği’nin, Sağlık Bakanlığı Ek Ödeme Yönetmeliği gibi 1 Temmuz itibariyle değil; 1 Ağustos itibariyle yürürlüğe konulması tam anlamıyla kötü niyettir. Üniversite hastanelerinde çalışan meslektaşlarımızın hak kayıplarına karşı hukuki mücadele başlatacağız.
• Yönetmelik ile, tıpkı Sağlık Bakanlığı Ek Ödeme Yönetmeliği’ndeki gibi, meslektaşlarımız arasında gelir getiren/getirmeyen ayrımı yapılmıştır. Gelir getirmeyen gruplarda katsayı artışı yapılsa da; sağlıkta gelir getiren/getirmeyen ayrımı gibi hiçbir ayrımı kabul etmiyoruz.
• Sağlık Bakanlığı Ek Ödeme Yönetmeliği’ndeki çalışılmış kabul edilecek günlerin tanımı ve dava konusu ettiğimiz ibareler (rapor halinin 7 gün ile sınırlandırılması, hakem hastaneye bağlanması gibi) YÖK Ek Ödeme Yönetmeliği’nde de tekrar edilmiştir. İtirazlarımızı sürdüreceğiz.
• YÖK Ek Ödeme Yönetmeliği ile ek ödemelere ilişkin üniversite yönetim kurullarına %50 kesinti yetkisi verilmiştir. Yetkinin kapsamı ve dayanağı belirsiz olup, idare baskısını daha da artıracak haksızlıklara yol açabilecektir. Uygulamaların takipçisi olacağımızı bildiriyoruz.
• Dava konusu haline getirdiğimiz, ek ödemenin yapılıp yapılmamasını disiplin cezasına bağlayan düzenlemeler YÖK Ek Ödeme Yönetmeliği’nde yer almamıştır. Bu kazanım, hakkımızı elde etme yolunun mücadeleden geçtiğinin bir başka göstergesidir. Sağlıklı bir gelecek ellerimizde!

Basın Açıklaması metni için tıklayınız…


Bu HABERİ Paylaş!